Trong phân tách Y-âng về giao bôi ánh sáng. Ánh sáng đối chọi sắc dùng trong thí nghiệm bao gồm bước sóng 0,75 . Khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng đựng hai khe mang đến màn là 2m. Trên màn khoảng cách giữa vân sáng sủa bậc 3 với vân sáng bậc 7 (ở phía hai bên vân sáng sủa trung tâm) là
Bạn đang xem: Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng

Trong xem sét Y-âng về giao trét ánh sáng là thắc mắc thường gặp trong một vài dạng bài tập về giao trét ánh sáng.

Câu hỏi 1:Trong thử nghiệm Y-âng về giao trét sánh sáng, khe Y-âng có tầm khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 mang đến vân sáng sủa bậc 7 ở thuộc một bên vân trung trung ương là

A. X = 3i

B. X = 4i

C. X = 5i

D. X = 10i

Đáp án B

Câu hỏi 2: Trong nghiên cứu Y-âng về giao trét sánh sáng, những khe sáng được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ nhì khe đến màn là 4 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng thường xuyên đo được là 4,8 mm. Toạ độ của vân sáng sủa bậc 3 là

A. ± 9,6 mm

B. ± 4,8 mm

C. ± 3,6 mm

D. ± 2,4 mm

Đáp án C

Câu hỏi 3: Trong phân tách Y-âng về giao thoa sánh sáng, biết D = 2 m; a = 1 mm; λ = 0,6 μm. Vân về tối thứ tư giải pháp vân trung chổ chính giữa một khoảng

D. 3,6 mm

Đáp án B

Câu hỏi 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao quẹt sánh sáng, biết D = 3 m; a = 1 mm. Tại địa điểm M cách vân trung trọng điểm 4,5 mm,ta chiếm được vân về tối bậc 3. Tính cách sóng ánh cần sử dụng trong thí nghiệm.

D. 0,42 μm

Đáp án A

Câu hỏi 5: Trong nghiên cứu I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa nhì khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe mang lại màn là D = 1 m, ánh sáng 1-1 sắc có bước sóng λ = 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 với vân sáng bậc 5 ở 2 bên so cùng với vân sáng sủa trung chổ chính giữa là

D. 2 mm

Đáp án D

Câu hỏi 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao quẹt với ánh sáng 1-1 sắc, khoảng cách giữa nhị khe là một trong những mm, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe cho màn quan ngay cạnh là 2m và khoảng chừng vân là 0,8 mm. đến c = 3.108m/s. Tần số ánh sáng solo sắc dùng trong phân tích là

D. 6,5. 1014Hz

Đáp án C

Câu hỏi 7: Trong thể nghiệm Y-âng về giao bôi với ánh sáng đối kháng sắc có bước sóng l, khoảng cách giữa hai khe dong dỏng là a, khoảng cách từ khía cạnh phẳng chứa hai khe không lớn đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan lại sát, tại điểm M bí quyết vân sáng trung vai trung phong 6 mm, tất cả vân sáng sủa bậc 5. Khi biến đổi khoảng bí quyết giữa nhị khe thon một đoạn bằng 0,2 mm làm thế nào để cho vị trí vân sáng trung chổ chính giữa không biến đổi thì trên M gồm vân sáng bậc 6. Quý giá của lamda bằng

Đáp án A

Câu hỏi 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1vàS­2là 1 mm, khoảng cách từ S1S2đến màn là 1m, bước sóng tia nắng bằng 0,5 μm. Xét 2 điểm M cùng N (ở thuộc phía so với vân trung tâm) gồm tọa độ lần lượt xM= 2 mm cùng xN= 6 mm. Giữa M và N có

Câu hỏi 9: Trong thí nghiệm Y-ân về giao thoa ánh sáng I-âng cùng với ánh sáng đối kháng sắc. Khoảng cách giữa nhị khe là a, khoảng cách từ nhì khe đến màn D =1m . Để tại địa điểm của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sáng sủa bậc 2 thì buộc phải dời màn ra tốt về ngay sát so với vị trí thuở đầu một khoảng chừng bao nhiêu?

Đáp án A

Câu hỏi 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao bôi ánh sáng, các khe được chiếu sáng bằng tia nắng trắng gồm bước sóng tự 0,4m đến 0,75m. Khoảng cách giữa nhị khe là 0,5mm, khoảng cách giữa nhì khe cho màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn là:

A. 2,8mm

B. 2,8cm

C. 1,4cm

D. 1,4mm


Đáp án CTa có, khoảng cách giữa nhì vân sáng thường xuyên chính bằng khoảng vân i:i=λDa=450.10−9.2,53.10−3=3,75.10−4m=0,375mm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong xem sét giao bôi sóng ánh nắng với khoảng cách giữa hai khe là a=1,2mm. Khoảng cách từ phương diện phẳng chứa hai khe tới màn là D=3m. Nhì khe được chiếu sáng bởi vì ánh sáng 1-1 sắc gồm bước sóng λ=0,44μm. địa điểm vân sáng bậc nhị trên màn là:

Trong thử nghiệm Y-âng về giao quẹt với ánh sáng solo sắc khoảng cách giữa nhị khe là 1 trong những (mm), khoảng cahcs từ khía cạnh phẳng cất hai khe mang lại màn quan tiếp giáp là 1,5 (m). Tại điểm M bên trên màn quan sát bí quyết vân trung trọng tâm 9 (mm) bao gồm vân sáng sủa bậc 10. Bước sóng của tia nắng dùng trong thí điểm là:

tiến hành thí nghiệm Y-âng trong không khí, thu được khoảng chừng vân trên màn là i = 0,6 mm. Lập lại thử nghiệm như trên mà lại trong nước phân tách suất 43 thì đo được khoảng chừng vân bên trên màn là

Trong thể nghiệm Y-âng về giao bôi ánh sáng solo sắc, nhì khe bé cách nhau 1mm, khía cạnh phẳng đựng hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Cách sóng của tia nắng dùng trong thí nghiệm này bằng:

khoảng cách từ vân sáng sủa bậc 3 bên này đến vân sáng bậc 4 vị trí kia so cùng với vân sáng trung trọng tâm là:

phân tích giao thoa ánh nắng với nhị khe Y-âng, trong các số ấy a = 0,3 mm; D = 1m; λ 600nm. Khoảng cách giữa nhị vân sáng bậc 2 cùng bậc 5 ở cùng bên vân sáng trung trọng điểm là

trong một xem sét về giao thoa ánh sáng. Hai khe Y-âng phương pháp nhau 3mm, hình hình ảnh giao sứt được hứng trên màn bí quyết hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng gồm bước sóng tự 0,38μmđến 0,76μm. Bên trên màn quan cạnh bên thu được các dải quang phổ. Chiều rộng của dải quang quẻ phổ ngay gần kề vạch sáng trắng trung trung tâm là:

Một nguồn sáng S vạc ra ánh sáng 1-1 sắc tất cả bước sóng λ=0,5μm đến khe Yâng S1,S2với S1S2=0,5mm. Mặt phẳng cất S1S2cách màn D=1m. Tại M trên màn E giải pháp vân trung vai trung phong một khoảng tầm x=4mm là vân sáng tốt vân tối, bậc mấy?

Trong phân tách Iâng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe mang đến màn là 2m. Nguồn S phát tia nắng trắng bao gồm bước sóng từ bỏ 0,38μm đến 0,76μm. Vùng che nhau thân quang phổ bậc hai và bậc ba có chiều rộng là:

Trong thí điểm I-âng về giao trét ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ thì khoảng chừng vân trên màn là i. Trường hợp thay tia nắng trên bằng ánh nắng có cách sóng 0,8λ (giữ nguyên các điều kiện khác) thì khoảng chừng vân trên màn đã là:


Trong nghiên cứu I-âng về giao trét ánh sáng, nhì khe được chiếu sáng đồng thời bởi vì hai bức xạ solo sắc bao gồm bước sóng theo lần lượt là λ1và λ2. Trên màn quan sát bao gồm vân sáng bậc 12 của λ1trùng cùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Tỉ số λ1λ2bằng:

khoảng cách từ vân sáng sủa bậc 2 mang lại vân sáng sủa bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung trung ương là:

Trong phân tích Y-âng bạn ta cần sử dụng hai bức xạ đối kháng sắc bao gồm bước sóng λ1=0,7μmvà λ2. Trên màn quan lại sát tính từ lúc vân trung tâm fan ta thấy vân sáng sủa bậc 4 của λ1trùng cùng với vân sáng sủa bậc 7 của λ2. Bước sóng λ2có giá trị:

Trong thử nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đối chọi sắc, nếu giữ nguyên bước sóng, không thay đổi khoảng giải pháp giữa hai khe S1S2; ­đồng thời tăng khoảng cách từ phương diện phẳng đựng S1S2 mang lại màn lên gấp đôi thì khoảng chừng vân sẽ:

Page 2


*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong nghiên cứu Y-âng về giao bôi ánh sáng đối chọi sắc bao gồm bước sóng 450nm, khoảng cách giữa nhị khe là 3mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe mang đến màn quan sát là 2,5m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tục trên màn là:

Trong thể nghiệm giao bôi sóng ánh sáng với khoảng cách giữa nhị khe là a=1,2mm. Khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe cho tới màn là D=3m. Nhị khe được chiếu sáng vì chưng ánh sáng solo sắc bao gồm bước sóng λ=0,44μm. địa điểm vân sáng bậc hai trên màn là:

Trong thí điểm Y-âng về giao sứt với ánh sáng solo sắc khoảng cách giữa nhì khe là một trong những (mm), khoảng cahcs từ khía cạnh phẳng chứa hai khe mang đến màn quan giáp là 1,5 (m). Tại điểm M trên màn quan sát bí quyết vân trung chổ chính giữa 9 (mm) có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong xem sét là:

tiến hành thí nghiệm Y-âng trong không khí, thu được khoảng vân bên trên màn là i = 0,6 mm. Lập lại thí nghiệm như trên nhưng lại trong nước phân tách suất 43 thì đo được khoảng tầm vân bên trên màn là

Trong nghiên cứu Y-âng về giao sứt ánh sáng đối chọi sắc, nhị khe bé nhỏ cách nhau 1mm, khía cạnh phẳng cất hai khe cách màn quan liền kề 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tục là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong xem sét này bằng:

khoảng cách từ vân sáng sủa bậc 3 bên này đến vân sáng sủa bậc 4 bên đó so với vân sáng trung trọng điểm là:

thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, trong những số đó a = 0,3 mm; D = 1m; λ 600nm. Khoảng cách giữa nhì vân sáng sủa bậc 2 và bậc 5 nằm cùng mặt vân sáng trung vai trung phong là

trong một thí nghiệm về giao quẹt ánh sáng. Nhị khe Y-âng phương pháp nhau 3mm, hình hình ảnh giao trét được hứng trên màn phương pháp hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng tất cả bước sóng tự 0,38μmđến 0,76μm. Trên màn quan gần cạnh thu được các dải quang đãng phổ. Chiều rộng của dải quang đãng phổ ngay giáp vạch sáng trắng trung trung ương là:

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng solo sắc có bước sóng λ=0,5μm mang lại khe Yâng S1,S2với S1S2=0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2cách màn D=1m. Trên M bên trên màn E bí quyết vân trung chổ chính giữa một khoảng tầm x=4mm là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

Trong nghiên cứu Iâng khoảng cách giữa nhì khe là 2mm, khoảng cách từ nhị khe mang lại màn là 2m. Mối cung cấp S phát ánh nắng trắng gồm bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Vùng bao phủ nhau giữa quang phổ bậc hai cùng bậc cha có chiều rộng là:

Trong phân tách I-âng về giao bôi ánh sáng, hai khe được phát sáng đồng thời bởi hai bức xạ đối chọi sắc gồm bước sóng thứu tự là λ1và λ2. Trên màn quan tiền sát bao gồm vân sáng sủa bậc 12 của λ1trùng với vân sáng sủa bậc 10 của λ2. Tỉ số λ1λ2bằng:

khoảng cách từ vân sáng bậc 2 mang lại vân sáng sủa bậc 5 ở cùng phía với nhau đối với vân sáng sủa trung tâm là:


Trong thí điểm Y-âng fan ta dùng hai bức xạ solo sắc bao gồm bước sóng λ1=0,7μmvà λ2. Bên trên màn quan liêu sát kể từ vân trung tâm fan ta thấy vân sáng sủa bậc 4 của λ1trùng với vân sáng bậc 7 của λ2. Cách sóng λ2có giá bán trị:

Trong thí điểm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đối kháng sắc, nếu không thay đổi bước sóng, giữ nguyên khoảng biện pháp giữa hai khe S1S2; ­đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng cất S1S2 cho màn lên gấp đôi thì khoảng tầm vân sẽ:

Page 3
Xem thêm: Câu 5: Nguyên Tử Khối Của Clo Là Bao Nhiêu, Phân Tử Khối Của Cl2 Là

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong nghiên cứu Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm, khoảng cách giữa hai khe là 3mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m. Khoảng cách giữa nhì vân sáng liên tục trên màn là:

Trong phân tích giao sứt sóng tia nắng với khoảng cách giữa nhị khe là a=1,2mm. Khoảng cách từ phương diện phẳng chứa hai khe tới màn là D=3m. Hai khe được chiếu sáng vày ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,44μm. địa điểm vân sáng sủa bậc nhị trên màn là:

Trong thí điểm Y-âng về giao quẹt với ánh sáng đối chọi sắc khoảng cách giữa nhì khe là 1 trong những (mm), khoảng cahcs từ khía cạnh phẳng cất hai khe mang đến màn quan liền kề là 1,5 (m). Trên điểm M trên màn quan liêu sát cách vân trung chổ chính giữa 9 (mm) bao gồm vân sáng bậc 10. Cách sóng của tia nắng dùng trong thí điểm là:

triển khai thí nghiệm Y-âng trong không khí, thu được khoảng tầm vân trên màn là i = 0,6 mm. Lập lại xem sét như trên tuy thế trong nước tách suất 43 thì đo được khoảng vân trên màn là

Trong thử nghiệm Y-âng về giao quẹt ánh sáng đơn sắc, nhì khe eo hẹp cách nhau 1mm, khía cạnh phẳng đựng hai khe cách màn quan tiếp giáp 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tục là 3,6mm. Cách sóng của tia nắng dùng trong thử nghiệm này bằng:

khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên đây đến vân sáng sủa bậc 4 vị trí kia so với vân sáng sủa trung tâm là:

thử nghiệm giao thoa ánh nắng với nhì khe Y-âng, trong các số đó a = 0,3 mm; D = 1m; λ 600nm. Khoảng cách giữa nhì vân sáng bậc 2 với bậc 5 ở cùng bên vân sáng trung trung tâm là

trong một thí nghiệm về giao sứt ánh sáng. Nhì khe Y-âng cách nhau 3mm, hình hình ảnh giao trét được hứng trên màn bí quyết hai khe 3m. Sử dụng tia nắng trắng tất cả bước sóng từ 0,38μmđến 0,76μm. Bên trên màn quan sát thu được những dải quang quẻ phổ. Chiều rộng của dải quang đãng phổ ngay gần kề vạch sáng sủa trắng trung tâm là:

Một mối cung cấp sáng S phân phát ra ánh sáng đối kháng sắc tất cả bước sóng λ=0,5μm đến khe Yâng S1,S2với S1S2=0,5mm. Phương diện phẳng cất S1S2cách màn D=1m. Tại M trên màn E bí quyết vân trung trọng tâm một khoảng chừng x=4mm là vân sáng tốt vân tối, bậc mấy?

Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách giữa nhị khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát tia nắng trắng gồm bước sóng từ bỏ 0,38μm cho 0,76μm. Vùng bao phủ nhau giữa quang phổ bậc hai cùng bậc cha có chiều rộng là:

Trong phân tách I-âng về giao thoa ánh sáng, khi sử dụng ánh sáng gồm bước sóng λ thì khoảng vân bên trên màn là i. Trường hợp thay tia nắng trên bằng ánh nắng có cách sóng 0,8λ (giữ nguyên những điều kiện khác) thì khoảng chừng vân trên màn sẽ là:

khoảng cách từ vân sáng sủa bậc 2 mang lại vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau đối với vân sáng trung chổ chính giữa là:

Trong nghiên cứu Y-âng bạn ta sử dụng hai bức xạ đối chọi sắc có bước sóng λ1=0,7μmvà λ2. Bên trên màn quan tiền sát kể từ vân trung tâm người ta thấy vân sáng sủa bậc 4 của λ1trùng với vân sáng bậc 7 của λ2. Cách sóng λ2có giá trị:

Trong phân tách Y-âng về giao bôi với ánh sáng solo sắc, nếu không thay đổi bước sóng, không thay đổi khoảng biện pháp giữa hai khe S1S2; ­đồng thời tăng khoảng cách từ phương diện phẳng cất S1S2 đến màn lên 2 lần thì khoảng vân sẽ:

Topnhacai - Nhà cái uy tín số 1 hiện nay |