Trong bài xích trước bọn họ đã biết sắt bao gồm vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống và tiếp tế vậy những hợp chất của fe như sắt 2, sắt 3, oxit sắt từ và những hợp chất của fe có đặc thù hoá học với vai trò gì?


Bài viết này chúng ta cùng khám phá về đặc thù hoá học và tính chất vật lý của những hợp hóa học của sắt 2 với sắt 3 oxit, oxit sắt từ Fe3O4, làm sao để điều chế các một số hợp hóa học của sắt.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học đặc trưng của sắt là


I. Hợp chất của sắt II - fe (II)

- trong số phản ứng hoá học tập ion Fe2+ dễ dàng nhường 1e để phát triển thành ion Fe3+

 Fe2+ + 1e → Fe3+

- Như vậy đặc điểm đặc trưng của hợp chất sắt 2 - sắt (II) là tính khử 

1. đặc thù hoá học của sắt (II) oxit - FeO

- Là chất rắn, đen, không tan trong nước.

- tính chất hoá học:

+ FeO là oxit bazơ:

- FeO chức năng với axit HCl: fe + HCl

 FeO + 2HCl → FeCl2 + H2↑

- FeO chức năng với axit H2SO4: fe + H2SO4

 FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

+ FeO là hóa học oxi hóa khi tác dụng với những chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:

- FeO chức năng với H2: FeO + H2

 FeO + H2  Fe + H2O

- FeO tác dụng với CO: FeO + CO

 FeO + CO  fe + CO2

 3FeO + 2Al  Al2O3 + 3Fe

+ FeO là chất khử khi tác dụng với các chất bao gồm tính oxi hóa mạnh:

- FeO tính năng với O2: FeO + O2 

 FeO + O2 → 2Fe2O3

- FeO công dụng với axit HNO3: FeO + HNO3

 3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

- Điều chế FeO:

 FeCO3  FeO + CO2 (nung trong điều kiện không có không khí)

 Fe(OH)2  FeO + H2O (nung trong điều kiện không tồn tại không khí)

2. Oxit sắt từ Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

- Là hóa học rắn, đen, ko tan nội địa và gồm từ tính.

- đặc điểm hoá học:

+ Fe3O4 là oxit bazơ:

Fe3O4 tác dụng cùng với axit HCl: Fe3O4 + HCl

 Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 tác dụng với axit HCl: Fe3O4 + H2SO4

 Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Fe3O4 là chất khử: Fe3O4 + HNO3

 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

+ Fe3O4 là hóa học oxi hóa:

Fe3O4 tác dụng cùng với H2: Fe3O4 + H2

 Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

Fe3O4 tác dụng cùng với CO: Fe3O4 + CO

 Fe3O4 + 4CO  3Fe + 4CO2

Fe3O4 tác dụng với Al: Fe3O4 + Al

 3Fe3O4 + 8Al  4Al2O3 + 9Fe

- Điều chế: nhân tố quặng manhetit

 3Fe + 2O2  Fe3O4

 3Fe + 4H2O nFe = nH2 = 0,2 (mol)

⇒ Vậy thể tích khí VH2=0,2.22,4=4,48">VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

Bài 3 trang 145 SGK Hóa 12: Ngâm một đinh sắt nặng trĩu 4 gam trong hỗn hợp CuSO4, sau một thời hạn lấy đinh sắt ra, sấy khô, trọng lượng 4,2857 gam. Cân nặng sắt thâm nhập phản ứng là:

A. 1,9990 gam. B. 1,9999 gam.

C. 0,3999 gam. D. 2,1000 gam.

* lời giải bài 3 trang 145 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 1,9999 gam.

- Phương trình phản bội ứng:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 x mol x mol

- Dùng phương thức tăng giảm khối lượng

⇒ ∆mtăng = mCu – mFe pư

⇔ (4,2875 - 4) = 64x – 56x

=> 8x = 0,2856 

=> x = 0,0357125 (mol)

- Theo PTPƯ thì cứ 56 gam fe phản ứng tạo ra 64 gam Cu ⇒ cân nặng tăng : 64 – 56 = 8 (gam).

- Theo bài ra, bắt buộc x gam Fe trọng lượng tăng : 4,2857 – 4 = 0,2857(gam).

=>8x = 56 . 0,2857

=>x = 1,9999.

Bài 4 trang 145 SGK Hóa 12: Hỗn đúng theo A tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong tất cả hổn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của tất cả hổn hợp A là:

A. 231 gam. B. 232 gam.

C. 233 gam. D. 234 gam.

* giải mã bài 4 trang 145 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 232 gam.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 5 Kì 2 Toán Lớp 5, Đề Thi Toán Lớp 5 Học Kì 2 Có Đáp Án

- Có thể coi 0,5 mol FeO và 0,5 mol Fe2O3 là 0,5 mol Fe3O4 . Vậy cả láo hợp có một mol Fe3O4 nên có khối lượng là 232g.