xác minh chiều của lực năng lượng điện từ, chiều của chiếc điện, chiều đường sức từ và tên trường đoản cú cực trong những trường hợp được màn biểu diễn trên hình 30.2a, b, c SGK. Cho thấy kí hiệu (+) chỉ mẫu điện gồm phương vuông góc với phương diện phẳng trang giấy và chiều đi từ phía trước ra phía sau, kí hiệu (•) chỉ cái điện có phương vuông góc với phương diện phẳng trang giấy và tất cả chiều đi từ phía đằng sau ra phía trước.Bạn đã xem: xác minh lực từ trong số trường hòa hợp sau


*

Muốn xác minh được chiều của lực năng lượng điện từ công dụng lên một quãng dây dẫn thẳng gồm dòng năng lượng điện chạy qua đặt ở một điểm trong sóng ngắn từ trường thì nên biết yếu tố nào?

A. Chiều của chiếc điện trong dây dẫn với chiều nhiều năm của dây

B. Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ trên điểm đó

C. Chiều của dòng điện và chiều của mặt đường sức từ trên điểm đó.

Bạn đang xem: Xác định lực từ trong các trường hợp sau

D. Chiều với cường độ của chiếc điện, chiều cùng cường độ của lực từ tại điểm đó.

a, Hãy phát biểu quy tắc vắt tay phải. Hãy khẳng định chiều của mặt đường sức từ trong ống dây và những từ rất của ống dây biết chiều mũi tên là chiều dòng điện?

 

 
 
*

 

 

 

 

 

 

 

 

b, phát biểu quy tắc bàn tay trái. Xác minh chiều của lực điện từ, chiều của cái điện, chiều mặt đường sức từ với tên trường đoản cú cực trong những trường thích hợp được màn biểu diễn trên hình 30.2a, b, c. Cho biết thêm kí hiệu (+) chỉ dòng điện gồm phương vuông góc với khía cạnh phẳng trang giấy cùng chiều đi từ phía trước ra phía sau, kí hiệu (•) chỉ chiếc điện gồm phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và gồm chiều đi từ phía sau ra phía trước.


*

Lớp 9 thứ lý bài bác 24. Sóng ngắn của ống dây tất cả dòng năng lượng điện chạy qu... 1 0 nhờ cất hộ Hủy

lỗi hình ảnh r em ơi

Đúng 0 bình luận (2) SGK trang 83

Hãy khẳng định chiều của lực năng lượng điện từ, chiều của chiếc điện, chiều của mặt đường sức từ và tên rất từ trong các trường hợp trình diễn trên hình 30.2a,b,c. Cho thấy thêm kí hiệu (+) chỉ cái điện gồm phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều đi từ vùng trước ra phía sau, kí hiệu (.) chỉ loại điện có phương vuông góc với phương diện phẳng trang giấy và bao gồm chiều từ vùng sau ra phía trước.


*

Lớp 9 vật lý bài 28. Động cơ năng lượng điện một chiều 2 0 gửi Hủy Đúng 0
phản hồi (0) Đúng 0 comment (0)

Hãy xác định chiều lực điện từ, chiều dòng điện với chiều mặt đường sức từ, thương hiệu từ cực (Ha,b,c).

*

Lưu ý : phía từ quanh đó vào vào : 

phía từ trong ra bên ngoài : 

Lớp 9 đồ dùng lý 0 0 giữ hộ Hủy

Một đoạn dòng điện nằm tuy vậy song với con đường sức trường đoản cú và có chiều ngược hướng với chiều con đường sức từ. Gọi F là lực từ chức năng lên đoạn loại điện đó thì

A. F≠0

B. F=0

C. F còn phụ thuộc độ lâu năm đoạn dây dẫn.

D. F còn nhờ vào cường độ dòng điện qua dây dẫn.

Lớp 11 đồ dùng lý 1 0 gởi Hủy

− F = B I l sin α α = 180 o ⇒ F = B I l sin 180 o = 0.

Chọn B

Đúng 0
bình luận (0)

Một dây dẫn gồm chiều nhiều năm l = 5m, được đặt trong từ bỏ trường đều sở hữu độ to B = 3 . 10 - 2 T . Cường độ cái điện chạy vào dây dẫn có mức giá trị 6A. Hãy xác minh độ bự của lực từ tính năng lên dây dẫn trong những trường thích hợp sau đây: Dây dẫn đặt vuông góc với những đường mức độ từ.

A. 0,8 N

B. 0,45 N

C. 0,9 N

Lớp 11 đồ lý 1 0 giữ hộ Hủy

Khi dây đặt vuông góc với những đường mức độ từ thì a = 90 độ

Lực từ công dụng lên đoạn dây bây giờ có độ lớn: F = B . I . L . Sin 90 0 = 0 , 9 N

Chọn C

Đúng 0
bình luận (0)

Một dây dẫn bao gồm chiều dài l = 5m, được đặt trong từ bỏ trường đều sở hữu độ bự B = 3 . 10 - 2 T . Cường độ dòng điện chạy vào dây dẫn có giá trị 6A. Hãy khẳng định độ lớn của lực từ tính năng lên dây dẫn trong số trường hợp sau đây: Dây dẫn đặt tuy nhiên song với các đường mức độ từ.

A. 0,8 N

B. 0,45 N

C. 0,9 N

D. 0

Lớp 11 trang bị lý 1 0 gởi Hủy

Khi dây đặt song song với những đường sức từ thì a = 0 độ

Lực từ tác dụng lên đoạn dây từ bây giờ có độ lớn: F = B . I . L . Sin 0 0 = 0

Chọn D

Đúng 0
comment (0)

Câu 23: Qui tắc gắng tay phải dùng để

A. Khẳng định chiều của lực từ trong ống dây gồm dòng điện.

B. Khẳng định chiều của lực năng lượng điện từ.

C. Khẳng định chiều của đường sức từ trong ống dây tất cả dòng điện.

D. Khẳng định chiều của loại điện.

giúp mik vs mik đag bắt buộc gấp

Lớp 9 vật dụng lý bài bác 21. Nam châm hút từ vĩnh cửu 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Qui tắc nuốm tay cần dùng để

A. Khẳng định chiều của lực từ vào ống dây có dòng điện.

Xem thêm: Tả Mùa Xuân Hay❤️️15 Bài Văn Tả Mùa Xuân Lớp 5 Bài Văn Miêu Tả Mùa Xuân 10 Điểm

B. Khẳng định chiều của lực điện từ.