kim chỉ nan hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác gồm bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán 8 hình chữ nhật

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi 1 bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng tỏ rằng hình chữ nhật ABCD

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cùng với một mẫu compa,

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 86:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? bởi vì sao ?b) So sánh các độ nhiều năm AM cùng BC.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. đến hình 87:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? bởi vì sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem giải thuật


bài bác 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào khu vực trống, hiểu được a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo cánh của một hình chứ nhật

Xem giải thuật


bài xích 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm nhị đường chéo cuẩ hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của

Xem giải mã


bài bác 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài con đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền của một tam giác vuông có những cạnh góc vuông bởi 7cm và 24cm.

Xem lời giải


bài bác 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, con đường cao AH. điện thoại tư vấn I là trung điểm của AC, E là vấn đề đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? bởi vì sao ?

Xem lời giải


bài bác 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Những câu sau đúng tốt sai ?

Xem giải thuật


bài bác 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tra cứu x bên trên hình 90.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Của Em Về Tình Bà Cháu Trong Bài Thơ Tiếng Gà Trưa, Viết Đoạn Văn Nêu

Xem lời giải


bài bác 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Những tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem giải mã


bài 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc cùng với nhau. Gọi

Xem lời giải


bài bác 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một tổ công nhân vẫn trồng cây trên đoạn đường AB.

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.