*Bạn đang xem: Tìm số hạng thứ 6 trong khai triển

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi thông số của số hạng lắp thêm 6 trong triển khai biểu thức (left( 2x^3 + y ight)^10) bằng?

A 8064B

(3360x^4y^6)

 C (3360)D (8064x^10y^5)

Lời giải chi tiết:

Ta có: (left( 2x^2 + y ight)^10 = sumlimits_k = 0^10 C_10^kleft( 2x^2 ight)^10 - ky^k ). Số hạng sản phẩm 6 ứng với (k = 5)

( Rightarrow C_10^5left( 2x^2 ight)^10 - 5y^5 = 2^5C_10^5x^10y^5 = 8064x^10y^5). Hệ số là: (8064).

Chọn A.
Xem thêm: Những Người Có Trái Tim Nằm Bên Phải Có Sao Không? Những Điều Bạn Ít Biết Về Trái Tim Mình

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.