Nội dung bài học sẽ reviews đến những em khái niệm và biện pháp xác định các phép toán tập hợp. Cùng với đông đảo hình ảnh và lấy ví dụ như minh họa có hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ thuận tiện nắm vững nội dung phần này.

Bạn đang xem: Soạn toán 10 bài 3


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Luyện tập bài xích 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của hai tập phù hợp A và B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp gồm các phần tử vừa ở trong A, vừa trực thuộc B.

(A cap B = left x ight\)

*


Hợp của nhị tập hợp A cùng B, kí hiệu (A cup B) là tập hợp các thành phần thuộc A hoặc nằm trong B.

(A cup B = left x ight.)

*


Hiệu của tập hòa hợp A cùng với tập vừa lòng B, kí hiệu AB là tập tất cả các bộ phận thuộc A và không trực thuộc B.

Xem thêm: Cách Tìm Lim Của Hàm Số Lượng Giác Và Bài Tập Ứng Dụng, Các Công Thức Tính Giới Hạn Của Hàm Số Lượng Giác

(Aackslash B = left x ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được call là phần bù của B trong A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left - 3 le x le 2 ight\)

(C = left 2x^2 - 3x = 0 ight\)

a) Dừng phương pháp liệt kê bộ phận xác định những tập hợp B cùng C.

b) xác định các tập thích hợp sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) khẳng định các tập thích hợp sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) xác định các tập thích hợp sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các thành phần của các tập đúng theo dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta có (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)