Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Toán 9Chuyên đề Hình học 9Chuyên đề: Hệ thức lượng vào tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChuyên đề: Góc với con đường trònChuyên đề: hình trụ - Hình Nón - Hình CầuChuyên đề Đại Số 9Chuyên đề: Căn bậc haiChuyên đề: Hàm số số 1 Chuyên đề: Hệ hai phương trình số 1 hai ẩnChuyên đề: Phương trình bậc hai một ẩn số
Vị trí kha khá của 2 con đường tròn
Trang trước
Trang sau

Vị trí tương đối của 2 con đường tròn

A. Phương pháp giải

1. Định lý

Hai đường tròn(O) cùng (O’) cắt nhau thì R-r Quảng cáo
Quảng cáo

*

Gọi O’ là trọng tâm đường tròn 2 lần bán kính OA. Ta gồm O’ là trung điểm của OA và bán kính đường tròn(O’) là

R" = OA/2 = R/2.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của 2 đường tròn

Độ nhiều năm đoạn nối tâm: d= OO" = OA/2 = R/2.

Ta có: R - R" = R/2 = d buộc phải (O) cùng (O’) xúc tiếp trong trên A.

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ xOy mang đến hai điểm A(-1;1) cùng B(3;0). Vẽ những đường tròn (A;r) và (B;r’).

Khi r=3 cùng r’=1, hãy xác xác định trí tương đối của hai đường tròn.

Hướng dẫn giải

*

Độ dài đoạn nối trung ương d = AB = √(3+1)2 + 1 = √17 (1)

Tổng hai cung cấp kính:

r + r’ = 3 + 1 = 4 (2)

Từ (1) cùng (2) ta thấy √17 > 4 nên hai tuyến đường tròn ko giao nhau; hai tuyến đường tròn (A) và (B) nằm ngoài nhau.

Bài 3: Cho hai tuyến đường tròn (O;R) với (O’; R) cắt nhau trên M với N. Biết OO’=24cm, MN=10cm. Tính R.

Hướng dẫn giải


Quảng cáo
*

Gọi giao điểm của OO’ cùng MN là I. Bởi vì OM = ON =O’M =O’N = R nên tứ giác OMO’N là hình thoi

=> OO" ⊥ MN tại điểm I là trung điểm của từng đoạn OO’ và MN.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Tam Giác, Chu Vi Hình Tam Giác

Do đó: im = MN/2 = 5cm ; IO = OO"/2 = 12cm.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác MIO ta có:

R = OM = √(IM2 + IO2) = 13

Vậy R = 13(cm)

Bài 4: Cho hai tuyến phố tròn (O;R) với (O’;R’) tiếp xúc bên cạnh tại A. Kẻ tiếp con đường chung ngoại trừ MN cùng với M nằm trong (O), N nằm trong (O’). Biết R=9cm, R’= 4cm. Tính độ lâu năm đoạn MN.