Bài bao gồm đáp án. Thắc mắc và bài bác Trắc nghiệm đồ dùng lý 10 bài bác 3: hoạt động thẳng thay đổi đều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, có phần xem tác dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1: Với chiều (+) là chiều chuyển động, vào công thức s = 1/2at2+ v0t của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương xuất xắc giá trị âm là?

A. Gia tốcB. Quãng đường.C. Vận tốcD. Thời gian.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 3 câu hỏi và bài tập

Câu 2: trong các trường hợp sau đây. Trường hợp nào ko thể xảy ra mang đến một vật chuyển động thẳng?

A. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (+).B. Vận tốc là hằng số ; gia tốc vắt đổi.C. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-).D. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+).

Câu 3: Một vật tăng tốc trong một khoảng thời gian nào đó dọc theo trục Ox. Vậy vận tốc và gia tốc của nó vào khoảng thời gian này có thể?

A. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-).B. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (-).C. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+).D. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị bằng 0.

Câu 4: vận tốc vũ tụ cung cấp I (7,9 km/s) là vận tốc bé dại nhất để những con tàu vũ trụ có thể bay vòng quanh trái đất. Coi tốc độ của thương hiệu lửa phóng tàu không đổi, để sau thời điểm phóng 160s con tàu đạt được vận tốc như bên trên thì thương hiệu lửa vũ trụ đề xuất có vận tốc bằng

A. 10 m/s2B. 49,4 m/s2C. 55 m/s2D. 5 m/s2

Câu 5: Một chiếc bắt đầu tăng tốc từ nghỉ với gia tốc 2 m/s2. Quãng đường xe chạy được trong giây thứ nhị là?

A. 4 m.B. 3 m.C. 2 m.D. 1 m.

Câu 6: Khi xe hơi chạy với gia tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô vận động chậm dần dần đều. Tính đến khi dừng lại hẳn thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Vận tốc của xe bằng:

A. - 0,5 m/s2B. 0,2 m/s2C. - 0,2 m/s2D. 0,5 m/s2

Câu 7: Một chiếc xe sẽ chạy với tốc độ 36 km/h thì tài xế hãm phanh, xe cộ chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau 5s. Quãng đường xe chạy được vào giây cuối cùng là?

A. 2,5 m.B. 2 m.C. 1,25 m.D. 1 m.

Câu 8: Một vật vận động nhanh dần phần đông với vận tốc lúc đầu v0 = 0. Trong giây trước tiên vật đi được quãng con đường S1 = 10 m. Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường S2 bằng:

A. 40 m.B. 10 m.C. 30 m.D. 50 m.

Câu 9: Một chiếc xe cộ bắt đầu tăng tốc từ v1= 36 km/h đến v2= 54 km/h trong khoảng thời gian 2s. Quãng đường xe pháo chạy trong thời gian tăng tốc này là?

A. 22,5 m.B. 50 m.C. 75 m.D. 100 m.

Câu 10: Một quả cầu bước đầu lăn từ đỉnh dốc lâu năm 150m, sau 15 giây thì nó mang đến chân dốc. Tiếp nối nó tiếp tục hoạt động trên phương diện ngang được 75m thì ngừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều hoạt động của quả cầu. Thời gian vận động của quả ước từ đỉnh dốc cho khi tạm dừng là:

A. 22,5 s.B. 18,5 s.C 25,8 s.D. 24,6 s.

Câu 11: Một chiếc xe đang chạy bên trên đường thẳng thì tài xế tăng tốc độ với gia tốc bằng 2 m/s2trong khoảng thời gian 10s. Độ tăng vận tốc trong khoảng thời gian này là?

A. 10 m/s.B. 20 m/s.C. 15 m/s.D. Ko xác định được vì thiếu dữ kiện.

Câu 12: vận động của một vật gồm đồ thị gia tốc theo thời hạn như hình vẽ. Tổng quãng mặt đường vật đã đi được bằng:

*

A. 240 m.B. 140 m.C. 120 m.D. 320 m.

Câu 13: Một chiếc xe cộ chuyển động chậm dần đều trên đường thẳng. Vận tốc khi nó qua A là 10 m/s, và khi đi qua B vận tốc chỉ còn 4 m/s. Vận tốc của xe khi nó đi qua I là trung điểm của đoạn AB là?

A. 7 m/s.B. 5 m/s.C. 6 m/s.D. 7,6 m/s.

Câu 14: Một ô tô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu khởi hành cấp tốc dần phần lớn với tốc độ a1 = 5 m/s2, sau đó hoạt động thẳng mọi và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với vận tốc a3 = - 5 m/s2, cho đến khi dừng lại. Thời hạn ô tô vận động là 25 s. Vận tốc trung bình của ô lớn trên cả phần đường là trăng tròn m/s. Vào giai đoạn hoạt động thẳng đều ô tô đạt vận tốc

A. đôi mươi m/s.B. 27 m/s.C. 25 m/s.D. 32 m/s.

Câu 15: Một chiếc xe pháo đua được tăng tốc với gia tốc không đổi từ 10 m/s đến 30 m/s bên trên một đoạn đường thẳng dài 50 m. Thời gian xe pháo chạy vào sự tăng tốc này là?

A. 2 s.B. 2,5 s.C. 3 s.D. 5 s.

Câu 16: Một vật sẽ đứng yên bắt đầu chuyển động cấp tốc dần những với tốc độ 20 m/s2và đi được quãng đường dài 100 m trong thời gian t (s). Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong thời hạn t/2 (s) thứ nhất và S2 là quãng đường vật đi được trong thời hạn t/2 (s) còn lại. Tỉ số S1/S2 bằng

A. 1/2B. 1/3C. 1/4D. 1/6

Câu 17: Một chiếc xe cộ chuyển động thẳng cấp tốc dần đều từ trạng thái nghỉ. Xe pháo chạy được một đoạn đường s mất khoảng thời gian là 10 s. Thời gian xe pháo chạy được 1/4 đoạn đường đầu là?

A. 2,5 s.B. 5 s.C. 7,5 s.D. 8 s.

Câu 18: Một vật nhỏ bắt đầu trượt chậm dần đều lên một đường dốc. Thời gian nó trượt lên mang lại tới lúc dừng lại mất 10 s. Thời gian nó trượt được 1/4 s đoạn đường cuối trước lúc dừng lại là?

A. 1 s.B. 3 s.C. 5 s.D. 7 s.

Câu 19: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động đọc theo trục Ox là x = 8 – 0,5(t-2)2+ t, với x đo bằng m, t đo bằng s. Từ phương trình này có thể suy ra kết luận nào sau đây?

A. Gia tốc của vật là 1,2 m/s2và luôn ngược hướng với vận tốcB. Tốc độ của vật ở thời điểm t = 2 s là 2 m/s.C. Vận tốc trung bình của vật vào khoảng thời gian từ t = 0 s đến t = 3 s là 1 m/s.D. Quãng đường vật đi được vào khoảng thời gian từ t’1= 1 s đến t’2= 3 s là 2 m.

Câu 20: Một xe pháo máy đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe cộ máy chuyển động cấp tốc dần đều. Sau 10 s, xe cộ đạt đến vận tốc trăng tròn m/s. Gia tốc và vận tốc của xe cộ sau 20 s kể từ khi tăng ga là?

A. 1,5 m/s2và 27 m/s.B. 1,5 m/s2và 25 m/s.C. 0,5 m/s2và 25 m/s.D. 0,5 m/s2và 27 m/s.

Câu 21: Một xe chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình vận tốc là v = 10 - 2t, t thính theo s, v tính theo m/s. Quãng đường mà xe pháo đó đi được vào 8 s đầu tiên là?

A. 26 m.B. 16 m.C. 34 m.D. 49 m.

Câu 22: Hình 3.3 diễn tả đồ thị vận tốc - thời gian của một xe pháo chuyển động bên trên đường thẳng. Thời điểm lúc xe cộ dừng lại là?

*

A. 12,5 s.B. 15 s.C. 7,5 s.D. 10 s.

Xem thêm: Giải Phương Trình Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Môn Toán Lớp 8 Học Kì 2

Câu 23: Hình 3.4 diễn tả đồ thị vận tốc - thời gian của một chiếc xe pháo chuyển động thẳng. Trường hợp nào sau đây là đúng?

*

A. Trong 4 giây cuối, xe giảm tốc với gia tốc 12 m/s2.B. Vào 2 s đầu tiên, xe tăng tốc với gia tốc 6 m/s2.C. Trong khoảng thời gian (2 - 5 s) xe cộ đứng yên.D. Xe cộ trở về vị trí ban đầu lúc t = 9s.