Cùng tìm hiểu về cấu tạo chất – các công thức lượng chất mol để tính khối lượng 1 phân tử và số phân tử. Khí lý tưởng là gì? và nội dung thuyết động học phân tử!

Cấu tạo chất

Những điều đã học về cấu tạo chất

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tửCác phân tử chuyển động không ngừngCác phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao

Lực tương tác phân tử

Giữa các phân tử cấu tạo nên vật có lực hútlực đẩy.

Bạn đang xem: Thuyết động học phân tử

Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn thì lực tương tác không đáng kể.

Các thể rắn, lỏng, khí

Vật chất được tồn tại dưới các thể rắn, thể lỏng và thể khí.

Ở thể rắn: lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định, làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí này. Các vật rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định.

Ở thể lỏng: lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn, nên các phân tử dao đông xung quang vị trí cân bằng có thể di chuyển được. Chất lỏng có thể tích riêng xác định nhưng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.

Ở thể khí: lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.


Lượng chất – Mol

Một mol là lượng chất có chứa một số phân tử hay nguyên tử bằng số nguyên tử chứa trong 12 gam cacbon 12.

Số phân tử hay nguyên tử chứa trong một mol là N = 6,022.20^23 (mol‾¹) – đây là số Avogadro.

Thể tích của một mol một chất gọi là thể tích mol của chất ấy ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích mol của mọi chất khi đều bằng nhau và bằng 22,4 lít.

Khối lượng một phân tử:

*

Trong đó:

μ – là khối lượng của chấtNa hay N là số Avogadro

Số phân tử trong một khối lượng m một chất là:

*

Thuyết động học phân tử chất khí

Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.

Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tin Học Lớp 9 Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Khí lí tưởng là gì?

Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm gọi là khí lí tưởng.

Phương pháp giải bài tập thuyết động học phân tử

Áp dụng các công thức:

Khối lượng một phân tửSố phân tử trong một khối lượng m một chất

Bài tập minh họa

Câu 1: Hãy xác định: a) Tỉ số khối lượng phân tử nước và nguyên tử các bon C12 ? b) Số phân tử H2O trong 2g nước?

Hướng dẫn giải:

*

Câu 2: a) Tính số phân tử chứa trong 0,2 kg nước. b) Tính số phân tử chứa trong 1 kg không khí nếu như không khí có 22% là oxi và 78% là khí nitơ.

Hướng dẫn giải:


*

Kiến thức tham khảo

Kiến thức liên quan: Định luật bảo toàn khối lượng

Chuyên mục tham khảo: Hóa học Vật lý học

Chuyên mục tham khảo: Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 – đến lớp 12

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!