Dưới chức năng của lực 

*
, khi vật di chuyển một đoạn s theo hướng của lực thì công bởi lực xuất hiện là:

Bạn sẽ xem: kim chỉ nan Vật lý 10 bài bác 24. Công và công suất


A=F.s

2. Định nghĩa công vào trường hợp tổng quát

*

Khi lực 

*
ko đổi tính năng lên một vật dụng và nơi đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc αα thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức:

A=Fscosα.

Bạn đang xem: Vật lí 10 bài 24

*

3. Biện luận

Tùy theo quý hiếm của cosα ta có những trường hợp sau:

* α nhọn, cosα>0⇒A>0cos⁡; lúc đó A là công vạc động.

* α=90o, cosα=0⇒A=0cos⁡; khi nơi đặt của lực chuyển dời theo phương vuông góc cùng với lực thì lực sinh công A=0.

α tù, cosα ; khi đó A là công cản (hay công âm).

4. Đơn vị công

Đơn vị công là jun (kí hiệu J).

Jun là công vì chưng lực gồm độ lớn 1N thực hiện khi vị trí đặt của lực gửi dời 1m theo hướng của lực.

5. Chú ý

Các phương pháp tính công chỉ đúng khi vị trí đặt của lực di chuyển thẳng cùng lực không thay đổi trong quá trình chuyển dời.

II. CÔNG SUẤT

1. Khái niệm công suất

Công suất là đại lượng đo bằng công có mặt trong một đối kháng vị thời gian hay cũng nói cách khác công suất của một lực đo tốc độ sinh công của lực đó.

*

2. Đơn vị công suất

Đơn vị công suất là jun/giây, được gọi là oát, kí hiệu W.

Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 2: Phương Trình Bậc Nhất 1 Ẩn Và Cách Giải, Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Cách Giải

*

Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho những nguồn phát tích điện không đề nghị dưới dạng sinh công cơ học. Lấy ví dụ : lò nung, xí nghiệp điện, đài phát sóng…,

Người ta cũng định nghĩa năng suất tiêu thụ của một sản phẩm công nghệ tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng tích điện tiêu thụ của vật dụng đó vào một đơn vị chức năng thời gian.