Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tham khảo

*
*
*

tham khảo
*

- đgt. Bài viết liên quan để học tập hỏi, nghiên cứu, xử lí công việc cho xuất sắc hơn: tham khảo sách báo tìm hiểu thêm ý con kiến của đồng đội tài liệu tham khảo.


(A. Reference), thành phần add của một đối tượng người sử dụng được lưu lại trong bộ nhớ lưu trữ máy tính; bởi TK ta rất có thể thâm nhập vào bên trong đối tượng đó.


hdg. Khảo cứu, tìm tòi. Sách tham khảo: sách sử dụng trong việc khảo cứu, search tòi. Tham khảo ý kiến các người.
*

*

*Xem thêm: Các Bài Văn Khấn Nôm Truyền Thống ❤️ 1001 Bài Rằm, Mùng 1, Giỗ

tham khảo

tham khảo verb
khổng lồ consultinquireinquiryreferencedấu tham khảo: reference markđặt tải tài liệu tham khảo: ordering reference materialsdữ liệu tham khảo: reference dataelipxôit tham khảo: reference ellipsoidhàng hóa tham khảo: reference lotsách tham khảo: reference worksách tham khảo: reference manualsách tìm hiểu thêm tiêu chuẩn viễn thông: Telecommunications Standards Reference Manual (TSRM)số liệu tham khảo: reference datasự ghi (để) tham khảo: reference recordingsự tham khảo: referencetài liệu tham khảo: reference manualtài liệu tham khảo: reference materialstài liệu tham khảo mua hàng: purchasing reference materialstệp tham khảo: reference filetham khảo kỹ thuật: technical referencetham khảo nhanh: quick referencetham số tham khảo: reference parameterthư viện tham khảo: reference librarytiêu chuẩn chỉnh tham khảo: normative referenceCông cụ tìm hiểu thêm ý kiến chuyên gia mạng (Harris Corp)Network Expert Advisory Tool (Harris Corp) (NEAT)bảng tư liệu tham khảotable of authoritiescông nạm tham khảoconsultation toolđược hướng dẫn tham khảocross-referenced (a-no)mô hình tham khảo OSIOpen System Interconnection-OSI-reference modelsố tham khảodesignation numbersự xem thêm bảngtable lookuptham khảo chéocross-referenceconsultreferenceđiểm tham khảo: reference pointđồng chi phí tham khảo: reference currencygiá tham khảo: reference pricegiá tham khảo đánh thuế: tax reference pricegiá tham khảo thị trường gắng giới: reference world market pricegiá trị tìm hiểu thêm cao: high value of referencekiểu mẫu mã tham khảo: pattern of referencekiểu mẫu tham khảo: pattern for referencelãi suất tham khảo: reference ratelời hướng dẫn tham khảo: cross reference (cross-reference)mẫu (hàng) tham khảo: pattern for referencengân sản phẩm tham khảo: reference banknguồn xem thêm trong sở hữu bán: trade referencenhóm tham khảo: reference groupsách tham khảo: reference booksự tham khảo: referencesự tìm hiểu thêm về tín dụng: credit referencetài liệu tham khảo: reference materialtài liệu tìm hiểu thêm về mậu dịch: trade referencethông tin để tham khảo về khả năng chi trả: credit referencevidechứng khoán tham khảobarometer stockđể tham khảofor your informationgiá tham khảobenchmark pricemẫu sản phẩm tham khảooutturn samplesự xem thêm ý kiến người làm côngjoint consultationtham khảo giáprice indication