a) Định nghĩa: Ước chung lớn nhất của hai hay những số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Bạn đang xem: Ước chung bội chung

b) giải pháp tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Ví dụ : search ƯCLN $(18 ; 30)$

Ta bao gồm :

Bước 1 : Phân tích các số ra vượt số nguyên tố.

$18 = 2.3^2$

$30 = 2.3.5$

Bước 2 : thừa số nguyên tố chung là $2$ cùng $3$

Bước 3 : ƯCLN$left( 18;30 ight) = 2.3 = 6$

b) phương pháp tìm ƯC thông qua ƯCLN

Để tìm cầu chung của các số sẽ cho, ta tất cả tể tìm những ươc của ƯCLN của các số đó.

Ví dụ: ƯCLN$left( 18;30 ight) = 2.3 = 6$

Từ kia ƯC(left( 18;30 ight) = )Ư(left( 6 ight) = left 1;2;3;6 ight\)

2. Bội chung bé dại nhất

a) Định nghĩa

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của nhị hay các số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của những số đó.

b) bí quyết tìm bội chung nhỏ dại nhất-BCNN

Ví dụ: Tìm BCNN của (15) cùng (20.)


Ta gồm (15 = 3.5;20 = 2^2.5)

Nên (BCNNleft( 15;20 ight) = 2^2.3.5 = 60.)

c) cách tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất

Để tìm bội chung của các số sẽ cho, ta rất có thể tìm những bội của BCNN của các số đó.

Ví dụ: (BCNNleft( 15;20 ight) = 60) cần (BCleft( 15;20 ight) = Bleft( 60 ight) = left 60;120;... ight\)

II. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: Tìm ước chung lớn số 1 và bội chung nhỏ dại nhất của những số đến trước

Phương pháp:

Thực hiện công việc tìm ƯCLN và BCNN để giải bài toán.

Dạng 2: vấn đề đưa về việc tìm và đào bới ƯCLN hoặc BCNN của nhì hay những số.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đúng Người Đúng Thời Điểm, Please Wait

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để mang về việc đào bới tìm kiếm ƯCLN của nhì hay các số

Dạng 3: Tìm những ước phổ biến hoặc bội bình thường của nhị hay nhiều số vừa lòng điều kiện đến trước

Phương pháp:

+ kiếm tìm ƯCLN hoặc BCNN của nhì hay các số cho trước;

+ Tìm những ước của ƯCLN hoặc những bội của BCNN

+ Chọn trong những đó các ước hoặc các bội thỏa mãn nhu cầu điều kiện đã cho.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài 1: Tập hợp, phần tử của tập vừa lòng
bài bác 2: Tập hợp những số tự nhiên. Phương pháp ghi số tự nhiên
bài 3: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp bé
bài bác 4: Phép cộng và phép nhân
bài bác 5: Phép trừ với phép phân chia
bài 6: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa thuộc cơ số
bài xích 7: vật dụng tự thực hiện phép tính
bài bác 8: đặc điểm chia hết của một tổng
bài 9: dấu hiệu chia hết mang đến 2;3; 5 và 9
bài bác 10: Ước với bội
bài bác 11: Số nguyên tố, thích hợp số
bài xích 12: Phân tích một số ra vượt số yếu tố
bài bác 13: Ước tầm thường và bội phổ biến
bài 14: Ước chung to nhất, bội chung nhỏ tuổi nhất
bài xích 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, ngã túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp các số nguyên
bài xích 2: trang bị tự trong tập hợp những số nguyên
bài xích 3: cộng hai số nguyên thuộc dấu
bài 4: cùng hai số nguyên khác dấu
bài xích 5: đặc thù của phép cộng những số nguyên
bài 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài bác 7: Qui tắc dấu ngoặc
bài bác 8: Qui tắc chuyển vế
bài xích 9: Nhân hai số nguyên và tính chất
bài 10: Bội và mong của một trong những nguyên
bài xích 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài xích 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số cân nhau
bài xích 2: tính chất cơ bản của phân số
bài bác 3: Qui đồng mẫu mã số các phân số. So sánh phân số
bài 4: Phép cùng phân số. đặc thù cơ bản của phép cùng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và tính chất cơ bạn dạng
bài bác 7: Phép phân tách phân số
bài xích 8: lếu số Số thập phân xác suất
bài 9: bố bài toán cơ bạn dạng của phân số
bài bác 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài xích 2: tía điểm thẳng hàng
bài xích 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
bài 4: Tia
bài 5: Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
bài bác 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài xích 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài bác 1: Nửa phương diện phẳng
bài bác 2: Góc. Số đo góc
bài bác 3: bao giờ thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài bác 4: Tia phân giác của một góc
bài xích 5: Đường tròn
bài 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.