(4mathop Nlimits^ - 3 H_3 + m 3O_2 o 2mathop N_2limits^0 + m 6H_2O)

=>(2mathop Nlimits^ - 3 - 6e o mathop N_2limits^0 )

NH3 nhường e => NH3 là chất khử
Bạn đang xem: Vai trò của nh3 trong phản ứng

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 công dụng với oxi ở ánh sáng cao gồm xúc tác thích hợp sinh ra nitơ oxit NO cùng nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản nghịch ứng trên, NH3 nhập vai trò


Cho cha phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các làm phản ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho các chất với ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng thể phân tử cùng ion trong hàng vừa tất cả tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử là


Cho sơ đồ vật phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, thông số của phân tử những chất là cách thực hiện nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường trong làm phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của các chất trong phản bội ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho phản bội ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, bao gồm bao nhiêu bội nghịch ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch công dụng được với chất nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng lão hóa khử:


Cho phản nghịch ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là đông đảo số nguyên tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ đồ vật phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân đối a, b, c của các chất phản bội ứng theo thứ tự là:


Cho sơ đồ dùng phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số thăng bằng của phản ứng là


Cho phương trình hóa học của làm phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào dưới đây về phản bội ứng trên là đúng?


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa cùng bị khử là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Thế Nào Là Dạy Học Phát Huy Tính Tích Cực Của Học Sinh, Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.