Trong cơ cấu tổ chức lao động có câu hỏi làm ở vn phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, thành phần chỉ chiếm tỉ trọng tối đa là
Bạn đang xem: Tỉnh trọng điểm nghề cá ở bắc trung bộ

Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 15, đa phần diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số ( năm 2007) ở mức


Căn cứ vào phiên bản đồ Lâm nghiệp ( năm 2007) nghỉ ngơi Atlat Địa lí nước ta trang 20, phần lớn tỉnh bao gồm tỉ lệ diện tích s rừng so với diện tích toàn tỉnh đạt trên 60% là


Cho bảng số liệu

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG phái mạnh Á GIAI ĐOẠN 2010 – 2016

( Đơn vị: USD)

Năm

Quốc gia

2010

2013

2015

2016

Brunây

35268

44597

30968

26939

Campuchia

786

1028

1163

1270

Xingapo

46570

56029

53630

52962

Thái Lan

5075

6171

5815

5911

Theo bảng số liệu, nhấn xét nào tiếp sau đây đúng về GDP bình quân đầu người của một số trong những nước Đông nam Á, quy trình tiến độ 2010 – 2016?


Căn cứ vào biểu đồ Giá trị cấp dưỡng ngành chăn nuôi trong tổng mức vốn sản xuất nông nghiệp thuộc bản đồ Chăn nuôi ( năm 2007) sống Atlat Địa lí nước ta trang 19, trong quy trình tiến độ 2000 – 2007, giá bán trị tiếp tế ngành chăn nuôi vn tăng


Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 19, các tỉnh bao gồm số lượng đàn bò mập hơn bầy trâu ( năm 2007) tập trung chủ yếu ở


Cho bảng số liệu:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO khu VỰC

KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2006

Năm

Số lao rượu cồn đang làm việc ( triệu người)

Cơ cấu ( %)

Nông – lâm – ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2005

42,8

57,3

18,2

24,5

2006

54,4

41,9

24,7

33,4

Theo bảng số liệu, biểu trang bị nào phù hợp nhất vừa biểu lộ được quy mô lực lượng lao động vừa biểu đạt được cơ cấu lao động phân theo quanh vùng kinh tế của nước ta, năm 2005 với năm 2006?


Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 21, trung trọng tâm công nghiệp Quy Nhơn bao gồm những ngành công nghiệp như thế nào sau đây?


Cho biểu đồ

*

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết thêm nhận xét nào tiếp sau đây đúng về thực trạng phát triển du ngoạn của nước ta, tiến độ 2005 – 2016
Xem thêm: Nhiệt Độ Trên Sao Hỏa Nóng Hay Lạnh, Mùa Đông Trên Sao Hỏa Như Thế Nào

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam