– những halogen gồm tính oxi hóa táo bạo và thực tế cho biết thêm chúng dễ ợt liên kết ion với các kim loại và oxi hóa những kim loại đến hóa trị cao nhất.

Bạn đang xem: Tính chất chung của halogen

– những halogen mô tả những cường độ oxi hóa không giống nhau rõ rệt lúc đi từ bỏ flo cho iot, từng halogen đứng sau nó thoát ra khỏi dung dịch muối bột halogen.

– Tính oxi hóa sút dần từ bỏ flo mang lại iot.

– So sánh tính chất hóa học của halogen.

– nhận biết các ion F–  , Cl– , Br–  , I–

Dùng AgNO3 làm thuốc thử:

NaF + AgNO3  → ko tác dụng

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

màu trắng

NaBr + AgNO3 → AgBr ↓ + NaNO3

màu đá quý nhạt

NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3

màu vàng

Tính hóa học hóa học của những nguyên tố đội halogen

1. Halogen tính năng với kim loại

– những halogen bội phản ứng với hầu như các kim loại bỏ Au cùng Pt (riêng F2 phản ứng được với toàn bộ các kim loại) → muối halogenua. Các phản ứng thường xẩy ra ở ánh sáng cao.

2M + nX2 → 2MXn

Muối thu được thường xuyên ứng với tầm hóa trị cao nhất của kim loại. Riêng phản bội ứng của fe với I2 chỉ tạo thành phầm là FeI2.

2. Halogen làm phản ứng với hiđro tạo nên thành hiđro halogenua

H2 + X2 → 2HX

– những halogen tham gia phản ứng cùng H2 với điều kiện khác nhau:

+ F2: bội nghịch ứng được trong cả trong nhẵn tối.

+ Cl2: phản nghịch ứng khi được chiếu sáng.

+ Br2: phản ứng xẩy ra khi được đun nóng ở ánh sáng cao.

+ I2: phản ứng tất cả tính thuận nghịch và cần được đun nóng.

– Điều khiếu nại phản ứng với H2 phức tạp dần dần khi đi từ F2 đến I2 nên phản nghịch ứng với H2 có thể chứng tỏ tính thoái hóa trong đội halogen bớt dần tự F2 đến I2.

3. Halogen tác dụng với nước

– F2 tác dụng mạnh mẽ với nước:

2H2O + 2F2 → 4HF + O2

⇒ Phản ứng minh chứng F2 có tính oxi hóa khỏe khoắn hơn của O2.

– Br2 và Cl2 có bội phản ứng thuận nghịch cùng với nước:

H2O + X2  HX + HXO (axit halogen hiđric với axit hipohalogenơ)

H2O + Cl2  HCl + HClO

– lúc để lâu hoặc bị phát sáng thì HClO bị phân hủy: HClO → HCl + O. Vì HClO tất cả chứa ion ClO– có tính oxi hóa bạo gan nên hoàn toàn có thể dùng nước Clo để tẩy color hoặc liền kề trùng.

– I2 không làm phản ứng với nước.

4. Halogen bội phản ứng với dung dịch kiềm

– Nếu hỗn hợp kiềm loãng nguội:

X2 + 2NaOH → NaX + NaXO + H2O

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

→ (nước Javen)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 dung dịch → CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 bột → CaOCl2 + H2O

→ (clorua vôi)

Riêng F2:

2F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O + OF2

– Nếu dung dịch kiềm đặc nóng:

3X2 + 6KOH → 5KX + KXO3 + 3H2O

3Cl2 + 6KOH 

*
 5KCl + KClO3 + 3H2O

5. Halogen tính năng với dung dịch muối halogenua của halogen gồm tính thoái hóa yếu hơn

– phản bội ứng dưới đây X’ là halogen tất cả tính lão hóa yếu hơn tính oxi hóa của halogen X.

X2 + 2NaX’ → 2NaX + X’2

– riêng F2 không có phản ứng trên

– các cặp thoái hóa – khử của halogen được xếp theo chiều sút dần tính khử của những ion X–: I2/2I– > Br2/2Br– > Cl2/2Cl–

– vào nước:

5Cl2 + 6H2O + Br2 → 10HCl + 2HBrO3

Đơn hóa học halogen tất cả tính oxi hóa mạnh mẽ nhất : Flo gồm tính oxi hóa bạo phổi nhất

6. Một trong những phản ứng khác của Halogen

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

4Cl2 + H2S + 4H2O → 8HCl + H2SO4

Br2 + SO2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4­

I2 kết phù hợp với hồ tinh bột → hợp chất greed color tím.

Xem thêm: Khám Phá Thế Giới: Khoa Học & Đời Sống Archives, Khoa Học & Đời Sống

* Chú ý: Trong làm phản ứng với sắt kẽm kim loại và cùng với H2, cùng với dung dung dịch muối của những halogen yếu hèn hơn, halogen là chất oxi hóa. Còn trong phản nghịch ứng với nước và dung dịch kiềm, các halogen vừa là hóa học khử, vừa là hóa học oxi hóa.

Tag: hoá nêu đặc thù so sánh dẫn xuất hoá 1-1 Đơn chất halogen gồm tính oxi hóa to gan nhất