Join the Håndlavet newsletter. Be the very first khổng lồ know about our limited arrivals, receive special offers and more.

Bạn đang xem: Vẽ tranh và tô màu


*
*
*
*
*
*

Ông Robbin viết trong một cuốn sách xuất phiên bản năm 1998: “Tôi không khi nào khẳng định rằng bức tranh ngay số là nghệ thuật. Nhưng chính là trải nghiệm của nghệ thuật, với nó đưa về trải nghiệm đó cho tất cả những người thường không ráng cọ, không nhúng vào sơn.

Xem thêm: Loài Cua Lớn Nhất Thế Giới Có Sải Chân Ba Mét, Độc Đáo Loài Cua Lớn Nhất Thế Giới

Đó là các thứ nó làm.”

Vào năm 2013, bạn dạng lưu trữ tranh tô màu theo số cá nhân của Robbin và những bức tranh sơn dầu nơi bắt đầu đã được gật đầu đồng ý trưng bày dài lâu tại Bảo tàng lịch sử dân tộc Detroit, với tứ cách là 1 trong những trong 50 nhà thay đổi vĩ đại tuyệt nhất trong lịch sử hào hùng Michigan.

Sau lúc nghỉ hưu, Robbins và vk Estelle quay trở lại Toledo (Ohio). Tại đó, Dan Robbins sẽ qua đời vào ngày 1 tháng tư năm 2019.