Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các bất phương trình sau,

Xem giải mã
Bạn đang xem: Toán 8 bất phương trình bậc nhất một ẩn

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau:

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau (dùng nguyên tắc nhân):

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Lý giải sự tương đương...

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 5 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 6 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem giải thuật


bài xích 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình theo quy tắc gửi vế:

Xem giải mã


Bài trăng tròn trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài đôi mươi trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình (theo luật lệ nhân):

Xem giải thuật


bài xích 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Phân tích và lý giải sự tương tự sau:

Xem giải thuật


bài bác 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải mã


bài xích 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải thuật


bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình

Xem giải mã


bài bác 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình bao gồm cùng tập nghiệm)

Xem giải thuật


bài bác 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Kiểm tra xem cực hiếm x = -2 gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem giải mã


bài xích 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. đến bất phương trình x2 > 0

Xem giải mã


bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tra cứu x sao cho:

Xem giải thuật


bài xích 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người dân có số tiền không thực sự 70 000 đồng bao gồm 15 tờ giấy bạc đãi với hai loại mệnh giá: một số loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi tín đồ đó tất cả bao nhiêu

Xem giải thuật


bài bác 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 115 : Thể Tích Hình Lập Phương

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.