usogorsk.com xin phép được gửi đến bạn đọc nội dung bài viết Toán 10 bài bác 1: Hàm số để bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung bài viết được chúng tôi biên soạn lời giải của những bài tập trong sách giáo khoa Toán 10 bài xích hàm số. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích khiến cho bạn đọc học tập tập giỏi hơn. Mời chúng ta cùng xem thêm chi tiết nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1 hàm số


Trả lời câu hỏi Toán 10 bài bác 1 trang 32

Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số.

Lời giải

Sự phụ thuộc vào về quãng đường đi được của một xe khách với gia tốc và thời gian.

Trả lời câu hỏi Toán 10 bài 1 trang 33

Hãy chỉ ra những giá trị của hàm số trên trên x = 2001; 2004; 1999

Lời giải

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Trả lời câu hỏi Toán 10 bài bác 1 trang 34

Tìm tập xác minh của các hàm số sau

a) g(x) =

*

b) h(x) =

*

Lời giải:

a) Biểu thức g(x) = 3/(x + 2) xác minh khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R-2

TXĐ của hàm số là D = <-1;1>

Trả lời thắc mắc Toán 10 bài xích 1 trang 34

Tính cực hiếm của hàm số ở chăm chú trên tại x = -2 cùng x = 5.


Lời giải

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4

x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Trả lời câu hỏi Toán 10 bài xích 1 trang 35

Dựa vào đồ dùng thị của nhì hàm số đã mang lại trong hình 14

y = f(x) = x + 1 và y = g(x) = 1/2 x2

Hãy:

a) Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b) tìm x, thế nào cho f(x) = 2;

Tìm x, làm thế nào cho g(x) = 2;

Lời giải

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Trả lời câu hỏi Toán 10 bài bác 1 trang 38

Xét tính chẵn lẻ của những hàm số

a)y = 3x2 – 2; b) y = 1/x; c) y = √x

Lời giải

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) y = f(x) = 1/x

TXĐ: D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)

Vậy y = f(x) = 1/x là hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = <0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên ko là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

Bài 1 trang 38 SGK Toán 10

Tìm tập xác định của hàm số:


Lời giải:

a) y =

*
tất cả nghĩa khi 2x + 1 ≠ 0 ⇔ x ⇔ –1/2.

Vậy tập khẳng định của hàm y =

*
là D = R -1/2.

b) y =

*
khẳng định khi x2 + 2x – 3 ≠ 0.

Giải phương trình x2 + 2x - 3 = 0 ⇔ (x-1)(x+3) = 0 ⇔ x = 1 và x = -3

c) Do đó x2 + 2x – 3 ≠ 0 khi x ≠ 1 cùng x ≠ -3.

Vậy tập xác minh của hàm số y =

*
là D = R 1;-3

Bài 2 trang 38 SGK Toán 10

Cho hàm số

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 3; x = -1; x = 2.

Lời giải:

- Ta có: x = 3 > 2 nên f(3) = 3 + 1 = 4.

- Ta có: x = -1 2 – 2x + một là D = R

a) tại x = –1 thì y = 3.( –1)2 – 2. (–1) + 1 = 3 + 2 + 1 = 6.

Vậy điểm M(–1; 6) thuộc trang bị thị hàm số y = 3x2 – 2x + 1.

b) trên x = 1 thì y = 3.12 – 2.1 + 1 = 3 – 2 + 1 = 2 ≠ 1.

Vậy N(1; 1) không thuộc vật dụng thị hàm số.

c) tại x = 0 thì y = 3.02 – 2.0 + 1 = 1.

Vậy điểm P(0 ; 1) thuộc đồ dùng thị hàm số.

Bài 4 trang 39 SGK Toán 10

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) y = |x|;

b) y = (x + 2)2;

c) y = x3 + x;


d) y = x2 + x + 1.

Lời giải:

a) Đặt y = f(x) = |x|.

+ Tập khẳng định D = R đề nghị với ∀ x ∈ D thì –x ∈ D.

+ f(–x) = |–x| = |x| = f(x).

Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Đặt y = f(x) = (x + 2)2.

+ TXĐ: D = R cần với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

+ f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ (x + 2)2 = f(x)

+ f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ – (x + 2)2 = –f(x).

Vậy hàm số y = (x + 2)2 ko chẵn, không lẻ.

c) Đặt y = f(x) = x3 + x.

+ TXĐ: D = R buộc phải với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

+ f(–x) = (–x)3 + (–x) = –x3 – x = – (x3 + x) = –f(x)

Vậy y = x3 + x là 1 hàm số lẻ.

d) Đặt y = f(x) = x2 + x + 1.

+ TXĐ: D = R buộc phải với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

Xem thêm: 3S Trong Ngôn Tình Là Gì - Ý Nghĩa Của Từ Và Nên Dùng Trong Trường Hợp Nào

+ f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ x2 + x + 1 = f(x)

+ f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ –(x2 + x + 1) = –f(x)

Vậy hàm số y = x2 + x + 1 ko chẵn, không lẻ.

Trên phía trên usogorsk.com vừa nhờ cất hộ tới chúng ta đọc bài viết Toán 10 bài bác 1: Hàm số. Nội dung bài viết tổng hợp giải mã của 4 bài bác tập vào sách giáo khoa Toán 10. Muốn rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10 nhé. Chúc chúng ta học tập thật tốt!