Câu hỏi:Vai trò quy trình thoát hơi nước của cây là:

A.Làm giảm lượng khoáng vào cây

B.Cân bằng khoáng mang lại cây

C.Tăng lượng nước mang lại cây/

D.Giúp cây vận chuyển nước, những chất từ rễ lên thân và lá.

Bạn đang xem: Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là

Lời giải

Đáp án đúng:D.Giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá.

Giải thích:

Quátrình bay hơi nước của cây là tạo đề xuất động lực phía trên kéo dòng xylem đi từ rễ lên lá, vị đó nó giúpcây vận chuyển nước, những chất từ rễ lên thân với lá.

*

Tìm hiểu về quy trình thoát hơi nước của cây

I. VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC

- bay hơi nước là động lực đầu bên trên của loại mạch gỗ, tất cả vai trò giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và đến những bộ phận không giống ở trên mặt đất của cây.

- thoát hơi nước bao gồm tác dụng hạ nhiệt độ của lá.

- bay hơi nước hỗ trợ cho khí CO2khuếch tán vào phía bên trong lá cần cho quang hợp.

II. THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ


1. Lá là cơ quan thoát hơi nước

- Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước. Những tế bào biểu so bì của lá tiết ra lớp phủ bề mặt gọi là lớp cutin, lớp cutin phủ toàn bộ bề mặt của lá trừ khí khổng.

2. Hai con đường bay hơi nước: qua khí khổng với qua cutin

- thoát hơi nước qua khí khổng: là chủ yếu, vị đó sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất. Độ mở của khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng gọi là tế bào hạt đậu.

+ khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra tạo cho thành dày cong theo làm cho khí khổng mở.

+ khi mất nước, thành mỏng hết căng cùng thành dày duỗi thẳng có tác dụng khí khổng đóng lại. Khí khổng ko bao giờ đóng hoàn toàn.

- thoát hơi nước qua cutin trên biểu so bì lá: lớp cutin càng dày thoát hơi nước càng giảm và ngược lại.

III. CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC

- Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió và các ion khoáng ảnh hưởng đến sự bay hơi nước.

+ Nước: điều kiện cung cấp nước cùng độ ẩm không khí ảnh hưởng nhiều đến sự thoát hơi nước thông qua việc điều tiết độ mở của khí khổng.

+ Ánh sáng: khí khổng mở lúc cây được chiếu sáng. Độ mở của khí khổng tăng từ sáng đến trưa với nhỏ nhất lúc chiều tối. Ban đêm khí khổng vẫn hé mở.

+ Nhiệt độ, gió, một số ion khoáng… cũng ảnh hưởng đến sự bay hơi nước bởi ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi của những phân tử nước.

IV. CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI TIÊU HỢP LÍ cho CÂY TRỒNG

- cân nặng bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước vị rễ hút vào (A) với lượng nước bay ra (B):

+ lúc A = B: tế bào của cây đủ nước→cây phân phát triển bình thường.

+ lúc A > B: mô của cây thừa nước →cây phân phát triển bình thường.

+ lúc A < B: mất cân bằng nước→lá héo, nhiều ngày cây sẽ bị hư hại cùng cây chết.

Xem thêm: 31/10 Là Ngày Gì - Tại Sao Halloween Diễn Ra Ngày 31/10

- Tưới nước hợp lí mang đến cây trồng dựa vào: đặc điểm di truyền, trộn sinh trưởng, phát triển của cây, loại cây, đặc điểm đất, thời tiết…

- Chỉ tiêu sinh lí chẩn đoán về nhu cầu nước của cây: áp suất thẩm thấu, hàm lượng nước, sức hút nước của lá.