Đáp án BTỉnh trọng yếu nghề cá làm việc vùng Bắc Trung Bộ hiện thời làNghệ An.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tổ chức cơ cấu lao cồn có câu hỏi làm ở việt nam phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, thành phần chiếm phần tỉ trọng tối đa là

hai tỉnh có mức giá trị chế tạo lâm nghiệp cao nhất nước ta là:

địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 15, đa số diện tích vùng Tây Nguyên có tỷ lệ dân số ( năm 2007) sinh hoạt mức

căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 8, cho biết mỏ tài nguyên nào sau đây không yêu cầu là mỏ sắt.

căn cứ vào phiên bản đồ Lâm nghiệp ( năm 2007) nghỉ ngơi Atlat Địa lí nước ta trang 20, rất nhiều tỉnh có tỉ lệ diện tích s rừng so với diện tích s toàn tỉnh giấc đạt bên trên 60% là


địa thế căn cứ vào biểu vật Giá trị thêm vào ngành chăn nuôi trong tổng vốn sản xuất nông nghiệp trồng trọt thuộc bản đồ Chăn nuôi ( năm 2007) sinh sống Atlat Địa lí việt nam trang 19, trong quy trình tiến độ 2000 – 2007, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi vn tăng

địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 19, các tỉnh có số lượng bọn bò phệ hơn lũ trâu ( năm 2007) tập trung chủ yếu hèn ở

mang đến bảng số liệu

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG nam Á GIAI ĐOẠN 2010 – 2016

( Đơn vị: USD)

Năm

Quốc gia

2010

2013

2015

2016

Brunây

35268

44597

30968

26939

Campuchia

786

1028

1163

1270

Xingapo

46570

56029

53630

52962

Thái Lan

5075

6171

5815

5911

Theo bảng số liệu, thừa nhận xét nào dưới đây đúng về GDP bình quân đầu fan của một số nước Đông phái mạnh Á, giai đoạn 2010 – 2016?

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm sản lượng thủy sản nuôi trồng béo nhất toàn quốc chủ yếu là do có

nguồn than khai quật của vùng Trung du cùng miền núi bắc bộ chủ yếu

địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 21, trung trung khu công nghiệp Quy Nhơn bao hàm những ngành công nghiệp như thế nào sau đây?

cho bảng số liệu:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO khu VỰC

KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2006

Năm

Số lao động đang thao tác ( triệu người)

Cơ cấu ( %)

Nông – lâm – ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2005

42,8

57,3

18,2

24,5

2006

54,4

41,9

24,7

33,4

Theo bảng số liệu, biểu đồ nào thích hợp nhất vừa biểu hiện được quy mô lực lượng lao động vừa miêu tả được cơ cấu lao đụng phân theo quanh vùng kinh tế của nước ta, năm 2005 và năm 2006?

cho biểu đồ


*

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết thêm nhận xét nào sau đây đúng về tình hình phát triển phượt của nước ta, quá trình 2005 – 2016

Ý nào tiếp sau đây không đúng khi nói về dân số cùng lao rượu cồn của vùng Đồng bởi sông Hồng?