Tóm tắt định hướng hóa học tập 9 được VnDoc biên soạn, tổng hợp kiến thức trọng vai trung phong môn chất hóa học lớp 9. Nội dung triết lý gọn gọn kiến thức những bài học, từ đó gửi ra những dạng câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 giúp các bạn ghi lưu giữ củng nắm lại con kiến thức, cũng tương tự biết những vận dụng vào các dạng bài bác tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Tổng kết hóa học 9

A. Triết lý hóa vô cơ

CHƯƠNG I: những loại hợp chất vô cơ

1. đặc thù hóa học của oxit

Oxit axitOxit bazơ
Tác dụng với nước

Một số oxit axit + H2O → hỗn hợp axit (đổi màu sắc quỳ tím → đỏ)

CO2 + H2O → H2CO3

Oxit axit tác dụng được cùng với nước: SO2, SO3, N2O5, P2O5…

Không tác dụng với nước: SiO2,…

Một số oxit bazơ + H2O → dung dịch kiềm (đổi màu quỳ tím → xanh)

CaO + H2O → Ca(OH)2

Oxit bazơ chức năng được cùng với nước: Na2O, K2O, BaO,..

Không công dụng với nước: FeO, CuO, Fe2O3,…

Tác dụng với axitKhông phản bội ứng

Axit + Oxit bazơ → muối hạt + H2O

FeO + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2O

Tác dụng cùng với bazơ kiềm

Bazơ + Oxit axit → muối hạt (muối trung hòa, hoặc axit) + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

Không phản ứng
Tác dụng cùng với oxit axitKhông làm phản ứng

Oxit axit + Oxit bazơ (tan) → muối

CaO + CO2 → CaCO3

Tác dụng cùng với oxit bazơ

Oxit axit + Oxit bazơ (tan) → muối

MgO + SO3 → MgSO4

Không phản nghịch ứng
Oxit lưỡng tính (ZnO, Al2O3, Cr2O3)Oxit trung tính (oxit không chế tạo ra muối) NO, CO,…
Tác dụng với nướcKhông bội phản ứngKhông bội phản ứng
Tác dụng với axitAl2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2OKhông phản ứng
Tác dụng cùng với bazơAl2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2OKhông phản nghịch ứng
Phản ứng oxi hóa khửKhông phản bội ứng

Tham gia phản nghịch ứng oxi hóa khử

2NO + O2

*
2NO2

2. đặc điểm hóa học tập của axit, bazơ

Tác dụng với oxit axit
AxitBazơ
Chất chỉ thịĐổi color quỳ tím → đỏ

đổi màu quỳ tím → xanh

Đổi màu hỗn hợp phenolphatalein từ ko màu thành màu hồng

Tác dụng với kim loại

– Axit (HCl với H2SO4 loãng) + sắt kẽm kim loại (đứng trước H vào dãy vận động hóa học) → muối + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Một số yếu tắc lưỡng tính như Zn, Al, Cr, …

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Tác dụng cùng với bazơ

Bazơ + axit → muối + nước

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Một số bazơ lưỡng tính (Zn(OH)2, Al(OH)3, …) + dung dịch kiềm

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Tác dụng cùng với axit

Bazơ + axit → muối bột + nước

H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

Không phản nghịch ứng

Bazơ + oxit axit → muối axit hoặc muối th-nc + nước

SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + NaOH → Na2HSO3 + H2O

Tác dụng với oxit bazơ

Axit +oxit bazơ → muối hạt + nước

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

Một số oxit lưỡng tính như ZnO, Al2O3, Cr2O3,… chức năng với dung dịch bazơ
Tác dụng với muối

Axit + muối → muối bắt đầu + axit mới

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Bazơ + muối bột → Bazơ bắt đầu + muối bột mới

KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Phản ứng nhiệt phân

Một số axit

*
oxit axit + nước

H2SO4

*
SO3 + H2O

Bazơ ko tan

*
oxit bazơ + nước

Cu(OH)2

*
CuO + H2O

3. Tính chất hóa học tập của muối

Tính hóa học hóa họcMuối
Tác dụng với kim loại

Kim nhiều loại + muối hạt → muối new + sắt kẽm kim loại mới

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Điều kiện: sắt kẽm kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ca,…) đẩy kim loại đứng sau (trong dãy hoạt động hóa học) thoát ra khỏi dung dịch muối của chúng.

Kim một số loại Na, K, Ca… khi tính năng với hỗn hợp muối thì không cho kim loại bắt đầu vì:

Na + CuSO4 →

2Na + H2O → NaOH + H2

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓+ Na2SO4

Tác dụng với bazơ

Muối + bazơ → muối bắt đầu + bazơ mới

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Tác dụng với axit

Muối + axit → muối mới + axit mới

BaCl2 + AgNO3 → Ba(NO3)2 + AgCl

Tác dụng với muối

Muối + muối → 2 muối bột mới

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

Nhiệt phân muối

Một số muối bị nhiệt phân hủy ở ánh nắng mặt trời cao

CaCO3

*
CaO + CO2

2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + O2

CHƯƠNG 2: Kim loại

1. đặc thù của Al cùng Fe

Nhôm (Al)Sắt (Fe)
Tính hóa học vật lý

– Là kim loại nhẹ, màu trắng, dẻo, gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt tốt.

– ánh sáng nóng tan 660C.

– Là sắt kẽm kim loại nặng, white color xám, dẻo, bao gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt (kém Al).

– ánh nắng mặt trời nóng tung 1539C.

– có tính lây lan từ.

Tính chất hóa học
Tác dụng với phi kim

2Al + 3Cl2

*
2AlCl3

4Al + 3O2

*
2Al2O3

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Tác dụng với axit2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Lưu ý: Al cùng Fe ko phản ứng với HNO3 đặc nguội với H2SO4 sệt nguội.
Tác dụng với dd muối2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3CuFe + 2AgNO3 ↓ →Fe(NO3)2 + 2Ag

Tính chất khác

Tác dụng cùng với dd kiềm

nhôm + dd kiềm→ H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Trong các phản ứng: Al luôn có hóa trị III.Trong những phản ứng: Fe tất cả hai hóa trị: II, III.
Hợp chất

Al2O3 gồm tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là oxit bazo không tan vào nước.

Fe(OH)2 ↓màu trắng

Fe(OH)3 ↓màu đỏ nâu

2. Hợp chất sắt: Gang, thép

Hợp kimGangThép
Sắt cùng với cacbon (2 – 5%) và một số nguyên tố khác ví như Si, Mn S. .Sắt với cacbon (dưới 2%) và các nguyên tố khác ví như Si, Mn, S .
Tính chấtGiòn (không rèn, ko dát mỏng tanh được) và cứng hơn sắt,.Đàn hồi, dẻo (rèn, dát mỏng, kéo gai được), cứng.
Sản xuất

Trong lò cao

– Nguyên liệu: quặng sắt

– Nguyên tắc: teo khử những oxit sắt ở t0 cao.

– những phản ứng chính:

Phản ứng sinh sản thành khí CO:

C + O2

*
CO2

C + CO2

*
2CO

CO khử oxit sắt tất cả trong quặng:

Fe2O3 + 3CO

*
2Fe + 3CO2.

Fe lạnh chảy hoà tan 1 lượng nhỏ

– vào lò luyện thép.

– Nguyên liệu: gang, khí oxitắc: Oxi hóa các nguyên tố C, Mn, Si, S, P, … có trong gang.

– những phản ứng chính

Thổi khí oxi vào lò bao gồm gang nóng chảy ở ánh sáng cao. Khí oxi oxi hoá các nguyên tố kim loại, phi kim để nhiều loại khỏi gang nhiều phần các yếu tố C, Si, Mn, S . . .

Thí dụ: C + O2

*
CO2

Thu được thành phầm là thép.

3. Dãy chuyển động hóa học tập của kim loại

Theo chiều giảm dần độ hoạt động vui chơi của kim loại:

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Lúc nặng nề bà cần thiếu nữ may áo gần kề sắt đề nghị sang phố sản phẩm đồng á hiệu phi âu.

Ý nghĩa dãy vận động hóa học tập của kim loại:

Mức độ họat rượu cồn hóa học tập của kim loại giảm dần từ trái qua phải.Kim một số loại đứng trước Mg (5 kim loại đầu tiên) tính năng với nước ở đk thường à kiềm với khí hiđro.Kim nhiều loại đứng trước H làm phản ứng với một số dd axit (HCl, H2SO4 loãng, …) à khí H2.Kim các loại đứng trước đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối hạt (trừ 5 sắt kẽm kim loại đầu tiên).

3. Phi kim

1. Tính năng với hiđro:
Cl2C
Tính chất vật lýClo là chất khí màu xoàn lục. Vô cùng độc, nặng cấp 2,5 lần ko khí

Có 3 dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

-Có tính hấp phụ

Tính chất hóa học
Cl2 + H2 → 2HClC + 2H2
*
CH4
2. Tác dụng với kim loại:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Cu + Cl2 → CuCl2

C + Ca
*
CaC2
3. Cùng với oxiKhông bội nghịch ứng trực tiếpC + O2 → CO2 
4. Với nướcl2 + H2O ⇔HClO + HClC + H2O
*
CO + H2
5. Với hỗn hợp kiềmCl2 + NaOH → NaClO + NaCl + H2OKhông phản ứng
6. Với dung dịch muốiCl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3Không làm phản ứng
7. Bội phản ứng oxi hóa khửClo thường xuyên là chất oxi hóaCuO + C → CO2 + Cu
8. Bội nghịch ứng với hidrocacbonCH4 + Cl2 →CH3Cl + HClKhông phản ứng
9. Điều chế

1. Trong chống TN

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Vào công nghiệp

2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2 + 2NaOH (điện phân, bao gồm màng ngăn)

2. Tính chất của hợp hóa học cacbon

*

CH3Cl + HCl

Không phản nghịch ứngSẽ học ở lớp trên

C6H6 + Cl2

*
C6H5Cl + HCl

C6H6 + Br2

*

C6H5Br + HBr

P/ứ cộngKhông phản bội ứng

C2H4 + H2

*
C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + H2

*

C2H4

C2H2 +H2

*

C2H6

C6H6 + 3Cl2

*

C6H6Cl6

P/ứ trùng hợpKhông bội nghịch ứng

nCH2=CH2

*

(-CH2-CH2-)n polietilen(PE)

Sẽ học tập ở lớp trên

hông làm phản ứng

P/ứ cháyCH4 + 2O2
*
CO2 +2H2O

C2H4 + 3O2

*

2CO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2

*

4CO2 + 2H2O

2C6H6 + 15O2

*

12CO2 + 6H2O

P/ứ hợp nướcKhông tham gia

C2H4 + H2O

*

C2H5OH

Sẽ học tập ở lớp trên

Không tham gia

Điều chếCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

C2H5OH → C2H4 + H2O

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

3CHΞ CH → C6H6

Ứng dụng

Dùng làm nhiên liệu

-Sx bột than, H2, CCl4,

Kích đam mê quả mau chín, sx rượu, axit ,PE, ..

Dùng có tác dụng nhiên liệu, sx PVC, caosu, …

Làm dung môi, sx thuốc trừ sâu, hóa học dẻo,…

Mời các bạn tham khảo đầy đủ cụ thể nội dụng ở liên kết TẢI VỀ miễn phí bên dưới

………………………………………………

Trên trên đây là toàn thể kiến thức hóa học lớp 9 được VnDoc tổng hợp soạn trọng tâm những nội dung chính, giúp cho bạn đọc hoàn toàn có thể hệ thống kiến thức và kỹ năng hóa 9 một cách giỏi nhất, tương tự như nắm chắc chắn kiến thức, từ đó vận dụng giải những dạng bài xích tập chuyên đề.

Xem thêm: Tất Cả Các Loại Bia Ở Việt Nam, Nồng Độ Cồn Của

Mời những bạn xem thêm một số tài liệu liên quan 

VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tư liệu rất có lợi Tóm tắt kim chỉ nan hóa học 9. Để có công dụng cao rộng trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, chăm đề trang bị Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà lại VnDoc tổng hợp và đăng tải.