Phương pháp giải kèm lấy ví dụ minh họa và bài tập trường đoản cú luyện viết biểu thức của điện áp u hoặc cường độ i
Bạn đang xem: Viết biểu thức

*
ctvusogorsk.com80 3 năm trước 12822 lượt xem | đồ dùng Lí 12

Phương pháp giải kèm ví dụ minh họa và bài tập trường đoản cú luyện viết biểu thức của điện áp u hoặc cường độ i


Viết biểu thức của điện áp u hoặc độ mạnh i

A)Tóm tắt lý thuyết:

1.Đoạn mạch chỉ chứa 1 phần tử (hoặc R, hoặc L, hoặc C):

-Đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở thuần : u và i thuộc pha phải =

Ta có: i=Icos(+) và u=cos(+) cùng với I=

-Đoạn mạch chỉ có tụ điện: uc  trễ trộn so với i góc

*
 hay -= -
*

+Nếu đề mang lại i=Icos() thì u =Ucos(-

*
) cùng với I=; =1
*

-Đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm thuần: sớm pha hơn i góc π/2  hay -=

*

+Nếu đề mang đến i=Icos() thì u=Ucos(+

*
) cùng với I=; =

2.Đoạn mạch tất cả R,L,C không phân nhánh:

-Phương pháp giải: kiếm tìm Z, I (hoặc ) với

Bước 1:Tính tổng trở Z: Tính =; =và Z=

Bước 2:Áp dụng định hiện tượng Ôm: U cùng I liên hệ với nhau vì I=; =

Bước 3:Tính độ lệch sóng giữa u nhị đầu mạch và i: tan=

Bước 4:Viết biểu thức u hoặc i:

+Nếu mang đến trước : i=Icos() thì biểu thức của u là u=Ucos(+)

Nhận xét:

-Nếu cho loại điện một chiều qua cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện qua cuộn dây bởi 0

-Nếu cuộn dây có thêm r thì cuộn dây không thuần cảm -< e >

*

-Nếu mạch có R,L hoặc mạch có R,C luôn có:

<(fracu_RU_O_R)^2+(fracu_LU_O_L)^2=1>

<(fracu_RU_O_R)^2+(fracU_CU_O_C)^2=1>

-Đối với đoạn mạch RLC khi R và biểu thức u không thay đổi thì biểu thức của cường độ trước và sau khoản thời gian nối tắt C :

Luôn bao gồm :

Lưu ý: cùng với đoạn mạch không phân nhánh bao gồm cuộn dây không thuần cảm (R,L,C,r) thì: Z=và tan=

B)Ví dụ minh họa:


Ví dụ 1: Điện áp nhị đầu một quãng mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R=100 tất cả biểu thức (V). Biểu thức của cường độ mẫu điện vào mạch là:

A.i=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 4)> (A) B.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 4)> (A)

C.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)> (A) Di=<2cos (100pi t-fracpi 2)(A)>


Giải: bởi mạch năng lượng điện chỉ tất cả R yêu cầu Chọn giải đáp B


Ví dụ 2: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ gồm điện dung C=(F) bao gồm biểu thức u=<200sqrt2cos (100pi t)(V)>. Biểu thức của cường độ mẫu điện vào mạch là:

A.i=<2sqrt2cos (100pi t+frac5pi 6)> (A) B.i=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 2)>

C.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)> (A) D.i=<2cos (100pi t-fracpi 6)>


Giải: =100 ; =2A

Do đoạn mạch chỉ gồm tụ điện bắt buộc chọn câu trả lời C


Ví dụ 3: Hiệu điện vắt giữa hai đầu một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả cuộn cảm tất cả độ từ cảm L=(H) có biểu thức u=<200sqrt2cos (100pi t+fracpi 3)(V)>. Biểu thức cường độ chiếc điện vào mạch là:

A.i=<2sqrt2cos (100pi t+frac5pi 6)>(A) B.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>

C.i=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>(A) D.i=<2cos (100pi t-fracpi 6)>


Giải: ta tất cả =100 ; I=A

Do đoạn mạch chỉ tất cả cuộn cảm đề nghị chọn lời giải C


Ví dụ 4: Mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả một điện trở thuần R=50, một cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L=(H) cùng một tụ điện gồm điện dung C=(F) mắc nối tiếp. Hiểu được dòng điện qua mạch có dạng i=5cos100πt

*
(A). Viết biểu thức điện áp tức thời thân hai đầu mạch điện.

A.u=<250sqrt2cos (100pi t)>(V) B.u=<250sqrt2cos (100pi t-fracpi 2)>

C.u=250(V) D.u=250


Giải: bao gồm ; < o >Z=

V ; tan=chọn câu trả lời D
Xem thêm: In Advance Là Gì - Giải Nghĩa “ In Advance” Trong Tiếng Việt

Ví dụ 5: Đặt điện áp u=(V) vào nhì đầu một tụ điện bao gồm điện dung C=(F). Ở thời gian điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150v thì cường độ cái điện vào mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ chiếc điện trong mạch là:

A.i=<4sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>(A) B.i=<5cos (100pi t+fracpi 6)>

C.i=<5cos (100pi t-fracpi 6)> (A) D.=<4sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>


Giải: tất cả

Với mạch thuần dung, năng lượng điện áp và loại điện vuông trộn với nhau nên:

nỗ lực u và I vào ta được =5A

Mạch điện thuần dung cần :

Chọn đáp án B

C)Bài tập từ luyện:

Câu 1: cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối liền R=10; L=(H); C=(F). Đặt vào hai đầu đoặn mạch một hiệu điện rứa u=<100sqrt2cos (100pi t)>(V). Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:

A.i=<5sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>(A) B. I=<5sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>

C.i=<5cos (100pi t-fracpi 6)> (A) D.i=<5cos (100pi t+fracpi 6)>

Câu 2: đến mạch điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp có R=30, C=(F), L đổi khác được mang đến hiệu điện cố kỉnh hai đầu đoạn mạch là u=<100sqrt2cos (100pi t)>(V), để u nhanh pha hơn i góc rad thì biểu thức i lúc đó là:

A.i=(A) B. <2sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>

C. (A) D. <2sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>

Câu 3: Một mạch gồm cuộn dây thuần cảm bao gồm cảm kháng bằng 10Ω mắc nối liền với tụ điện bao gồm điện dung C=F. Dòng điện qua mạch tất cả biểu thức i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 3)>A. Biểu thức hiệu điện chũm của nhì đầu đoạn mạch là:

Au=<80sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)> (A) B. U=<80sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>

C.u=<120sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>(A) D.u=<80sqrt2cos (100pi t+frac2pi 3)>

Câu 4: Một mạch điện có điện trở R=50Ω mắc tiếp liền với cuộn thuần cảm L=(H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều u=<100sqrt2cos (100pi t-fracpi 4)>(V). Biểu thức của cường độ loại điện qua đoạn mạch là:

A. I=<2cos (100pi t)>(A) B. I=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 4)>

C. I=<2sqrt2cos (100pi t)>(A) D.i=<2cos (100pi t-fracpi 2)>

Câu 5 : Xét đoạn mạch tất cả một năng lượng điện trở vận động bằng 100Ω, một tụ điện bao gồm điện dung C=(F), với một cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm H mắc thông suốt . Nếu để vào nhị đầu một năng lượng điện áp u=<200cos (100pi t)>(V) thì năng lượng điện áp giữa hai đầu năng lượng điện trở vận động có biếu thức:

A(V) B.

C. (V) D.

Câu 6: Đặt năng lượng điện áp u=<200sqrt2cos (100pi t+pi )>(V) vào hai đầu đoạn mạch bao gồm cuộn thuần cảm L=(H) thì cường độ mẫu điện qua mạch là :

A.i =<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)>(A) B.i=<4cos (100pi t-fracpi 2)>(A)

C.i =<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 2)>(A) D.i=(A)

Câu 7: Đặt một hiệu điện cụ xoay chiều vào nhì đầu cuộn dây chỉ tất cả độ thự cảm L=H thì cường độ cái điện qua cuộn dây bao gồm biểu thức i=<3sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>(A). Biểu thức làm sao sau đó là hiệu điện gắng ở hai đầu đoạn mạch:

A.u=<150cos (100pi t+frac2pi 3)>(V) B.u=<150sqrt2cos (100pi t-frac2pi 3)>

C.u=<150sqrt2cos (100pi t+frac2pi 3)>(V) D.u=<100cos (100pi t+frac2pi 3)>

Câu 8: lúc đặt điện áp không đổi 30V vào nhị đầu đoạn mạch có điện trở thuần mắc thông liền với cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm H thì cái điện trong mạch được coi là dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1A. Nếu để vào nhị đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u=<150sqrt2cos (120pi t)>(V) thì biểu thức cường độ chiếc điện trong khúc mạch là:

A.i= <5sqrt2cos (120pi t-fracpi 4)>(A) B.i=<5cos (120pi t+fracpi 4)>(A)

C.i=<5cos (120pi t-fracpi 4)>(A) D.i=<5sqrt2cos (120pi t+fracpi 4)>(A)

Câu 9: Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều u=(V) vào nhị đầu một cuộn cảm thuần có độ từ cảm L=H. Ở thời gian điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100V thì cường độ loại điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ cái điện qua cuộn cảm là:

A.i=<2sqrt3cos (100pi t+fracpi 6)>(A) B. I=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>(A)

C.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>(A) C.i=<2sqrt3cos (100pi t-fracpi 6)>(A)

Câu 10: Đoạn mạch MN có các thành phần R=100Ω, L=H cùng C=F ghép nối tiếp. Đặt năng lượng điện áp u=<220sqrt2cos (100pi t-fracpi 4)>(V) vào hai đầu đoạn mạch MN. Cường độ chiếc điện ngay tức thì qua mạch gồm biểu thức là:

A.i=<2,2sqrt2cos (100pi t-frac7pi 12)>A B.i=<2,2cos (100pi t-fracpi 2)>(A)

C.i=<2,2sqrt2cos (100pi t-fracpi 2)>(A) D.i=<2,2cos (100pi t-fracpi 6)>(A)

Câu 11: Đặt điện áp u=(V) vào nhì đầu một tụ điện có điện dung F. Ở thời điểm điện áp thân hai đầu tụ năng lượng điện là 150V thì cường độ chiếc điện vào mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dong năng lượng điện trong mạch là:

A.i=<5cos (100pi t-fracpi 6)>(A) B.i=<5cos (100pi t+fracpi 6)>(A)

C.i=<4sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>(A) D.i=<4sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>(A)

Câu 12: Đặt điện áp chuyển phiên chiều u=<200sqrt2cos (100pi t)>(V) vào nhị đầu đoạn mạch có tụ điện có dung kháng bằng 50Ω mắc tiếp liền với năng lượng điện trở thuần R=50Ω. Cường độ mẫu điện vào mạch gồm biểu thức:

A.i=<4cos (100pi t-fracpi 2)>(A) B.i=<4cos (100pi t+fracpi 4)>(A)

C.i=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 4)>(A) D.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 4)>(A)

Câu 13:Một nóng đun nước gồm ghi 200V-800W, tất cả độ trường đoản cú cảm bé dại không đáng kể, được mắc vào năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u=<200sqrt2cos (100pi t)>(V). Biểu thức cường độ cái điện chạy qua nóng có dạng :

A.i=<4sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)>(A) B.i=<4cos (100pi t)>(A)

C.i=<4sin (100pi t+fracpi 2)>(A) D.i=<4sqrt2sin(100pi t+fracpi 2)>(A)

Câu 14: loại điện chuyển phiên chiều chạy sang một đoạn mạch chỉ gồm cuộn dây thuần cảm bao gồm độ trường đoản cú cảm L=H bao gồm biểu thức i=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>(A). Biểu thức năng lượng điện áp chuyển phiên chiều giữa hai đầu đoạn mạch là:

A.u=<200cos (100pi t-frac2pi 3)>(V) B.u=<200sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)>(V)

C.u=<200sqrt2cos (100pi t-fracpi 2)>(V) D.u=<200sqrt2cos (100pi t+fracpi 3)>(V)

Câu 15: Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 60V vào nhì đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là =(A). Nếu như ngắt bỏ tụ năng lượng điện C thì cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch là =(A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là:

A.u=<60sqrt2cos (100pi t-fracpi 12)>(V) B.u=<60sqrt2cos (100pi t-fracpi 6)>(V)

C.u=<60sqrt2cos (100pi t+fracpi 12)>(V) D.u=<60sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)>(V)

Câu 16: đến ba linh kiện gồm điện trở thuần R=60Ω, cuộn cảm thuần L cùng tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là (A) với =(A). Nếu để điện áp vào nhị đầu đoạn mạch RLC tiếp liền thì loại điện vào mạch bao gồm biểu thức:

A.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 3)>(A) B.i=<2cos (100pi t+fracpi 3)>(A)

C.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 4)>(A) D.i=<2cos (100pi t+fracpi 4)>(A)

Câu 17: đến đoạn mạch điện AB ko phân nhánh có cuộn cảm thuần , tụ điện có ddienj dung biến hóa được, một điện trở hoạt động 100Ω. Giữa A, B gồm một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều ổn định u= <110cos (100pi t-fracpi 3)>(V). Cho C rứa đổi. Khi C=F thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn có mức giá trị béo nhất. Biểu thức của năng lượng điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là :

A.= <220sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)(V)> B. = <110sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)(V)>

C. = <220cos (100pi t+fracpi 6)(V)> D. = <110sqrt2cos (100pi t+fracpi 6)(V)>

Câu 18: Đặt điện áp u=<120cos (100pi t+fracpi 3)>(V) vào nhị đầu một quãng mạch tất cả cuộn cảm thuần mắc thông liền điện trở thuần R=30Ω thì điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm là 60V. Mẫu điện ngay lập tức qua đoạn mạch là:

A.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 12)>(A) B .i=<2sqrt3cos (100pi t+fracpi 6)>(A)

C.i=<2sqrt2cos (100pi t-fracpi 4)>(A) D.i=<2sqrt2cos (100pi t+fracpi 4)>(A)

 

Câu 19:Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn dây thuần cảm với tụ điện mắc nối tiếp nhau. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 150V, giữa hai đầu tụ ddienj là 100V. Chiếc điện vào mạch tất cả biểu thức i=(A). Biểu thức năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch là:

A.u=<50sqrt2cos (100pi t-fracpi 2)>(V) B.u=<50sqrt2cos (100pi t+fracpi 2)>(V)

C.u=<50sqrt2cos (100pi t-frac2pi 3)>(V) D.u=<50sqrt2cos (100pi t+frac2pi 3)>(V)

Câu 20: Đặt vào nhì đầu AMNB của đoạn mạch RLC thông suốt gồm M là vấn đề nối thân tụ điện với cuộn dây thuần cảm , N là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở thuần. Lúc đó biểu thức năng lượng điện áp của nhị đầu đoạn mạch NB là <60sqrt2cos (100pi t-fracpi 3)>(V) với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN sớm pha hơn điện áp nhì đầu đoạn mạch AB góc . Biểu thức của năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch AB là: