WHEN và WHILE là 2 từ cực kì phổ biến đổi và hay cần sử dụng trong giờ đồng hồ Anh. Hãy bỏ ra cho bài học ngày hôm nay ít tuyệt nhất 5 phút thuộc usogorsk.com nhằm cùng tìm hiểu về bí quyết dùng, cấu tạo và sự không giống nhau của 2 tự này trong tiếng Anh nhé.Bạn sẽ xem: Sau when là gì


*

Trước tiên, rành mạch nhanh WHEN và WHILE qua lấy ví dụ gõ cửa sau đây. 

(1) When I knock the door, he opens it.Bạn đã xem: Sau when dùng thì gì


*

→ Sử dụng cấu trúc when khiến cho người hiểu hiểu rằng hành động mở cửa ngõ xảy ra gần như là ngay sau hành vi gõ cửa. Hành vi gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời hạn ngắn.

Bạn đang xem: Trước when là thì gì

(2) While I’m knocking the door, he opens it. 

→ Sử dụng cấu trúc while khiến cho người phát âm hiểu rằng hành động mở cửa xảy đôi khi với hành động gõ cửa. Hành vi gõ cửa xẩy ra trong một khoảng thời hạn nhất định.

1.2 – khi một hành động đang biểu đạt thì bị một hành vi khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn) xen vào. 3.1 – Khi nói đến 2 hành vi xảy ra gần như là cùng 1 cơ hội với nhau. (kéo nhiều năm trong một khoảng thời gian nào đó)

1 – Cách thực hiện when trong giờ Anh

Chúng ta KHÔNG áp dụng động từ chia ở dạng tiếp tục cho mệnh đề bao gồm chứa WHEN. Bởi mệnh đề đựng WHEN thường sẽ được sử dụng ở cả 2 cách bao gồm sau:

1.1 – Khi nói đến chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp nhau:

Ví dụ:When I called, a girl picked up his phone. (Khi tôi gọi thì một cô nàng nghe smartphone của anh ấy.)

1.2 – khi một hành vi đang diễn đạt thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thời hạn ngắn) xen vào.

Ví dụ:

He was watching Netflix when you knocked on his door. (Lúc bạn gõ cửa ngõ thì anh ấy vẫn xem Netflix). -> hành vi xen vào ở đây đó là “lúc các bạn gõ cửa”.

2 – cấu trúc và phương pháp chia WHEN với những thì trong giờ đồng hồ Anh

Vị trí: Mệnh đề When có thể đứng nghỉ ngơi đầu hoặc cuối câu

2.1 – When + present simple, simple future/simple present

Khi làm cố gắng nào …..thì (sẽ )… ( ở hiện tại / Tương Lai)

Vi dụ:

When you come home, dinner will be ready. (Khi các bạn về tới bên thì bữa tối sẽ sẵn sàng.)

2.2 – When + simple past, + past perfect

Diễn tả hành vi xảy ra và hoàn vớ trước hành vi ở mệnh đề when.

Ví dụ:

When I just got out of the exam room, I knew that I had made some mistakes. (Khi mà lại tôi vừa bước thoát khỏi phòng chất vấn thì tôi đã nhận ra là mình đã làm sai vào chỗ.)

2.3 – When + simple past, + simple past

Diễn tả hai hành động xảy ra sát nhau, hoặc là một hành động vừa kết thúc thì hành động khác xảy ra.

Ví dụ:

When the rain stopped, we started to go back home. (Khi mà cơn mưa vừa ngưng thì chúng tôi bắt đầu đi về nhà.)

2.4 – When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể ), + simple past 

Khi một hành vi đang ra mắt ở một thời điểm cố thể, thì một hành vi khác xảy đến.

Ví dụ:

When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion. (Vào cơ hội 5h30 chiều qua, khi đang đùa bóng đã thì một vụ nổ phệ đã xảy ra.)

2.5 – When + simple past, + past continuous

Tương trường đoản cú như phần 2.4, dẫu vậy nghĩ chỉ khác một ít về mặt thời hạn cụ thể. 

Ví dụ:

When we called, he was watching a movie. (Khi nhưng tụi tôi tới thì anh ta sẽ xem một bộ phim.)

2.6 – When + past perfect, simple past

Ví dụ:

When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done. (Khi mà cơ hội đã tột đi rồi thì tôi đã mới biết là chẳng gì hoàn toàn có thể được làm nữa cả.)

2.7 – When simple past, + simple present

Tương từ bỏ như mục 2.6, nhưng hành vi ở mệnh đề when sống thể vượt khứ còn hành vi sau ở hiện tại tại. 

Ví dụ:

When the opportunity passed, I know there’s nothing can be done. (Khi mà cơ hội đã tột đi rồi thời giờ tôi bắt đầu biết là chẳng gì rất có thể được làm cho nữa cả.)

3 – cấu trúc và phương pháp dùng while trong giờ Anh

WHILE tất cả nghĩa trong lúc, trong khi, trong vòng thời gian, đang lúc,…

Mệnh đề WHILE cũng trả toàn có thể đứng sống đầu hoặc cuối câu giống hệt như WHEN

While they were cooking, somebody broke into their house. Somebody broke into their house while they were cooking.

Cấu trúc: While + S + V + Clause

Cách dùng:

While: Mệnh đề gồm chứa WHILE, chúng ta thường phân chia động từ ngơi nghỉ dạng tiếp diễn.

3.1 – Khi nói về 2 hành động xảy ra gần như là cùng 1 dịp với nhau. (kéo lâu năm trong một khoảng thời hạn nào đó)

Ví dụ:

He was playing soccer while she was reading the newspaper. (Anh ấy đang chơi bóng trong những khi cô ấy đang đọc báo.)

3.2 – Khi nói về một hành động đang ra mắt thì một hành vi khác cắt ngang.

Khi đó thì hành vi đang ra mắt sẽ cho dù thì quá khứ tiếp tục và hành vi cắt ngang sẽ dùng thì vượt khứ.

Ví dụ:

While she was talking to us, his baby slept. (Khi mà cô ấy đang thì thầm với chúng ta thì nhỏ cô ấy ngủ rồi.)

Bài tập 

Chọn when/while trong vị trí trống.

I first met my husband (when/while) ………….. I was staying in Tokyo.(when/while) ………….. I was talking to lớn my boyfriend on phone, my mom came home.We were playing video games (when/while) …………. The electricity went off.(when/while) ………….. Teddy is working, he doesn’t often listen to lớn music.(when/while) ………….. I was in my hometown, nguồn cuts were very frequent.He texted me (when/while) ………….. I was going to sleep. Mary was very upset (when/while) ………….. Things hadn’t been going well for days.We were having breakfast ___ the Kate came.He watched TV ___ I cooked dinner.I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

whileWhile whenWhile When whilewhenwhenwhilewhen

Bài học sắp tới đây đã khép lại rồi. Hy vọng sau khi khám phá cấu trúc, biện pháp dùng của when và while, cũng như làm một số câu thực hành đơn giản các bạn đã chũm được phương pháp sử dụng.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Thì Delta, Hàm Số Đồng Biến Trên R Hàm Số Nghịch Biến Trên R

Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo sách giờ Anh Cơ bạn dạng của usogorsk.com, cuốn sách in màu đầu tiên ở Việt Nam, cung ứng trọng cỗ 4 tài năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT và 3 mảng loài kiến thức căn nguyên gồm TỪ VỰNG – PHÁT ÂM – NGỮ PHÁP.