usogorsk.com biên soạn cùng đăng tải tài liệu Bài tập tra cứu x biết lớp 6 được biên soạn theo công tác sách new (sách liên kết tri thức, sách Cánh Diều với sách Chân trời sáng sủa tạo) giúp học tập sinh hiểu rõ về công thức tra cứu x, search số nguyên x biết, tra cứu số thoải mái và tự nhiên x biết, cách tìm x thuận lợi và dễ hiểu, kèm theo đó là bài bác tập rèn luyện được bố trí theo hướng dẫn cụ thể mời những em học viên cùng tham khảo. Chúc chúng ta học tập tốt!

A. Phương pháp giải các dạng toán tìm x lớp 6

1. Tìm kiếm số hạng không biết trong một tổng
Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x biết lớp 6

Muốn tìm số hạng không biết trong một tổng, ta rước tổng từ bỏ đi số hạng đang biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a


Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng không biết, 4 là số hạng đã biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng chưa biết, 25 là số hạng đang biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

2. Search số bị trừ vào một hiệu


Ví dụ: search x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng chưa biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

3. Tra cứu số trừ trong một hiệu


Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng không biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

4. Tìm kiếm thừa số không biết trong một tích


Muốn tìm thừa số không biết trong một tích ta rước tích chia cho quá số đã biết

a . X = b => x = b : a


Ví dụ: tìm kiếm x biết:

2 . X = 32 (x là quá số chưa biết, 2 là quá số sẽ biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

5. Search số bị chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân chia chưa biết, 5 là số chia, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

6. Tìm số phân tách trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị chia, x là số chia chưa biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

B. Tìm x biết


Ví dụ 1: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 47

b)

*

*

Vậy x = 2

c)

*

*

Vậy x = 8

d)

*

*

Vậy x = 4


Ví dụ 2: tìm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 9

b)

*

*

Vậy x = 5

c)

*


*

Vậy x = 2024

d)

*

*

Vậy x = 2


Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50


48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

C. Search số nguyên x biết, kiếm tìm số tự nhiên x biết

Bài 1: Tìm tổng của toàn bộ các số nguyên thỏa mãn:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 3: Tìm số nguyên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 4: Tìm số nguyên x biết

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu bài bác tập tìm x Toán 6 sẽ giúp các em học viên củng cố, ghi ghi nhớ lý thuyết, bài tập Toán lớp 6 từ bỏ đó vận dụng giải những bài toán Đại số 6 một cách dễ dàng, sẵn sàng hành trang loài kiến thức kiên cố trong năm học lớp 6. Chúc các em học tốt.


Chia sẻ bởi:
*
Thùy đưa ra
Mời bạn đánh giá!
Lượt xem: 5.134
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần


Xem thêm: Liên Hợp Quốc Viết Tắt - Liên Hợp Quốc Tiếng Anh Là Gì

usogorsk.com. Liên hệ Facebook