Đề bài

Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật : thảm, khăn trải bàn, hộp gỗ, sổ tay, khay đựng chén, các bức chạm trên bàn, ghế...

Lời giải chi tiết


Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 10: Vẽ tranh – Đề tài cuộc sống quanh em

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 10: Vẽ tranh – Đề tài cuộc sống quanh em

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 11 + 12: vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 11 + 12: vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 13: Vẽ trang trí – Chữ trang trí

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 13: Vẽ trang trí – Chữ trang trí

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 14: TTMT- Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 14: TTMT- Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 15-16: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 15-16: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 17: Vẽ trang trí – Trang trí bìa lịch treo tường

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 17: Vẽ trang trí – Trang trí bìa lịch treo tường

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 18+19: Vẽ theo mẫu: Kí họa - Kí họa ngoài trời

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 18+19: Vẽ theo mẫu: Kí họa - Kí họa ngoài trời

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 20: Vẽ tranh – Đề tài giữ gìn vễ sinh môi trường

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 20: Vẽ tranh – Đề tài giữ gìn vễ sinh môi trường

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 21: TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 21: TTMT - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 22: Vẽ trang trí – Trang trí đĩa tròn

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 22: Vẽ trang trí – Trang trí đĩa tròn

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 23 + 24: Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 23: Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 25: Vẽ tranh – Trò chơi dân gian

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 25: Vẽ tranh – Trò chơi dân gian

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 26:TTMT-Vài nét về mĩ thuật Ý ( I-ta-li-a ) thời kì Phục hưng

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 26:TTMT-Vài nét về mĩ thuật Ý ( I-ta-li-a ) thời kì Phục hưng

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 27: Vẽ tranh – Đề tài cảnh đẹp đất nước

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 27: Vẽ tranh – Đề tài cảnh đẹp đất nước

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 28: Vẽ trang trí – Trang trí đầu báo tường

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 28: Vẽ trang trí – Trang trí đầu báo tường

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 29: Vẽ tranh – Đề tài an toàn giao thông

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 29: Vẽ tranh – Đề tài an toàn giao thông

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 30: TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thởi kì Phục hưng

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 30: TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thởi kì Phục hưng

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 31: Vẽ tranh – Đề tài hoạt động trong những ngày nghỉ hè

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 31: Vẽ tranh – Đề tài hoạt động trong những ngày nghỉ hè

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 32: Vẽ trang trí – Trang trí tự do Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 33+34: Vẽ tranh - Đề tài tự do

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 33+34: Vẽ tranh - Đề tài tự do

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 8: TTMT- Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226-1400)

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 8: TTMT- Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226-1400)

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 6 + 7: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 6 + 7: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 5: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí lọ hoa

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 5: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí lọ hoa

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 4: Vẽ tranh – Tranh đề tài phong cảnh

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 4: Vẽ tranh – Tranh đề tài phong cảnh

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 3: Vẽ trang trí – Tạo họa tiết trang trí

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 3: Vẽ trang trí – Tạo họa tiết trang trí

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 2: Vẽ theo mẫu – Cái cốc và quả

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 2: Vẽ theo mẫu – Cái cốc và quả

Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 1: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật thời Trần ( 1226-1400 )

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 1: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật thời Trần ( 1226-1400 )

>> Xem thêm