Trong suốt lịch trình hóa học tập lớp 11 học kỳ II những em sẽ được làm quen cùng với phần chất hóa học hữu cơ. Bao hàm các hidrocacbon cùng các dẫn xuất đơn giản và dễ dàng như ancol, phenol, andehit cùng axit hữu cơ. Dưới đây là tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2 một giải pháp ngắn gọn độc nhất về cục bộ các siêng đề nêu trên.
Bạn đang xem: Tóm tắt công thức hóa học 11 hk2

Contents

1 1, nắm tắt siêng đề cơ học tổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 22 2, Tổng hợp kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần hidrocacbon 2.1 2.1/ Hidrocacbon no: Ankan2.1.2 bội nghịch ứng hóa học đề nghị nhớ2.2 2.2/ Hidrocacbon không no: Anken 2.2.2 làm phản ứng hóa học yêu cầu nhớ2.3 2.3/ Hidrocacbon ko no: Ankadien2.3.2 bội nghịch ứng hóa học buộc phải nhớ3 3, tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học kì 2 phần ancol

1, nắm tắt siêng đề cơ học tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học tập kì 2

*
Toàn cỗ chương trình hóa 11 học tập kì 2 là kỹ năng hóa học tập hữu cơ

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon, bên cạnh CO, CO2, HCN, muối bột cacbonat, muối bột xianua, muối bột cacbua

Phân loại

Có hai cách phân loại chính

Cách 1: dựa vào thành phần nguyên tố 

Hidrocacbon: Chỉ bao gồm C với HDẫn xuất của hidrocacbon: xung quanh C cùng H thì còn có nguyên tố khác sửa chữa H của hidrocacbon

Cách 2: dựa trên mạch cacbon

Mạch vòngMạch ko vòng (mạch trực tiếp hoặc mạch nhánh)

Đặc điểm chung

Liên kết C-H là links cộng hóa trịTính chất vật lý: ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi thấp; đa phần không rã trong nước tuy vậy tan trong các dung môi hữu cơ Tính hóa học hóa học: các hợp hóa học hữu cơ hay kém bền với nhiệt và dễ cháy. Phản ứng hóa học xảy ra chậm và nhiều hướng nên gồm hỗn hòa hợp sản phẩm

2, Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học kì 2 phần hidrocacbon 

2.1/ Hidrocacbon no: Ankan

Tính hóa học chung

Công thức chung: CnH2n+2. Ankan chỉ có links đơn (C-C cùng C-H)

Ở điều kiện thường các ankan từ bỏ C1 mang lại C4 làm việc thể khí, trường đoản cú C5 đến C18 sống thể lỏng. Từ C18 trở đi ankan sinh sống thể rắn

Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Nhẹ hơn nước, không nhiều tan trong nước, ko màu, chảy nhiều trong những dung môi hữu cơ.

Phản ứng hóa học cần nhớPhản ứng thay của ankan

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (CH3Cl: metyl clorua/ clometan)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (CH2Cl2 : metylen clorua/ diclometan)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (CHCl3: clorofom/ triclometan)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (CCl4: cacbon tetraclorua/ tertraclometan)

Chú ý: bậc cacbon bằng số nguyên tử C link trực tiếp cùng với nó

Nguyên tử H link với nguyên tử C bậc cao hơn dễ bị cố hơn nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc phải chăng hơn

Phản ứng bóc của ankan

Gồm 2 bội nghịch ứng là phản nghịch ứng gãy liên kết C – C (được call là phản bội ứng cracking) cùng gãy links C – H (được hotline là phản bội ứng dehidro hóa)

Ví dụ bội nghịch ứng bóc tách của C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH2 + CH4 (phản ứng cracking)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH2 + CH3 – CH3 (phản ứng cracking)

Chú ý

Phản ứng cracking thường xuyên kèm cả phản bội ứng dehidro hóa (tách H2)

Khi ankan sinh ra tất cả mạch cacbon lâu năm thì cũng rất có thể bị bẻ mạch tiếp

Phản ứng cháy ankan hóa 11

CnH2n+2 + (3n + 1)/ 2 O2 -> nCO2 + (n+1) H2O (1)

Vậy từ làm phản ứng số (1) ta tất cả số mol CO2 sinh ra nhỏ hơn số mol H2O cùng số mol ankan ngay số mol H2O trừ đi số mol CO2. Ta tất cả n (CnH2n+2) = n (H2O) – n (CO2)

Điều chế:

Trong công nghiệp: metan và những đồng đẳng được bóc từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ

Trong phòng thí nghiệm

Điều chế từ phản nghịch ứng vôi tôi xút: CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

Điều chế từ bỏ nhôm cacbua: Al4C3 + 12H2O -> 3CH4 + 4 Al(OH)3

2.2/ Hidrocacbon ko no: Anken 

Tính hóa học chung

Công thức chung là CnH2n (n to hơn hoặc bởi 2)

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần tính chất vật lý của anken: Ở điều kiện thường, những anken trường đoản cú C2 đến C4 sống thể khí, từ bỏ C5 trở đi là chất lỏng hoặc hóa học rắn. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng tăng theo chiều tăng của phân tử khối. Nhẹ nhàng hơn nước, ko màu, ít tan vào nước, chúng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ. 

Khí ethylene (C2H4) làm hoa trái mau chín hơn

*
Ethylene có tương đối nhiều ứng dụng vào đời sốngPhản ứng hóa học cần nhớPhản ứng cộng của ankenCộng H2: CH2 = CH2 + H2 -> CH3 – CH3Cộng halogen (Cl2, Br2): CH2 = CH2 + Br2 -> CH2Br – CH2Br

Ta kết luận: những đồng đẳng của etilen có tác dụng mất gray clolor của hỗn hợp brom. đặc thù hóa học tập này dùng làm nhận biết etilen và các đồng đẳng thuộc hàng anken trong các thành phần hỗn hợp khí

Cộng HX

Quy tắc Maccopnhicop: Khi cộng HX vào liên kết đôi thì X ưu tiên cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn nữa (ít H hơn)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH2OH – CH2 – CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH3 – CHOH – CH3 (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH2 -> ( CH2 – CH2 ) n (polietilen – PE)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

CnH2n + 3n/2 O2 -> nCO2 + nH2O -> nCO2 = nH2O

Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O -> 2CnH2n (OH)2 + 2KOH + 2MnO2

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2o -> 2CH2(OH) – CH2(OH) + 2MnO2 + KOH

Phản ứng này làm mất màu sắc tím của hỗn hợp KMnO4 và có kết tủa nâu black MnO2 xuất hiện

Điều chế

Trong công nghiệp: Điều chế từ phản nghịch ứng dehidro hóa ankan

CnH 2n+2 -> CnH2n + H2

Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế từ ancol etylic

CH3 – CH2 – OH -> CH2 = CH2 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc, ánh sáng 170 độ C)

2.3/ Hidrocacbon ko no: Ankadien

Tính chất chung

Ankadien là hidrocacbon mạch hở, tất cả hai link đôi C = C trong phân tử, bao gồm công thức phổ biến là CnH2n-2 (n phải to hơn hoặc bởi 3)

Phân loại

Ankadien tất cả hai links đôi cạnh nhau: CH2 = C = CH2

Ankadien bao gồm hai liên kết đôi phương pháp nhau một link đơn (ankadien liên hợp)

CH2 = CH – CH = CH2 (buta – 1,3 dien / butadien / đi vinyl)

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 ( 2 – metylbuta – 1,3 dien/ isopren)

Ankadien có hai link đôi biện pháp nhau từ bỏ hai liên kết đơn trở lên

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 (penta – 1,4 – dien)

Phản ứng hóa học nên nhớPhản ứng cộng

Cộng H2: CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2 -> CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Cộng halogen (Br2, Cl2)

Cộng 1, 2: CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 -> CH2 = CH – CHBr – CH2Br (sản phẩm chính)

CH2Br – CH = CH – CH2Br (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH – CH = CH2 -> ( CH2 – CH = CH – CH2 ) (polibutadien/ cao su thiên nhiên buna)

n CH2 = C(CH3) – CH = CH2 -> (CH2 – C (CH3) = CH – CH2) n (cao su isopren)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Cn H 2n-2 + (3n-1)/2 O2 -> n CO2 + (n-1) H2O

Vậy ta gồm n (CO2) > n (H2O)

Và n (ankadien) = n (CO2) – n (H2O)

Phản ứng thoái hóa không trả toàn: tương tự như anken, ankadien có khả năng làm mất màu hỗn hợp KMnO4

Điều chế

Điều chế buta – 1,3 dien trường đoản cú butan hoặc butilen bằng cách dehiodro hóa

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

Điều chế isopren bằng cách tách hidro của isopentan

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 -> CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2 H2

3, tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần ancol

Tính chất chung

Nhóm OH đính ở C no và mỗi C no chỉ được gắn một nhóm OH.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Xác Định D Của Hàm Số Y, Chi Tiết, Tìm Tập Xác Định D Của Hàm Số

Công thức phân tử tầm thường của một dãy đồng đẳng ancol

ancol no đối kháng chức: CnH2n+1 OH

ancol nhiều chức: CnH2n+2(OH)x

*
Cộng thức của ancol cơ bản nhất cùng với C = 1

Phản ứng hóa học buộc phải nhớ

+ làm phản ứng cầm cố H của group OH (phản ứng với kim loại kiềm, bội nghịch ứng tạo ra phức với đồng II hidroxit của glyxerol

+ phản bội ứng thế nhóm OH ancol (phản ứng với HX tạo dẫn xuất halogen, phản bội ứng thân hai phân tử ancol chế tạo ra este)

+ phản nghịch ứng este hóa cùng với axit cacboxylic R – COOH

+ phản nghịch ứng bóc nước chế tạo ra thành anken

+ phản nghịch ứng oxi hóa không trả toàn

ancol bậc I -> andehit, axitancol bậc II -> xetonancol bậc III -> ko phản ứng

+ phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Điều chế

Phương pháp điều chế ethanol: thủy phân dẫn xuất halogen, hidrat hóa etilen, lên men rượu glucozo

Trên đây là tổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 2 một biện pháp ngắn gọn độc nhất vô nhị về những hidrocacon với ancol mà học viên cần chú ý. Quan sát và theo dõi CCBOOK và bộ sách Bí quyết chinh phục điểm cao chất hóa học 11 để vắt chắc kỹ năng và kiến thức Hóa học tập lớp 11 và sẵn sàng nền tảng cho bài xích thi THPT tổ quốc ngay từ hiện giờ nhé!