Đề bài

Trang trí đồ vật có hình trạng chữ nhật : thảm, khăn trải bàn, vỏ hộp gỗ, sổ tay, khay đựng chén, các bức va trên bàn, ghế...

Lời giải bỏ ra tiết


biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài xích 10: Vẽ tranh – Đề tài cuộc sống quanh em

Giải bài xích tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 10: Vẽ tranh – Đề tài cuộc sống quanh em

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 11 + 12: vẽ theo chủng loại – Lọ hoa với quả

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 11 + 12: vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài xích 13: Vẽ tô điểm – Chữ tô điểm

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 13: Vẽ tô điểm – Chữ trang trí

soạn mĩ thuật lớp 7 bài xích 14: TTMT- Mĩ thuật việt nam từ cuối vậy kỉ XIX mang đến năm 1954

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 14: TTMT- Mĩ thuật vn từ cuối thay kỉ XIX đến năm 1954

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 15-16: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 15-16: Vẽ tranh – Đề tài từ do

soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 17: Vẽ tô điểm – tô điểm bìa kế hoạch treo tường

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài 17: Vẽ tô điểm – trang trí bìa lịch treo tường

soạn mĩ thuật lớp 7 bài xích 18+19: Vẽ theo mẫu: Kí họa - Kí họa xung quanh trời

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 18+19: Vẽ theo mẫu: Kí họa - Kí họa không tính trời

soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 20: Vẽ tranh – Đề tài duy trì gìn vễ sinh môi trường

Giải bài xích tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 20: Vẽ tranh – Đề tài giữ lại gìn vễ sinh môi trường

soạn mĩ thuật lớp 7 bài 21: TTMT một số trong những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam từ cuối ráng kỉ XIX cho năm 1954

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài 21: TTMT - một số trong những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật vn từ cuối nạm kỉ XIX mang lại năm 1954

soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 22: Vẽ tô điểm – trang trí đĩa tròn

Giải bài xích tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 22: Vẽ trang trí – tô điểm đĩa tròn

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 23 + 24: Vẽ theo mẫu mã - Cái ấm tích cùng cái chén bát

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài 23: Vẽ theo mẫu mã - Cái ấm tích và mẫu bát

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 25: Vẽ tranh – Trò chơi dân gian

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài 25: Vẽ tranh – Trò nghịch dân gian

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 26:TTMT-Vài nét về mĩ thuật Ý ( I-ta-li-a ) giai đoạn Phục hưng

Giải bài xích tập mĩ thuật lớp 7 bài 26:TTMT-Vài nét về mĩ thuật Ý ( I-ta-li-a ) giai đoạn Phục hưng

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 27: Vẽ tranh – Đề tài cảnh đẹp đất nước

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 27: Vẽ tranh – Đề tài cảnh quan đất nước

soạn mĩ thuật lớp 7 bài 28: Vẽ tô điểm – trang trí đầu báo tường

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài 28: Vẽ tô điểm – tô điểm đầu báo tường

soạn mĩ thuật lớp 7 bài xích 29: Vẽ tranh – Đề tài bình an giao thông

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 29: Vẽ tranh – Đề tài bình yên giao thông

soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 30: TTMT một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu vượt trội của mĩ thuật Ý thởi kì Phục hưng

Giải bài xích tập mĩ thuật lớp 7 bài 30: TTMT một vài tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thởi kì Phục hưng

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 31: Vẽ tranh – Đề tài vận động trong số đông ngày nghỉ hè

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 31: Vẽ tranh – Đề tài hoạt động trong rất nhiều ngày nghỉ ngơi hè

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 32: Vẽ trang trí – Trang trí tự do thoải mái biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 33+34: Vẽ tranh - Đề tài tự do

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 33+34: Vẽ tranh - Đề tài tự do

soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 8: TTMT- một số trong những công trình mĩ thuật thời è cổ (1226-1400)

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 8: TTMT- một vài công trình mĩ thuật thời è cổ (1226-1400)

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 6 + 7: Vẽ theo mẫu mã – Lọ hoa với quả

Giải bài xích tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 6 + 7: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa cùng quả

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 5: Vẽ trang trí – tạo vẻ và trang trí lọ hoa

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 5: Vẽ trang trí – tạo vẻ và trang trí lọ hoa

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài xích 4: Vẽ tranh – Tranh đề tài phong cảnh

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài 4: Vẽ tranh – Tranh đề tài phong cảnh

soạn mĩ thuật lớp 7 bài bác 3: Vẽ trang trí – sản xuất họa ngày tiết trang trí

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 3: Vẽ trang trí – tạo thành họa tiết trang trí

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 2: Vẽ theo chủng loại – mẫu cốc với quả

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài xích 2: Vẽ theo mẫu mã – cái cốc với quả

biên soạn mĩ thuật lớp 7 bài 1: TTMT – qua loa về mĩ thuật thời è cổ ( 1226-1400 )

Giải bài bác tập mĩ thuật lớp 7 bài bác 1: TTMT – qua loa về mĩ thuật thời trần ( 1226-1400 )

>> xem thêm