- Chọn bài bác -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: contact giữa phép nhân với phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: tương tác giữa phép phân chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn gàng biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 6: biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 7: biến hóa đơn giản biểu thức cất căn thức bậc hai (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 Ôn tập chương I khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1).

Bạn đang xem: Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học tập của số a không âm. Mang lại ví dụ

Trả lời:

Để x là căn bậc nhì số học của số a không âm là x ≥ a với x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc nhị số học tập của 4 vị 2 > 0 với 22 = 4.

2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): chứng tỏ √a2 = |a| với mọi số a.

Trả lời:

*

3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): Biểu thức A phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện gì nhằm √A xác minh prôtêin

Trả lời:

√A xác minh khi A > 0 hay nói cách khác : điều kiện xác minh của căn bậc nhì là biểu thức đem căn không âm.

4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): phát biểu và minh chứng định lí về mối tương tác giữa phép nhân với phép khai phương. Cho ví dụ.

Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 9 Đề 1 → Đề 4 (57 Mẫu), Please Wait

Trả lời:

*

5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): phát biểu và chứng minh định lí về mối contact giữa phép phân chia và phép khai phương. Mang đến ví dụ.

Trả lời:

*

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn ham mê hợp:


*

Lời giải:

*
*

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):
Rút gọn các biểu thức sau:


*

Lời giải:

*

= (2√2 – 3√2 + 10)√2 – √5

= 2.(√2)2 – 3.(√2)2 + √10.√2 – √5

= 4 – 6 + √20 – √5 = -2 + 2√5 – √5

= -2 + √5

*

= 0,2.10.√3 + 2|√3 – √5|

s

= 2√3 + 2(√5 – √3)

= 2√3 + 2√5 – 2√3 = 2√5


*

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): so với thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm cùng a ≥ b)

*


Lời giải:

a) xy – y√x + √x – 1

= (√x)2.y – y√x + √x – 1

= y√x(√x – 1) + √x – 1

= (√x – 1)(y√x + 1) cùng với x ≥ 1

*

= √x(√a + √b) – √y(√a + √b)

= (√a + √b)(√x – √y) (với x, y, a với b đều không âm)


*

(với a + b, a – b những không âm)

d) 12 – √x – x

= 16 – x – 4 – √x (tách 12 = 16 – 4 và đổi vị trí)

= <42 – (√x)2> – (4 + √x)

= (4 – √x)(4 + √x) – (4 + √x)

= (4 + √x)(4 – √x – 1)

= (4 + √x)(3 – √x)

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn gàng rồi tính giá bán trị những biểu thức sau:

*