Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: X mũ 2 16

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa học viên họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!

64 . 4x = 168

43. 4x = 416

=> 3 + x = 16

x = 13

Vậy x = 13

2x.162 = 1024

2x. 28 = 210

=> x + 8 = 10

x = 2

Vậy x = 2


(x - 5)2= 16

=> (x - 5)2= 42

=>(orbregincasesx-5=4\x-5=-4endcases)

=>(orbregincasesx=9\x=1endcases)

(2x - 1)3= -64

=> (2x - 1)3= -43

=> 2x - 1 = -4

=> 2x = -4 + 1

=> 2x = -3

=> x = -3/2


( x - 5)2= 16

=> (x - 5)2= 42

=>(orbregincasesx-5=4\x-5=-4endcases)

=>(orbregincasesx=9\x=1endcases)


A = 16 x mũ 4 - 8x nón 3 y + 7x mũ 2 y mũ 2 - 9y mũ 4

B = -15 x mũ 4 + 3x mũ 3 y - x mũ 2 y mũ 2 - 6y mũ 4

C = 5x mũ 3 y + 3x mũ 2 y nón 2 + 17 y mũ 4 + 1

Chứng minh rằng không nhiều nhất 1 trong 3 nhiều thức này có giá trị dương với đa số x , y


tính

a>< 2 mũ 9 x 16 + 2 nón 9 + 34 > : 2 nón 10

b> < 3 nón 4 x 57 - 9 nón 2 x 21 > 35

Các các bạn làm cấp tốc nha!


(3/5)mũ 5 . X = (3/7)mũ 7

(-1/3)mũ 3 . X = 1/81

(x - 1/2) mũ 3 = 1/27

(3x + 1)mũ 3 = -27

(x + 1/2) nón 4 = 16/81

(4/5) nón 5.x = (4/5) nón 7


Vũ Hồng Linhbạn kiểm tra lại bài bác đầu dùm =_="

(left<-frac13 ight>^3cdot x=frac181)

(Leftrightarrow x=frac181:left<-frac13 ight>^3)

(Leftrightarrow x=frac181:left<-frac127 ight>)

(Leftrightarrow x=frac181cdot(-27)=-frac13)

(left^3=frac127)

(Leftrightarrowleft^3=left^3)

=> làm nốt

Mấy bài kia cũng có tác dụng tương tự
Xem thêm: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Long, Sở Giáo Dục Đào Tạo Tỉnh Vĩnh Long

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên