I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Phân tích 1. Sự đông tụ protein khi đun nóng

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 2-3 ml dung dịch protein 10% (lòng white trứng 10%) và đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn cho tới khi sôi khoảng 1 phút.

Bạn đang xem: Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime

Hiện tượng:Dung dịch protein đục dần tiếp đến đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm.

Giải thích:Vì thành phần bao gồm của lòng trắng trứng là protein phải dễ bị đông tụ lúc đun nóng.

2. Bội phản ứng màu sắc biure

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 1 ml hỗn hợp protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% với một giọt hỗn hợp CuSO42%. Lắc dịu ống nghiệm.

Hiện tượng:Dung dịch lộ diện màu tím đặc trưng.

Giải thích:Do NaOH phản ứng cùng với CuSO4tạo ra Cu(OH)2theo PTHH:

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4+ Cu(OH)2

Phản ứng giữa Cu(OH)2với các nhóm peptit -CO-NH- chế tạo ra ra thành phầm màu tím.

3. đặc điểm của một vài vật liệu polime khi đun nóng

Cách tiến hành:Dùng 4 kẹp sắt kẹp 4 mẫu vật liệu riêng rẽ: mẫu mã màng mỏng tanh PE, mẩu ống vật liệu bằng nhựa dẫn nước làm bởi PVC, sợi len và vải sợi xenlulozo (hoặc bông). Hơ các vật liệu này (từng lắp thêm một) ở gần ngọn lửa vài ba phút. Đốt các vật liệu trên.

Hiện tượng:

PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí bay ra nặng mùi xốc cực nhọc chịu.PE bị tung ra thành hóa học lỏng, bắt đầu cháy mang lại khí, có một ít khói đen.Sợi len cùng vải gai cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi.

Giải thích:

PVC cháy theo PTHH:

(C2H3Cl)n+(dfrac5n2)O2 → 2nCO2 + nH2O + nHCl

Phản ứng có mặt khí HCl nên có mùi xốc.

PE cháy theo PTHH:

(C2H4)n + 3nO2→ 2nCO2 + 2nH2O

Phản ứng cho khí CO2nên không tồn tại mùi xốc.

Xem thêm: Từ Trường Đều Là Từ Trường Mà Các Đường Sức Từ Là Các Đường, Các Đặc Điểm Tính Chất Của Từ Trường Đều

Sợi len và vải gai xenlulozơ cháy theo PTHH:

(C6H10O5)n+ 6nO2→ 6nCO2 + 5nH2O

4. Phản bội ứng của một vài vật tư polime cùng với kiềm

Cách tiến hành:

Lấy 4 ống thử đựng lần lượt những chất sau: PE, PVC (ống nhựa dẫn nước), sợi len, Xenlulozo (hoặc bông) được tấn công theo trang bị tự (1), (2), (3), (4).Cho vào từng ống nghiệm 2 ml dung dịch NaOH 10%. Đun ống nghiệm cho sôi. Để nguội. Gạn lớp nước của mỗi ống nghiệm lịch sự ống nghiệm không giống riêng rẽ, ta được các dung dịch ở ống 1’ với ống 2’, ống 3’ với ống 4’.Axit hóa ống 1’ với ống 2’ bởi HNO3­ 20% rồi bé dại thêm vào từng ống vài giọt dung dịch AgNO31%. Nếm nếm thêm vào từng ống nghiệm 3’, 4’ vài ba giọt dung dịch CuSO42%.Quan gần kề rồi đun nóng cho đến sôi.

-->