*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử nhân tố A bao gồm 3 hạt proton trong phân tử nhân. Vậy số hạt electron vào nguyên tử yếu tắc A là


Cho hình mẫu vẽ về sơ đồ gia dụng nguyên tử fe như sau:

-->