*

*

Bài 2: Phương trình con đường tròn

Câu hỏi 1 trang 82 Toán 10 bài xích 2 Hình học

Cho hai điểm A(3; -4) và B(-3; 4).

Bạn đang xem: Toán hình 10 chương 3 bài 2

Viết phương trình mặt đường tròn (C) dấn AB là đường kính.

Lời giải

Gọi I là vai trung phong đường tròn nhận AB là mặt đường kính

⇒ I là trung điểm của AB ⇒ I (0; 0)

*

⇒ R = 5

Phương trình mặt đường tròn (C) nhận AB là đường kính là:

x2 + y2 = 25

Câu hỏi 2 trang 82 Toán 10 bài bác 2 Hình học

Hãy cho biết phương trình nào trong những phương trình sau đấy là phương trình mặt đường tròn:

2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;

x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0;

x2 + y2 – 2x – 6y + 20 = 0;

x2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0.

Xem thêm: Từ Vựng Về Lương Tiếng Anh Là Gì, Lương Cơ Bản (Base Pay) Là Gì

Lời giải

+ 2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0 chưa phải phương trình con đường tròn vì hệ số của x2 khác thông số của y2.