- Nguyên nhân: do cải tiến và phát triển không hầu như và sức ép cạnh tranh trên vậy giới, những tổ quốc tương đồng về văn hóa, xóm hội, địa lí hoặc bao gồm chung mục tiêu, tiện ích đã liên kết lại với nhau.

Bạn đang xem: Toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến trắc nghiệm


1. Trình bày các thể hiện chủ yếu ớt của toàn cầu hóa khiếp tế. Xu hướng trái đất hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì ?
- yêu đương mại nhân loại phát triển nhanh: tốc độ tăng trưởng thương mại của cố giới luôn luôn cao hơn vận tốc tăng trưởng của tổng thể nền kinh tế tài chính thế giới. Tạo nên nền tài chính thế giới cải tiến và phát triển năng rượu cồn hơn.
- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh: tự 1990 mang lại 2004 đầu tư chi tiêu nước quanh đó trên quả đât đã tăng rộng 5 lần. Nghành nghề dịch vụ dịch vụ chiếm phần tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó khá nổi bật là các hoạt động: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...
- thị trường quốc tế mở rộng nhiều bank trên trái đất đã liên kết với nhau trải qua mạng viễn thông năng lượng điện tử, khiến cho một mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu và đang liên tục được mở rộng phạm vi. Vai trò của IMF với WB ngày càng to trong sự phát triển tài chính toàn ước và trong những quốc gia.
- Vai trò của các công ti xuyên quốc gia ngày càng lớn lớn: hỗ trợ tới 75% FDI toàn cố kỉnh giới, chiếm 2/3 dàn xếp mậu dịch của quả đât và 40% giá chỉ trị giao dịch toàn cầu.
3. Xác định các nước thành viên của những tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên phiên bản đồ "Các nước trên ráng giới"

Tag: Toàn mong Hóa tài chính Dẫn Đến

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không đề xuất là biểu thị của toàn cầu hóa tởm tế?

A. Đầu tư nước ngoài tang nhanh

B. Thương mại quả đât phát triển mạnh

C. Thị phần tài chính nước ngoài mở rộng

D. Vai trò của các công ty xuyên đất nước đang bị giảm sút

Hiển thị đáp án

Câu 2. Tổ chức nào dưới đây chi phối cho tới 95% vận động thương mại cụ giới?

A. Hiệp cầu tự do dịch vụ thương mại Bắc Mĩ

B. Tổ chức dịch vụ thương mại thế giới

C. Hiệp hội cộng đồng các quốc gia Đông phái nam Á

D. Liên kết châu Âu

Hiển thị đáp án

Câu 3. Vai trò to bự của tổ chức triển khai thương mại trái đất là

A. Củng cố thị trường chung nam giới Mĩ

B. Tang cường liên kết giữa những khối kinh tế

C. Thúc đẩy thoải mái hóa yêu quý mại

D. Giải quyết xung bất chợt giữa các nước

Hiển thị đáp án

Câu 4. Trong xu thế thế giới hóa gớm tế, đầu tư chi tiêu nước ngoài ngày càng tăng được bộc lộ ở nghành nghề dịch vụ nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Hiển thị đáp án

Câu 5. Trông đầu tư nước ngoài, nghành nghề dịch vụ dịch vụ nổi lên hàng đầu là những hoạt động:

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, ngân hàng, y tế

D. Hành thiết yếu công, giáo dục, y tế

Hiển thị đáp án

Câu 6. Biểu hiện nay của thị phần tài chính thế giới được mở rộng là

A. Sự sáp nhập cuả các ngân mặt hàng lại với nhau

B. Nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các ngân hàng khủng với nhau

D. Triệt tiêu những ngân mặt hàng nhỏ

Hiển thị đáp án

Câu 7. Các tổ chức tài chính thế giới nào tiếp sau đây ngày càng nhập vai trò quan trọng trong sự vạc triển kinh tế toàn cầu?

A. Bank châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế

B. Ngân hàng châu Á, Ngan mặt hàng châu Âu

C. Ngân hàng hế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế

D. Bank châu Á, ngân hàng Thế giới

Hiển thị đáp án

Câu 8. Toàn ước hóa và khoanh vùng hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những nên khiếp tế

B. Sự links giữa những nước trở nên tân tiến với nhau

C. Những nước đã phát triển chạm chán nhiều cạnh tranh khăn

D. Ít phụ thuộc lẫn nhau rộng giữa các nền tởm tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải say mê : Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế tất yếu, dẫn cho sự nhờ vào lẫn nhau giữa những nước. Cũng chính vì thế, trong chuỗi links này mà một khâu bị đứt sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống, tất cả nghĩa là lúc nào khủng hoảng nền kinh tế tài chính thế giới thì tất cả các nước đều rất nhiều chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp.


Câu 9. Ý nào dưới đây không đề xuất là điểm lưu ý của những công ty xuyên quốc gia

A. Phạm vi hoạt động ở các quốc gia

B. Bao gồm nguồn của cải vật hóa học lớn

C. Bỏ ra phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Khai quật nền tài chính các nước ở trong địa

Hiển thị đáp án

Câu 10. Toàn ước hóa kinh tế, kề bên những khía cạnh thuận lợi, còn tồn tại những mặt trái, đặc trưng là

A. đối đầu và cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia

B. Gia tăng hối hả khoảng các giàu nghèo

C. Những nước phải nhờ vào lẫn nhau

D. Nguy hại thất nghiệp, mất việc làm ngày dần tăng

Hiển thị đáp án

Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào dưới đây lớn nhất nỗ lực giới?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ

C. Cộng đồng các đất nước Đông phái nam Á

D. Diễn bọn hợp tác tài chính châu Á – thái bình Dương

Hiển thị đáp án

Câu 12. Các tổ chức link kinh tế khoanh vùng thường gồm có nét tương đương về

A. Thành phần chủng tộc

B. Kim chỉ nam và công dụng phát triển

C. Lịch sử dân tộc dựng nước, giữ nước

D. Trình độ văn hóa, giáo dục

Hiển thị đáp án

Câu 13. Việt Nam sẽ tham gia vào tổ chức link kinh tế khu vực nào sau đây

A. Kết liên châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ

C. Thị trường chung phái mạnh Mĩ

D. Diễn bọn hợp tác kinh tế châu Á – tỉnh thái bình Dương

Hiển thị đáp án

Câu 14. Các nước nào dưới đây thuộc khối thị trường chung nam giới Mĩ?

A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.

B. Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.


C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hiệp cầu tự do thương mại dịch vụ Bắc Mĩ bao gồm các nước:

A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê

B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô

C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.

D. Ca-na-da, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Các tổ chức liên kết kinh tế quanh vùng vừa vừa lòng tác, vừa cạnh tranh không đề nghị để

A. Shop tăng trưởng và cách tân và phát triển kinh tế

B. Bức tốc đầu tư thương mại dịch vụ giữa các khu vực

C. Hạn chế tài năng tự bởi vì hóa mến mại

D. đảm bảo lợi ích kinh tế tài chính của những nước thành viên

Hiển thị đáp án

Câu 17. Xu hướng quanh vùng hóa đề ra một trong những vấn đề yên cầu các tổ quốc phải quan liêu tâm xử lý là

A. Tự chủ về khiếp tế

B. Yêu cầu đi lại giữa các nước

C. Thị phần tiêu thụ sản phẩm

D. Khai thác và thực hiện tài nguyên

Hiển thị đáp án
Anh văn: anhvan.HLT.vnToán học: toanhoc.HLT.vnVật lý: vatly.HLT.vnHóa học: hoahoc.HLT.vnSinh học: sinhhoc.HLT.vnNgữ văn: nguvan.HLT.vnLịch sử: lichsu.HLT.vnGDCD: gdcd.HLT.vnTin học: tinhoc.HLT.vn

Câu 1: Đầu tư quốc tế không tăng nhanh trong ngành nào bên dưới đây?

A. Tài chính.

B. Ngân hàng.

C. Bảo hiểm.

D. Vận tải đường bộ biển.

Hiển thị đáp án

Câu 2: Hệ trái nào dưới đây không đề xuất là của khoanh vùng hóa kinh tế?

A. Bức tốc quá trình toàn cầu hóa khiếp tế.

B. Ngày càng tăng khoảng giải pháp giàu nghèo giữa những nước.

C. Tạo cho động lực cửa hàng tăng trưởng, phát triển kinh tế.

D. Tăng tốc tự vì hóa thương mại, đầu twu dịch vụ.

Hiển thị đáp án

Câu 3: Tính mang lại tháng 1/2007, số non sông thành viên của tổ chức thương mại nhân loại là:

A. 150.

B. 151.

C. 152.

D. 153.

Hiển thị đáp án

Câu 4: Tiêu cực của thừa trình quanh vùng hóa đòi hỏi các tổ quốc là

A. Góp phần đảm bảo an toàn lợi ích ghê tế.

B. Tự do thoải mái hóa thương mại dịch vụ toàn cầu.

C. Thúc đẩy kinh tế chậm vạc triển.

D. Tự công ty về khiếp tế, quyền lực.

Hiển thị đáp án

Câu 5: WTO là tên viết tắt của tổ chức triển khai nào sau đây?

A. Tổ chức dịch vụ thương mại thế giới.

B. Cấu kết châu Âu.

C. Hiệp cầu tự do dịch vụ thương mại Bắc Mĩ.

D. Diễn lũ hợp tác kinh tế tài chính châu Á – tỉnh thái bình Dương.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Toàn mong hóa không dẫn cho hệ trái nào bên dưới đây?

A. Hệ trọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

B. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa những nước

C. Làm gia tăng khoảng phương pháp giàu nghèo giữa các nước

D. đẩy mạnh chi tiêu và tăng tốc hợp tác quốc tế

Hiển thị đáp án

Câu 7: Các công ti xuyên quốc gia có sứ mệnh ngày càng béo không biểu hiệu

A. Bao gồm trên 60 ngàn công ti xuyên quốc gia.

B. Chiếm phần 30% tổng giá trị GDP toàn gắng giới.

C. Thị phần tài chính nước ngoài ngày càng mở rộng.

D. Chiếm 2/3 mua sắm quốc tế.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Biểu hiện nào sau đây không nên là thể hiện của thế giới hóa?

A. Chiến tranh xẩy ra trên toàn cầu

B. Thị phần quốc tế mở rộng

Câu 16: Ý nào sau đây không nên là điểm lưu ý của các công ty xuyên quốc gia?

A. Vận động mạnh trong nghành du lịch.

B. Phạm vi hoạt động ở những quốc gia.

C. Chi phối các ngành kinh tế tài chính quan trọng.

D. Bao gồm nguồn của nả vật hóa học rất lớn.

Hiển thị đáp án
Đáp án A.

Giải thích: Đặc điểm của những công ty xuyên đất nước là:

- Phạm vi hoạt động nhiều tổ quốc khác nhau.

- nuốm trong tay cân nặng tài sản lớn.

- bỏ ra phối khỏe khoắn các hoạt động kinh tế của nhân loại.


Câu 17: Tổ chức link kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam phân phối cầu là

A. ASEAN.

B. EU.

C. NAFTA.

D. MERCOSUR.

Hiển thị đáp án
Đáp án D.

Giải thích: Tổ chức links kinh tế khu vực có phần lớn các nước thành viên nằm ở vị trí Nam chào bán cầu là MERCOSUR (Thị trường thông thường Nam Mĩ).


Câu 18: Ý nào tiếp sau đây không phải chân thành và ý nghĩa của tổ chức triển khai Thương mại trái đất phát triển mạnh?

A. Sản phẩm & hàng hóa có đk lưu thông rộng lớn rãi.

B. Thúc đẩy thoải mái hóa yêu thương mại.

C. địa chỉ tăng trưởng tài chính thế giới.

D. Làm nền kinh tế thế giới cải tiến và phát triển năng rượu cồn hơn.


Đáp án C.

Giải thích: tổ chức triển khai thương mại trái đất với 150 member chiếm khoảng tầm 90% số dân, chi phối 95% vận động thương mại của quả đât và có vai trò to khủng trong bài toán thúc đẩy tự do thoải mái hóa yêu mến mại, khiến cho nền kinh tế tài chính thế giới cải cách và phát triển năng đụng hơn.


Câu 19: Tổ chức link kinh tế khoanh vùng ở nào bên dưới đây có nhiều quốc gia châu Á gia nhập nhất?

A. ASEAN.

B. APEC.

C. EU.

D. NAFTA.

Hiển thị đáp án
Đáp án B.

Giải thích: ASEAN tất cả 10 nước nhà châu Á tham gia, APEC (Diễn bầy hợp tác kinh tế tài chính châu Á – thái bình Dương) gồm 13 quốc gia châu Á tham gia, EU và NAFTA là nhị liên kết khu vực không có đất nước châu Á như thế nào tham gia.


Câu 20: Nhằm liên hệ sự phát triển tài chính - xóm hội các nước đang cải tiến và phát triển đã tiến hành

A. Nhận bàn giao các technology lỗi thời, gây ô nhiễm.

B. Đón đầu được công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất.

C. Không ngừng mở rộng thị trường mua sắm với những nước trên nạm giới.

D. Phá vứt hàng rào thuế quan, tăng mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Hiển thị đáp án
Đáp án B.

Giải thích: xác định từ khóa “nhằm can hệ sự phạt triển kinh tế - thôn hội”. Toàn cầu hóa

Trong bối cảnh thế giới hóa, nước ta tăng mạnh hợp tác thế giới với các nước về mặt công nghệ công nghệ, nhằm huy động nguồn lực, mau lẹ tận dụng và chuyển nhượng bàn giao những thành tựu công nghệ hiện đại trên cố gắng giới, cửa hàng sự phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của đất nước.


Câu 21: Việt phái nam là member của tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?

A. EU.

B. NAFTA

C. MERCOSUR.

D. ASEAN.

Hiển thị đáp án
Đáp án D.

Giải thích:

- liên hợp châu Âu (EU) là tổ chức triển khai liên kết của những nước khu vực Tây Âu.

- Hiệp ược từ bỏ do thương mại dịch vụ Bắc Mĩ (NAFTA) có các tổ quốc khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa, Mê-hi-cô).

- Hiệp định thương mại dịch vụ tự bởi Nam Mĩ (MERCOSUR) chỉ có những nước ở khu vực Nam Mĩ là thành viên.

- cộng đồng các non sông Đông nam Á gồm các nước ở khoanh vùng Đông phái nam Á trong các số đó có nước ta (gia nhập mon 7/1995).


Câu 22: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nước đang cải tiến và phát triển đã nhanh lẹ nắm bắt được thời cơ nào sau đây nhằm ảnh hưởng sự phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội?

A. Nhận bàn giao các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm.

B. Đón đầu được công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất.

C. Không ngừng mở rộng thị trường buôn bán với các nước trên vậy giới.

D. Phá quăng quật hàng rào thuế quan, tăng nhanh xuất khẩu mặt hàng hóa.

Hiển thị đáp án
Đáp án B.

Giải thích: vào bối cảnh toàn cầu hóa, nước ta tăng cường hợp tác thế giới với các nước về mặt kỹ thuật công nghệ, nhằm mục tiêu huy động nguồn lực, hối hả tận dụng và chuyển nhượng bàn giao những thành tựu công nghệ hiện đại trên cố kỉnh giới, tương tác sự phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của đất nước.


B. Hiệp hội những nước Đông nam Á.

C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

D. Kết hợp châu Âu.

Hiển thị đáp án

Câu 24: Tổ chức liên kết khu vực nào gồm sự thâm nhập của của rất nhiều nước sinh sống nhiều châu lục khác nhau?

A. Diễn bọn hợp tác kinh tế châu Á – tỉnh thái bình Dương.

B. Cộng đồng các nước nhà Đông phái nam Á.

C. Thị phần chung phái mạnh Mĩ.

D. Câu kết châu Âu.

Hiển thị đáp án
Đáp án A.

Giải thích:

- hiệp hội cộng đồng các quốc gia Đông nam Á gồm các nước ở khoanh vùng Đông nam giới Á, ở trong châu Á.

- thị phần chung phái mạnh Mĩ gồm những nước ở quanh vùng Nam Mỹ, nằm trong châu Mỹ.

- phối hợp châu Âu (EU) gồm những nước ở khu vực Tây Âu, trực thuộc châu Âu.

- Diễn lũ hợp tác tài chính châu Á – Thái tỉnh bình dương là diễn bọn của 21 nền kinh tế thành viên Vành đai tỉnh thái bình Dương, các nước thành viên nằm trong nhiều lục địa khác nhau: châu Á (Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,…), châu Đại Dương (Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân), lục địa châu mỹ (Pê- ru, Chi-lê, Mê-xi-cô, Ca-na-đa,…).


Câu 25: Việt phái nam là member đồng thời của những tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?

A. EU cùng ASEAN.

B. NAFTA với EU.

C. NAFTA với APEC.

D. APEC với ASEAN.

Hiển thị đáp án
Đáp án D.

Giải thích:

- câu kết châu Âu (EU) là tổ chức liên kết của những nước khoanh vùng Tây Âu.

- Hiệp ược từ do thương mại dịch vụ Bắc Mĩ (NAFTA) bao gồm các tổ quốc khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa, Mê-hi-cô).

- cộng đồng các đất nước Đông nam giới Á gồm các nước ở khu vực Đông phái nam Á trong các số đó có việt nam (gia nhập mon 7/1995).

- Diễn bọn hợp tác kinh tế tài chính châu Á - Thái bình dương là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên ở khoanh vùng châu Á - tỉnh thái bình Dương, trong những số đó có nước ta (gia nhập mon 11/1998).


Câu 26: Nhân tố như thế nào thúc đẩy trái đất hóa gớm tế diễn ra ngày càng dũng mạnh mẽ?

A. Sự tương phản về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế giữa các nhóm nước.

B. Nhu cầu giao lưu giữ quốc tế, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng.

C. Túa bỏ các rào cản trong thương mại, đầu tư, dịch vụ, công nghệ….

D. Sự thành lập và hoạt động và vai trò ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia.

Hiển thị đáp án
Đáp án C.

Giải thích: thế giới hóa tài chính là quy trình liên kết thân các tổ quốc về mặt khiếp tế, văn hóa, giáo dục, chủ yếu trị,… cửa hàng để những nước tiến hành hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực. Vì chưng vậy, việc dỡ những rào cản vào thương mại, đầu tư, dịch vụ, công nghệ,… đang thúc đẩy toàn cầu hóa tởm tế ra mắt ngày càng khỏe mạnh hơn, sâu rộng hơn trên những lĩnh vực, khu vực vực, quốc gia.


Câu 27: Mối tình dục giữa các đất nước khi tiến hành toàn cầu hóa, khoanh vùng hóa là

A. Bảo thủ, thực hiện chính sách đóng cửa nền khiếp tế.

B. Phù hợp tác, cạnh tranh, quan hệ tuy nhiên phương, nhiều phương.

C. Luôn giữ quan lại hệ hợp tác với vai trò trung lập.

D. Chỉ giữ quan hệ nam nữ ngoại giao với các nước phân phát triển.

Hiển thị đáp án
Đáp án B.

Giải thích: thế giới hóa và khu vực hóa là quá trình liên kết giữa các nước nhà trên quả đât về nhiều mặt. Đó là việc hợp tác, bàn bạc trong mối quan hệ tuy nhiên phương giữa hai quốc gia, quan lại hệ nhiều phương giữa một non sông với nhiều non sông khác trong một môi trường xung quanh chung. Kề bên những thời cơ hợp tác phạt triển, trái đất hóa và quanh vùng hóa cũng đưa về nhiều thách thức, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa các non sông trên ngôi trường quốc tế.


Câu 28: Nhân tố nào thúc đẩy trái đất hóa gớm tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ?

A. Sự tăng thêm nhanh dân số trái đất và hàng hóa.

B. Nhu yếu hàng hóa tăng nhanh, kích ham mê sản xuất.

C. Sự trở nên tân tiến của khoa học, technology hiện đại.

D. Sự thành lập của những công ty xuyên quốc gia.

Hiển thị đáp án
Đáp án C.

Giải thích: trái đất hóa kinh tế tài chính là quy trình liên kết giữa các non sông về mặt gớm tế, văn hóa, giáo dục, thiết yếu trị,… cơ sở để những nước tiếp cận và công ty động, lành mạnh và tích cực hội nhập vào nhân loại hiện đại, vị khoa học technology là lực lượng thống trị trong quy trình toàn ước hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tình dục giữa các quốc gia, những nước rất để ý tới khoa học technology và chú ý vào chủ yếu sách, tiềm năng khoa học công nghệ của từng nước để đánh giá quốc gia này vẫn đi về đâu, trở nên tân tiến thế nào.


Câu 29: Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế tài chính dẫn đến mối quan tiền hệ kinh tế giữa những nước bao gồm chung điểm sáng nào?

A. Tìm giải pháp lũng loạn nền kinh tế tài chính nước khác.

B. Đều gồm ý đồ vật thao túng thị phần nước khác.

C. Rứa gắng đảm bảo quyền lợi của quốc gia mình.

D. Phù hợp tác, cạnh tranh, quan lại hệ tuy nhiên phương, nhiều phương.

Hiển thị đáp án
Đáp án D.

Giải thích: toàn cầu hóa và khu vực hóa là quy trình liên kết thân các nước nhà trên trái đất về nhiều mặt. Đó là sự hợp tác, thương lượng trong mối quan hệ tuy nhiên phương thân hai quốc gia, quan hệ đa phương thân một đất nước với nhiều tổ quốc khác trong một môi trường chung. Sát bên những thời cơ hợp tác phạt triển, toàn cầu hóa và khoanh vùng hóa cũng đưa về nhiều thách thức, tuyên chiến đối đầu gay gắt thân các giang sơn trên trường quốc tế. Như vậy, thế giới hóa và khoanh vùng hóa tài chính dẫn đến mối quan tiền hệ kinh tế giữa những nước tất cả chung điểm lưu ý là hòa hợp tác, cạnh tranh, quan lại hệ tuy vậy phương, nhiều phương.


Câu 30: Để đã đạt được sức tuyên chiến đối đầu kinh tế mạnh, các nước đang cải tiến và phát triển đã tiến hành

A. Trở nên tân tiến các ngành kinh tế tài chính mũi nhọn.

B. Sản xuất thành phầm chưa chế biến, giá rẻ.

C. Tháo bỏ những hàng rào thuế quan.

D. Bàn giao khoa học technology kĩ thuật.

Hiển thị đáp án
Đáp án A.

Giải thích: ý muốn có sức tuyên chiến đối đầu kinh tế, các giang sơn phải xây dừng được tiềm lực tài chính trong nước lớn mạnh, cân xứng với xu hướng cải cách và phát triển của cố giới. Đặc biệt vào xu thế thế giới hóa, khoa học công nghệ có tác động sâu sắc đến mọi nghành nghề đời sống thôn hội, phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn (công nghiệp hiện tại đại) sẽ mang lại tác dụng kinh tế cao với năng suất lao hễ lớn. Những nước đang cách tân và phát triển cần đẩy mạnh phát triển những ngành tài chính mũi nhọn như: năng lượng điện tử- tin học, năng lượng nguyên tử, hóa dầu, sản phẩm không vũ trụ, công nghệ sinh học.


Tài liệu Địa Lý miễn phí.
Các bạn cũng teo thể tham khảo các môn khác tại đây:
Anh văn: anhvan.HLT.vnToán học: toanhoc.HLT.vnVật lý: vatly.HLT.vnHóa học: hoahoc.HLT.vnSinh học: sinhhoc.HLT.vnNgữ văn: nguvan.HLT.vnLịch sử: lichsu.HLT.vnGDCD: gdcd.HLT.vnTin học: tinhoc.HLT.vn

BÀI 2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, quần thể VỰC HÓA khiếp TẾ

 

1. Nhận biết

Câu 1: nguồn vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp quốc tế viếttắt là

A. FDI. B. ODA. C. HDI. D. OECD.

Câu 2: Vốn viện trợ cải tiến và phát triển chính thức viết tắtlà

A. ODA. B. FDI. C. HDI. D. OECD.

Câu 3: việt nam là member củacác tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?

A. EU và NAFTA. B. EU với ASEAN. C. NAFTA cùng APEC. D. APEC vàASEAN.

Câu 4: Tổ chức liên kết kinh tếkhu vực gồm GDP mập nhất bây giờ là

A. EU. B. NAFTA. C. APEC. D. ASEAN

Câu 5: việt nam gia nhập WTO vào năm nào sau đây?

A. 2005. B. 2006. C.2007 D. 2008.

Câu 6: trong các tổ chức liên kết kinh tế tài chính sau, tổchức kinh tế tài chính nào tất cả GDP/người cao nhất?

A. ASEAN. B. APEC. C.EU. D. NAFTA.

Câu 7: Tính mang đến tháng 1/2007, số tổ quốc thànhviên của tổ chức thương mại trái đất là

A. 149 B. 150 C. 151 D. 152

Câu 8: Trong chi tiêu nước ngoài, lĩnh vực chiếm tỉtrọng ngày càng to là

A. công nghiệp. B. nông nghiệp. C.dịch vụ. D. lâm nghiệp.

Câu 9: Những tổ chức triển khai tài chínhcó vai trò đặc biệt quan trọng trong phạt triển kinh tế toàn ước là

A. WB và IMF. B. WB với ADB. C. IMF với ADB. D. ADBvà IBRD.

Câu 10: sứ mệnh to phệ của Tổ chức dịch vụ thương mại thếgiới là

A. củng cầm cố thị nền ghê tế toàn cầu B. tăng cường liên kết những khối kinhtế.

C. thúc đẩy thoải mái hóa thương mại. D. giải quyết xung đột giữa các nước.

Câu 11: các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đâyngày càng vào vai trò đặc biệt trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

A. Ngân sản phẩm châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế. B. Ngân sản phẩm châu Á, ngân hàng châu Âu.

C. Ngân hàng cố gắng giới, Quỹ chi phí tệ quốc tế. D. Ngân sản phẩm châu Á, ngân hàng thế giới.

Câu 12: tổ chức thương mại trái đất WTO thành lập và hoạt động cóvai trò khủng trong việc

A. thúc đẩy tự do hóa yêu mến mại. B. thúc đẩy hoạt động liên kết vùng.

C. gắn kết vận động tín dụng quốc tế. D. tăng trưởng dịch vụ viễn thông.

Câu 13: kết quả của quy trình toàn ước hóa kinh tếlà

A. gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo. B. thúc đẩy sản xuất thế giới phát triển.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính toàn cầu. D. tăng cường sự bắt tay hợp tác quốc tế.

Câu 14: EU là tên gọi viết tắt của tổ chức liên kết kinhtế quanh vùng nào?

A. Thị trường chung Nam Mĩ. B. Liên minh châu Âu.

C. Hiệp hội các giang sơn Đông phái nam Á. D. Hiệp mong tự do dịch vụ thương mại Bắc Mĩ.

Câu 15: các công ty đa giang sơn có đặc điểm nào sauđây?

A. Số lượng có xu hướng ngày càng giảm. B. Nắm trong tay nguồn của nả vật chất rất lớn.

C. Chi phối chuyển động chính trị của tương đối nhiều nước. D. Phạm vi chuyển động chỉ vào một quần thể vực.

Câu 16: quy trình toàn mong hóa khiến ra thách thức nàođối với những nước sẽ phát triển?

A. Hàng rào thuế quan tiền bị bãi bỏ. B. Gây áp lực nặng nề đối với tựnhiên.

C. Đón đầu được technology hiện đại. D. Tạo điều kiện chuyển giao khoa họccông nghệ.

Câu 17: Hậu quả lớn số 1 của toàn cầu hoá kinh tế tài chính là

A. gia tăng khoảng cách giàu nghèo. B. tác rượu cồn xấu đến môi trường thiên nhiên xã hội.

C. làm độc hại môi trường từ bỏ nhiên. D. làm tăng tốc các vận động tộiphạm.

Câu 18: hy vọng có sức đối đầu kinh tế mạnh các nướcđang cải cách và phát triển cần phải

A. bãi vứt hàng rào thuế quan lại hoặc bớt xuống.

B. làm chủ được các ngành công nghệ mũi nhọn.

C. nhanh chóng tiên phong được technology hiện đại.

D. thực hiện công ty trương đa phương hóa quan tiền hệquốc.

 

2. Thông hiểu

Câu 1: Liên kết khu vực được đánhgiá là thành công nhất trong lịch sử hào hùng là

A. AU. B. EU. C. ASEAN. D. NAFTA

Câu 2: Tổ chức liên kết kinh tếkhu vực có con số thành viên ít nhất bây giờ là

A. MERCOSUR. B. ASEAN. C. NAFTA. D. EU

Câu 3: có tương đối nhiều nước ở các châulục thâm nhập là điểm lưu ý của tổ chức liên kết kinh tế nào dưới đây?

A. APEC. B. ASEAN. C. EU. D. NAFTA

Câu 4: toàn cầu hóa tài chính không có biểu thị nào sau đây?

A. Thương mại quốc tế phát triển mạnh. B. Đầu tư quốc tế tăng trưởng nhanh.

C. Các tổ chức liên kết khu vực ra đời. D. Thị trường tài chính quốc tế mởrộng.

Câu 5: các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợptác, vừa tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không yêu cầu để

A. thúc đẩy lớn mạnh và phát triển kinh tế. B. tăng cường đầu tư chi tiêu dịch vụ giữa các khu vực.

C. hạn chế tài năng tự bởi vì hóa yêu mến mại. D. bảo vệ tiện ích kinh tế các nước thành viên.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với các công ty xuyên quốc gia?

A. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa. B. Có nguồn của nả vật chất lớn.

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế tài chính quan trọng. D. Phạm vi hoạt động ở những quốc gia.

Câu 7: thế giới hóa và khu vực hóalà xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. sự nhờ vào lẫn nhau giữacác nền gớm tế. B. sự links giữa các nước cách tân và phát triển với nhau

C. các nước đã phát triển chạm chán nhiều nặng nề khăn. D. ít nhờ vào lẫn nhau hơn giữa những nền kinh tế.

Câu 8: vai trò to lớn của Tổ chức dịch vụ thương mại thếgiới là

A. thúc đẩy thoải mái hóa mến mại. B. củng cố thị trường chung phái mạnh Mĩ.

C. giải quyết xung bỗng nhiên giữa những nước. D. tăng cường link giữa các khốikinh tế.

Câu 9: Về tổ chức cơ cấu tổ chức, APECkhác với ASEAN, EU làm việc điểm cơ bạn dạng nào?

A. Là link mở. B. Là liên minh thống tuyệt nhất về ghê tế.

C. Không mang nhiều tính pháplý ràng buộc. D. Có nhiều nước thâm nhập vì mục đích chung.

Câu 10: Điểm khác nhau cơ bạn dạng củaEU so với APEC là

A. có các thành viên hơn. B. chỉ bao gồmcác nước sống châu Âu.

C. là câu kết thống tuyệt nhất trên tất cả các lĩnh vực. D. là câu kết không mang nhiều tính pháp lý.

Câu 11: Động lực cơ phiên bản thúc đẩy sự phát triển vàphát triển kinh tế tài chính của Diễn bọn hợp tác kinh tế tài chính châu Á - Thái tỉnh bình dương (APEC)là

A. sự hình thành thị trường thống tuyệt nhất trong khuvực. B. các nước thành viên những tham gia vào WTO.

C. sự tự do hoá đầu tư dịch vụ trong khu vực. D. sự hợp tác ký kết và đối đầu và cạnh tranh giữa những thành viên.

Câu 12: trái đất hoá tài chính dẫn đến.

A. thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

B. thu hẹp thị trường tài chủ yếu quốc tế.

C. tăng sự dựa vào lẫn nhau giữa những nền ghê tế.

D. thu nhỏ bé phạm vi hoạt động các doanh nghiệp xuyênquốc gia.

Câu 13: Đặc điểm nào tiếp sau đây khôngphải là biểu thị của thế giới hóa khiếp tế?

A. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

B. Thương mại thế giới phát triển mạnh.

C. Thị trường tài chính nước ngoài mở rộng.

D. Vai trò của những công ty xuyên non sông đangbị bớt sút.

Câu 14: mặt trái nổi bật của trái đất hóa tài chính là

A. làm gia tăng mau lẹ khoảng cách giàunghèo.

B. làm suy giảm quyền tự nhà về kinh tế của cácquốc gia.

C. làm ngày càng tăng tình trạng ô nhiễm và độc hại môi trườngtrên vậy giới.

D. tăng nguy hại đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống dân tộcở những quốc gia.

Câu 15: dịch vụ thương mại thế giới hiện giờ có điểm lưu ý nổibật là

A. tốc độ lớn lên cao hơn vận tốc tăng trưởngkinh tế.

B. giá trị thương mại thế giới chiếm 3 phần tư GDPtoàn cố giới.

C. EU là tổ chức triển khai có vai trò lớn nhất trong việcthúc đẩy tự do thoải mái thương mại.

D. các nước đang cải tiến và phát triển chiếm tỉ trọng lớntrong giá trị thương mại dịch vụ thế giới.

Câu 16: biểu thị của thị trườngtài chính nước ngoài được mở rộng là

A. triệt tiêu những ngân hàngnhỏ.

B. sự tiếp giáp nhập cuả những ngânhàng lại với nhau.

C. sự kết nối giữa những ngânhàng phệ với nhau.

D. nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điệntử.

Câu 17: nhận thức không đúng về xuhướng trái đất hóa là

A. quá trình links giữa các đất nước trên quả đât về những mặt.

B. quá trình links giữa các non sông trên trái đất về một trong những mặt.

C. có tác động mạnh mẽ đến các mặt của nền kinh tế - buôn bản hội cầm giới.

D. toàn ước hóa links giữa các quốc gia từ tài chính đến văn hóa,khoa học.

Câu 18: một trong những cơ sở quantrọng nhằm hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực là

A. có mức độ ép đối đầu và cạnh tranh giữacác nước.

B. có chung phương châm và lợi ích phát triển.

C. các nước trong khu vực cónhững nét tương đương về tởm tế.

D. các nước trong khoanh vùng cónhững tương đương về địa điểm địa lí.

Câu 19: các nước tham gia vào quá trình toàn ước hóađể

A. Bảo vệ tự do chủ quyền, bình yên quốc gia.

B. Thu hút vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp và đưa giaocông nghệ.

C. Đạt được các mục tiêu phát triển tài chính xãhội bền vững.

D. Đẩy nhanh vận tốc phát triển tài chính - làng hộicủa khu đất nước.

Câu 20: nhấn xét đúng tuyệt nhất về vaitrò của các công ty xuyên quốc gia trong nền tài chính thế giới

A. nắm vào tay mối cung cấp của cảivật chất phệ và bỏ ra phối nhiều ngành tài chính quan trọng.

B. nắm vào tay mối cung cấp của dòng vật chất không hề nhỏ và bỏ ra phốinhiều ngành kinh tế quan trọng.

C. nắm vào tay mối cung cấp của cảivật chất khá mập và bỏ ra phối một trong những ngành kinh tế quan trọng

D. nắm trong tay mối cung cấp của cảivật chất bự và ra quyết định sự cải tiến và phát triển của một trong những ngành kinh tế quan trọng.

 

3. Vận dụng

Câu 1: doanh nghiệp xuyên tổ quốc nào sau đây đang hoạtđộng trên Việt Nam?

A. Metro. B. Amazon. C. Wal-Mart. D. AT&T.

Câu 2: Xu hướng quanh vùng hóa đặt ramột trong những vấn đề yên cầu các non sông phải quan lại tâm xử lý là

A. Tự nhà về gớm tế. B. Nhu cầu đi lại giữa các nước.

C. Thị trường tiêu tốn sản phẩm. D. Khai thác và thực hiện tài nguyên.

Câu 3: các nước đang phát triểnphụ thuộc vào các nước cải cách và phát triển ngày càng những về

A. thị trường. B. lao động.

C. nguyên liệu. D. vốn, khoahọc kinh nghiệm - công nghệ.

Câu 4: Động lực liên quan sự tăngtrưởng cùng phát triển kinh tế tài chính của những tổ chức link kinh tế quanh vùng là

A. tạo lập được một thị trường chung rộng lớn.

B. sự tự do hoá dịch vụ thương mại giữa các nước thành viên.

C. sự tự do thoải mái hoá đầu tư chi tiêu dịch vụ vào phạm vi quần thể vực.

D. sự hợp tác, cạnh tranh giữacác nước thành viên.

Câu 5: Ý làm sao là cơ hội củatoàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?

A. Tự vị hóa thương mại ngàycàng mở rộng.

B. môi trường thiên nhiên đang bị suy thoái trên phạm vi toàn cầu.

C. các nước cải tiến và phát triển có cơhội để đưa giao công nghệ cũ cho các nước sẽ phát triển.

D. Các vô cùng cường kinh tế tìmcách áp đặt lối sống và nền văn hóa của chính mình đối với các nước khác.

Câu 6: những tổ chức link kinh tế khu vực trênthế giới được hình thành hầu hết do vì sao nào bên dưới đây?

A. Các nước có nét tương đồng về lịch sử pháttriển.

B. Chịu sức ép tuyên chiến đối đầu và bao gồm sự vạc triểnkhông đều.

C. Các nước nhà có chung phương châm và lợi íchphát triển.

D. Tổng các khoản thu nhập quốc dân tựa như nhau thân cácquốc gia.

 

4. Vận dụng cao

Câu1: Hệ quả quan tiền trọng nhất của toàn cầu hóa khiếp tế là

A. đẩy nhanh đầu tư. B. hợp tác quốc tế. C. tăng trưởng kinh tế. D. thúc đẩy sản xuất.

Câu2: Hệ quả quan trọng nhất của khu vực vực hóa khiếp tế là

A. tăng trưởng vàphát triển khiếp tế. B. tăng cường tự vì chưng hóa yêu mến mại.

C. đầu tư phát triển dịch vụ và du lịch. D. mở cửa thị trường các quốc gia.

Câu 3: Sự kiện thế giới nào diễn ra tại TP Đà Nẵngvào tháng 11/2017?

A. Tuần lễ v.i.p APEC. B. Hội nghị bộ trưởng liên nghành ASEAN.

Xem thêm: Nguyên Hàm, Tính Chất Của Nguyên Hàm, Tính Chất Và Định Nghĩa, Định Lý

C. Cuộc thi hoa khôi toàn cầu. D. Đại hội thể thao Đông nam Á.

Câu 4: chế tạo máy bay Bô-ing là tác dụng của 650công ty trực thuộc 30 nước. Điều này nói lên điểm lưu ý chủ yếu như thế nào của nhân loại hiệnnay?