*
*
*
*
*
*
*
*

*

Vai trò quy trình thoát tương đối nước của cây là :


*

Quá trình thoát khá nước qua lá không có vai trò


Cấu tạo nên của một khí khổng gồm các điểm sáng sau đây:

1. Mỗi khí khổng gồm hai tế bào bình phân tử đậu xếp úp vào nhau.

Bạn đang xem: Thoát hơi nước qua lá bằng các con đường:

2. Mồi tế bào của khí khổng bao gồm chứa rất nhiều lục lạp.

3. Tế bào khí khổng bao gồm vách dày mỏng không đều; thành trong sát lỗ khí dày hơn nhiều so cùng với thành ngoài.

4. Các tế bào phân tử đậu của khí khổng xếp ngay sát tế bào nhu mô của lá.

Hai quánh điểm kết cấu quan trọng nào phù hợp với tính năng đóng mở của khí khổng?


Cho các đặc điểm sau:(1) Được kiểm soát và điều chỉnh bằng câu hỏi đóng mở khí khổng.(2) tốc độ lớn.(3) không được kiểm soát và điều chỉnh bằng vấn đề đóng mở khí khổng.(4) tốc độ nhỏ.Con đường thoát hơi nước qua cutin có bao nhiêu điểm lưu ý trên?

*


Phát biểu nào sau đây không đúng về hiện tượng lạ ứ giọt ở các thực vật?


Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là do:


Có mấy tác nhân nước ngoài cảnh sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát tương đối nước sống cây?

I. Những ion khoáng II. Ánh sáng

III. ánh sáng IV. Gió V. Nước


*

Cho các yếu tố sau:(1) hàm vị nước vào tế bào khí khổng.(2) Độ dày, mỏng manh của lớp cutin.(3) nhiệt độ môi trường.(4) Gió và các ion khoáng.(5) Độ pH của đất.Có bao nhiêu nhân tố liên quan mang lại điều máu độ mở khí khổng?


Để so sánh tốc độ thoát tương đối nước ở cả 2 mặt của lá người ta tiến hành làm các làm việc như sau:

(1) dùng cặp gỗ hoặc cặp vật liệu nhựa kẹp xay 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả hai mặt của lá tạo nên thành khối hệ thống kín

(2) Bấm giây đồng hồ đeo tay để so sánh thời gian giây thay đổi màu từ xanh da trời sang hồng

(3) cần sử dụng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua vẫn sấy thô (màu xanh da trời) để đối xứng nhau qua 2 khía cạnh của lá

(4) so sánh diện tích s giấy có màu hồng ở khía cạnh trên với mặt duới của lá trong cùng thời gian,

Các làm việc tiến hành theo trình tự đúng là:


Một lá cây có cân nặng 0,15 g, sau 15 phút thoát hơi nước thì cân nặng lá sút mất 0,07 g. Khẳng định cường độ thoát tương đối nước của lá cây trên. Biết diện tích lá 0,5 dm2.

Xem thêm: Bố Cục Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình (Đầy Đủ), Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình


Ở thực vật, nước chủ yếu được thoát ra phía bên ngoài qua phần tử nào dưới đây của lá?


nhận định nào không nên khi nói về sự tác động của một vài nhân tố tới việc thoát hơi nước?


tuyên bố nào sau đây đúng về sứ mệnh của quy trình thoát hơi nước ngơi nghỉ lá cây?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.