Xác định lực can dự giữa những điện tích điểm, tổng thích hợp lực cùng sử dụng kỹ năng và kiến thức hình học, nguyên tắc hình bình hành bạn đọc sẽ làm xuất sắc dạng bài bác tập này.

Bạn đang xem: Tổng hợp lực lý 11


TƯƠNG TÁC CỦA NHIỀU ĐIỆN TÍCH

A.LÍ THUYẾT

 Hợp lực bởi nhiều điện tích công dụng lên một điện tích.

* Phương pháp: Các bước tìm phù hợp lực (vecF_0) do những điện tích q1; q2; ... Tác dụng lên năng lượng điện qo:

Bước 1: Xác định vị trí điểm đặt các năng lượng điện (vẽ hình).

Bước 2: Tính độ lớn những lực (F_10;F_20...,), Fno thứu tự do q.1 và q2 chức năng lên qo.

Bước 3: Vẽ hình các vectơ lực (vecF_10;vecF_20....overrightarrowF_n0)

Bước 4: tự hình vẽ xác minh phương, chiều, độ khủng của thích hợp lực (vecF_0).

+ Các ngôi trường hợp quánh biệt:

2 Lực:

Góc α bất kì: α là góc hợp bởi vì hai vectơ lực.

(F_0^2=F_10^2 +F_20^2+2F_10 F_20.cosalpha)

*

3.1/ bài tập ví dụ:

Trong chân không, đến hai năng lượng điện (q_1=-q_2=10^-7C) đặt ở hai điểm A và B biện pháp nhau 8cm. Trên điểm C nằm trên phố trung trực của AB và bí quyết AB 3cm người ta để điện tích (q_0=10^-7C) . Xác định lực năng lượng điện tổng hợp công dụng lên qo.

Tóm tắt:

 (q_1=10^-7C)

 (q_2=10^-7C)

 

*

Giải:

Vị trí những điện tích như hình vẽ.

Giải:

*

+ Lực vị q1 chức năng lên qo:

*

+ Lực vày q2 tác dụng lên qo:

(F_20=F_10=0,036N (do left | q_1 ight |=left | q_2 ight |))

+ bởi (F_20=F_10) nên phù hợp lực Fo chức năng lên qo:

*

+ Vậy (vecF_0) có phương // AB, thuộc chiều cùng với vectơ (overrightarrowAB) (hình vẽ) và có độ lớn: (F_0=57,6.10^-3N)

.BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. Cho hai năng lượng điện điểm (q_1=2.10^-7C;q_2=-3.10^-7C) đặt tại hai điểm A và B trong chân không biện pháp nhau 5cm. Xác định lực năng lượng điện tổng hợp tác dụng lên (q_0=-2.10^-7C) trong nhị trường hợp:

a/ (q_0) đặt trên C, cùng với CA = 2cm; CB = 3cm.


b/ (q_0) đặt tại D với domain authority = 2cm; DB = 7cm.

ĐS: a/ (F_0=1,5N); b/ F=0,79N

Bài 2. Hai điện tích điểm (q_1=3.10^-8C;q_2=2.10^-8C) để tại hai điểm A và B trong chân không, AB = 5cm. Điện tích (q_0=-2.10^-8C) đặt trên M, MA = 4cm, MB = 3cm. Xác định lực năng lượng điện tổng hợp tính năng lên (q_0).

ĐS: (F_0approx 5,23.10^-3N).

Bài 3. Trong chân không, mang đến hai điện tích (q_1=q_2=10^-7C) đặt tại nhì điểm A với B giải pháp nhau 10cm. Tại điểm C nằm trên phố trung trực của AB và phương pháp AB 5cm người ta đặt điện tích (q_0=10^-7C) . Xác minh lực năng lượng điện tổng hợp chức năng lên qo.

ĐS: (F_0approx 0,051N).

Bài 4. có 3 diện tích điểm quận 1 =q2 =  q3 =q = 1,6.10-6 c  đặt vào chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đa số ABC cạnh a= 16 cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi năng lượng điện tích.

Bài 5. ba quả cầu nhỏ mang điện tích quận 1 = 6.10 -7 C,q2 = 2.10 -7  C,q3 = 10 -6 C theo trang bị tự trên một mặt đường thẳng nhúng trong nước nguyên chất tất cả (varepsilon)= 81..Khoảng giải pháp giữa bọn chúng là r12 = 40cm,r23 = 60cm.Xác định lực năng lượng điện tổng hợp tác dụng lên từng quả cầu.


Bài 6. tía điện tích điểm q1 = 4. 10-8 C, quận 2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. đặt trong không khí tại tía đỉnh của một tam giác đầy đủ cạnh 2 cm. Khẳng định vectơ lực công dụng lên quận 3 ?

Bài 7. Hai năng lượng điện tích quận 1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt tại A cùng B trong không khí (AB = 10 cm). Khẳng định lực tính năng lên q3 = 8.10-8 C , nếu:

a. CA = 4 cm, CB = 6 cm. B. CA = 14 cm, CB = 4 cm. C. CA = CB = 10 cm.d. CA=8cm, CB=6cm.

Bài 8.

Xem thêm: Truy Tìm Nguồn Gốc Hình Ảnh Ông Ba Bị Chuyên Dọa Nạt Trẻ Em, Ông Ba Bị Là Ai

người ta để 3 điện tích q.1 = 8.10-9 C, q2 = quận 3 = -8.10-9 C tại cha đỉnh của một tam giác các cạnh 6 cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên năng lượng điện q0 = 6.10-9 C đặt tại tâm O của tam giác.

ĐS:7,2.10-5N

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 11 - coi ngay