Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức là bài bác toán học sinh vận dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phép nhân, chia, cộng, trừ để tính toán giá trị.Bài học tập toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức hôm nay, usogorsk.com sẽ kể lại những kiến thức buộc phải nhớ và các dạng bài tập áp dụng để học viên luyện tập.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

1. Ra mắt về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*

Thực hiện nay phép tính theo thứ tự từ bắt buộc qua trái ta có:

1 cùng 7 bởi 8, viết 8

5 cộng 4 bằng 9, viết 9

9 cộng 7 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 1

2 cộng 4 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ như 2: Tính giá trị biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phép tính theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý giá của biểu thức

a) trong một biểu thức, ví như chỉ bao gồm phép nhân với phép chia hoặc phép trừ với phép cộng, ta thực hiện giám sát và đo lường từ trái qua phải.

Nếu vào biểu thức, có cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta triển khai nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta triển khai phép tính ở trong ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

b) triển khai biểu thức gồm phép cộng

Nhóm các số hạng trong biểu thức đã mang lại thành nhóm có tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không cố đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài bác tập áp dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính giá trị biểu thức theo cách dễ dàng nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: search Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính cực hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: nhì ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày thiết bị hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi mỗi ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú tất cả 76 viên bi, số bi của An vội 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: mang lại dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của dãy số.

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo phép tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo phép tắc của biểu thức có chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số để thẳng hàng với nhau. Triển khai phép tính từ đề xuất qua trái. Ta có:

*

7 cùng 5 bởi 12, viết 2 lưu giữ 1

3 cùng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 8

8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

5 cộng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 7

8 cộng 0 bằng 8, viết 8

4 cùng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được công dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bằng 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 ko trừ được cho 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bởi 1, viết 1

6 không trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày trước tiên bán được rộng ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày trước tiên bán được 2624 lít, ngày vật dụng hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) giải pháp tính con số các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta gồm số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên tất cả 18 số hạng

b) những tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta có tổng của dãy số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số trên là 630

4. Bài tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính dễ dãi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: kiếm tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

Xem thêm: Tải Giả Lập Casio Fx 580 Vnx, How To Emulate A Computer Casio Fx

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần vận dụng nhiều kiến thức, tài năng để giải. Để nhỏ học tập giỏi hơn phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo những khóa học toán online trên usogorsk.com nhé!