Tóm tắt triết lý bằng Sơ đồ tứ duy Hình học 12 bài 1 hay nhất. Khối hệ thống kiến thức Hình học tập 12 bài 1: quan niệm về khối nhiều diện qua Lập sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm.

Sơ đồ tư duy Hình học: 12 bài 1. Tư tưởng về khối đa diện

*
*

Trắc nghiệm Hình học: 12 bài bác 1. Tư tưởng về khối đa diện
Bạn đang xem: Toán hình 12 bài 1 lý thuyết

Câu 1: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Khối đa diện có các mặt là các tam giác thì:

A. Số mặt và số đỉnh của nó bởi nhau

B. Số mặt cùng số cạnh của nó bằng nhau

C. Số mặt của chính nó là một trong những chẵn

D. Số mặt của chính nó là một số trong những lẻ

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. Mãi sau một hình nhiều diện bao gồm số cạnh bằng 7

B. Sống thọ một hình nhiều diện có số cạnh bé dại hơn 7

C. Số cạnh của một hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6

D. Trường thọ một hình nhiều diện tất cả số cạnh to hơn 7

Câu 3: trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Vào một hình đa diện tổng của số mặt với số cạnh nhỏ tuổi hơn số đỉnh.

B. Vào một hình nhiều diện tổng của số mặt và số đỉnh to hơn số cạnh

C. Vào một hình nhiều diện tổng cộng cạnh cùng số đỉnh nhỏ hơn số mặt

D. Vĩnh cửu một hình nhiều diện gồm tổng của số mặt và số đỉnh nhỏ dại hơn số cạnh

Câu 4: Trong các hình sau đây, hình như thế nào là hình nhiều diện?

*

Câu 5: trong những hình sau đây, hình nào không hẳn là hình nhiều diện?

*

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Từng hình nhiều diện có tối thiểu 8 mặt

B. Từng hình đa diện có ít nhất 6 mặt

C. Từng hình nhiều diện có ít nhất 5 mặt

D. Từng hình đa diện có tối thiểu 4 mặt

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Mỗi hình nhiều diện có ít nhất 8 cạnh

B. Từng hình đa diện có tối thiểu 7 cạnh

C. Từng hình nhiều diện có tối thiểu 6 cạnh

D. Mỗi hình đa diện có tối thiểu 9 cạnh

Câu 8: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Mỗi hình đa diện có tối thiểu 8 đỉnh

B. Mỗi hình đa diện có ít nhất 6 đỉnh

C. Mỗi hình nhiều diện có tối thiểu 5 đỉnh

D. Từng hình đa diện có ít nhất 4 đỉnh

Câu 9: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Mãi sau một hình đa diện tất cả số mặt to hơn số cạnh

B. Lâu dài một hình đa diện gồm số mặt lớn hơn số đỉnh

C. Trong một hình đa diện số phương diện luôn lớn hơn hoặc thông qua số đỉnh

D. Vĩnh cửu một hình nhiều diện gồm số đỉnh lớn hơn số cạnh

Câu 10: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Vào một hình đa diện giả dụ số mặt cùng số đỉnh lẻ thì số cạnh chẵn

B. Trong một hình nhiều diện trường hợp số mặt cùng số đỉnh lẻ thì số cạnh lẻ

C. Trong một hình đa diện nếu số mặt cùng số cạnh lẻ thì số đỉnh lẻ

D. Trong một hình đa diện giả dụ số đỉnh cùng số cạnh lẻ thì số phương diện lẻ

Câu 11: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

Cho hình đa diện (H) có các mặt là nhứng tam giác, từng đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 3 mặt.

Xem thêm: Đấu Trường 100 Năm 2012 - Ai Là Người Dẫn Chương Trình

điện thoại tư vấn số các đỉnh, cạnh, phương diện của hình nhiều diện (H) theo thứ tự là d, c, m. Lúc đó: