Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa học tự nhiên và làng hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đức Thủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

(^x^3-6x^2-x+30=x^3-5x^2-3x^2+15x-2x^2-10x-6x+30)

=x^2(x-5)-3x(x-5)-2x(x-5)-6(x-5)

=(x-5)(x^2-3x-2x-6)

=(x-5)

=(x-5)(x-3)(x-2)


*

(x^3-6x^2-x+30)

=(x^3-5x^2-3x^2+15x+2x^2-10x-6x+30)

=(x^2left(x-5 ight)-3xleft(x-5 ight)+2xleft(x-5 ight)-6left(x-5 ight))

=(left(x-5 ight)left(x^2-3x+2x-6 ight))

=(left(x-5 ight)left(xleft(x-3 ight)+2left(x-3 ight) ight))

=(left(x-5 ight)left(x+2 ight)left(x-3 ight))


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) x3- 7x + 6

2) x3- 9x2+ 6x + 16

3) x3- 6x2- x + 30

4) 2x3- x2+ 5x + 3

5) 27x3- 27x2+ 18x - 4


`1)x^3-7x+6`

`=x^3-x-6x+6`

`=x(x-1)(x+1)-6(x-1)`

`=(x-1)(x^2+x-6)`

`=(x-1)(x^2-2x+3x-6)`

`=(x-1)`

`=(x-1)(x-2)(x+3)`

`2)x^3-9x^2+6x+16`

`=x^3-2x^2-7x^2+14x-8x+16`

`=x^2(x-2)-7x(x-2)-8(x-2)`

`=(x-2)(x^2-7x-8)`

`=(x-2)(x^2-8x+x-8)`

`=(x-2)`

`=(x-2)(x-8)(x+1)`

`3)x^3-6x^2-x+30`

`=x^3+2x^2-8x^2-16x+15x+30`

`=x^2(x+2)-8x(x+2)+15(x+2)`

`=(x+2)(x^2-8x+15)`

`=(x+2)(x^2-3x-5x+15)`

`=(x+2)`

`=(x+2)(x-3)(x-5)`

`4)2x^3-x^2+5x+3`

`=2x^3+x^2-2x^2-x+6x+3`

`=x^2(2x+1)-x(2x+1)+3(2x+1)`

`=(2x+1)(x^2-x+3)`

`5)27x^3-27x^2+18x-4`

`=27x^3-9x^2-18x^2+6x+12x-4`

`=9x^2(3x-1)-6x(3x-1)+4(3x-1)`

`=(3x-1)(9x^2-6x+4)`


Đúng(4)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

1) Ta có:(x^3-7x+6)

(=x^3-x-6x+6)

(=xleft(x^2-1 ight)-6left(x-1 ight))

(=left(x-1 ight)left(x^2+x-6 ight))

(=left(x-1 ight)left(x+3 ight)left(x-2 ight))

2) Ta có:(x^3-9x^2+6x+16)

(=x^3-2x^2-7x^2+14x-8x+16)

(=x^2left(x-2 ight)-7xleft(x-2 ight)-8left(x-2 ight))

(=left(x-2 ight)left(x^2-7x-8 ight))

(=left(x-2 ight)left(x-8 ight)left(x+1 ight))

3) Ta có:(x^3-6x^2-x+30)

(=x^3+2x^2-8x^2-16x+15x+30)

(=x^2left(x+2 ight)-8xleft(x+2 ight)+15left(x+2 ight))

(=left(x+2 ight)left(x^2-8x+15 ight))

(=left(x+2 ight)left(x-3 ight)left(x-5 ight))


Đúng(2)

Phân tích đa thức thành nhân tử:a)10x2y-5xy2+15xyzb)x3-x2-4x+4c)x3-6x2+9x


#Toán lớp 8
1
Monkey D. Luffy

(a,=5xyleft(2x-y+3z ight)\b,=x^2left(x-1 ight)-4left(x-1 ight)=left(x-2 ight)left(x+2 ight)left(x-1 ight)\c,=xleft(x^2-6x+9 ight)=xleft(x-3 ight)^2)


Đúng(1)

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a) 3x2- 6xy.

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử:a

b) x3- 6x2+ 9x.

c) x2- 2xy - 3y + 6y.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Glazing Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Glaze, Từ Glaze Là Gì

d) 6x2- 19x + 15.


#Toán lớp 8
3
Lấp La che Lánh

a)(3x^2-6xy=3xleft(x-2y ight))

b)(x^3-6x^2+9x=xleft(x^2-6x+9 ight)=xleft(x-3 ight)^2)

c)(=xleft(x-2y ight)-3left(x-2y ight)=left(x-2y ight)left(x-3 ight))

d)(=2xleft(3x-5 ight)-3left(3x-5 ight)=left(3x-5 ight)left(2x-3 ight))


Đúng(0)
Nguyễn Hoàng Minh

(a,=3xleft(x-2y ight)\b,=xleft(x-3 ight)^2\c,Sửa:x^2-2xy-3x+6y=xleft(x-2y ight)-3left(x-2y ight)=left(x-2y ight)left(x-3 ight)\d,=left(3x-5 ight)left(2x-3 ight))


Đúng(1)

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:a)-5x+20x2b)-x2+2x-1+y2c)6x2-x-2


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Hoàng Minh

(a,=5xleft(4x-1 ight)\b,=y^2-left(x-1 ight)^2=left(y-x+1 ight)left(y+x-1 ight)\c,=6x^2+3x-4x-2=3xleft(x+2 ight)-2left(x+2 ight)=left(3x-2 ight)left(x+2 ight))


Đúng(4)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) x3 - 7x + 6

2) x3 - 9x2 + 6x + 16

3) x3 - 6x2 - x + 30

4) 2x3 - x2 + 5x + 3

5) 27x3 - 27x2 + 18x - 4

6) x2 + 2xy + y2 - x - y - 12

7) (x + 2)(x +3)(x + 4)(x + 5) - 24

8) 4x4 - 32x2 + 1

9) 3(x4 + x2 + 1) - (x2 + x + 1)2

10) 64x4 + y4

11) a6 + a4 + a2b2 + b4 - b6

12) x3 + 3xy + y3 - 1

13) 4x4 + 4x3 + 5x2 + 2x + 1

14) x8 + x + 1

15) x8 + 3x4 + 4

16) 3x2 + 22xy + 11x + 37y + 7y2 +10

17) x4 - 8x + 63


#Toán lớp 8
1
Yeutoanhoc

Chia nhỏ ra cậu ơi :v

Cậu đặt thắc mắc free phải đặt nhỏ dại ra thì mới có thể có bạn làm nha nhằm như này dày cộp không một ai dám làm đou =(((


Đúng(0)
ILoveMath

cảm ơn nhé


Đúng(0)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a/ 2x3 + 3x2 + 2x +3 b/ x2 – x – 12 c/ 4x2 –( x2 + 1)2

d/ 4xy2 – 12x2y + 8xy e/ x2 + x – 6 f/ x3+ 2x2y + xy2 – 4xz2

g/ x3 – 2x2y + xy2 – 25x h/ x2 – 2x – 3 i/ x3 – 3x2 – 9x + 27


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a:(=x^2left(2x+3 ight)+left(2x+3 ight))

(=left(2x+3 ight)left(x^2+1 ight))

b:(=left(x-4 ight)left(x+3 ight))

e: =(x+3)(x-2)


Đúng(1)
Lấp La tủ Lánh

a)(=x^2left(2x+3 ight)+left(2x+3 ight)=left(2x+3 ight)left(x^2+1 ight))

b)(=xleft(x-4 ight)+3left(x-4 ight)=left(x-4 ight)left(x+3 ight))

c)(=left(2x ight)^2-left(x^2+1 ight)^2=left(x^2-2x+1 ight)left(x^2+2x+1 ight)=left(x-1 ight)^2left(x+1 ight)^2)

d)(=4xyleft(y-3x+2 ight))

e)(=xleft(x-2 ight)+3left(x-2 ight)=left(x-2 ight)left(x+3 ight))

f)(=xleft(x^2+2xy+y^2-4z^2 ight)=xleft=xleft(x+y-2z ight)left(x+y+2z ight))

g)(=xleft(x^2-2xy+y^2-25 ight)=xleft=xleft(x-y-5 ight)left(x-y+5 ight))

h)(=xleft(x+1 ight)-3left(x+1 ight)=left(x+1 ight)left(x-3 ight))

i)(=x^2left(x-3 ight)-9left(x-3 ight)=left(x-3 ight)left(x^2-9 ight)=left(x-3 ight)^2left(x+3 ight))


Đúng(1)

1. Có tác dụng tính nhân: 6x2( x3+ xy -(dfrac32))

2. A) (2x3- 3x2+ 4x- 3) : (x - 1)

b) Tính giá trị biểu thức: (683- 323) : 18 + 62.64

3. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 8x3- 125

b)(dfrac25)xy3-(dfrac25)x3y + 4x2y - 10xy

Giúp bản thân với ạ ---Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
usogorsk.com)