Làm nỗ lực nào để chinh phục được dạng toán lớp 4 đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số? chúng mình cùng mày mò cách làm cho qua bài học kinh nghiệm vô cùng solo giản từ bây giờ cùng usogorsk.com nhé.Với toán lớp 4 so sánh hai phân số khác chủng loại số, bọn họ đã biết cách so sánh hai phân số bao gồm cùng mẫu mã số bằng việcso sánh tử số của chúng. Vậy làm gắng nào để hiểu cách đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số, bài xích học hôm nay sẽ giúp toàn bộ chúng mình vấn đáp được thắc mắc đó bằng cách làm cực kỳ đơn giản nhé.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số

1. Lấy ví dụ về đối chiếu 2 phân số khác mẫu mã số

1.1. Lấy ví dụ hình minh họa

Các em hãy quan tiếp giáp hình tiếp sau đây để phiêu lưu sự lớn nhỏ tuổi của hai phân số khác mẫu số.

*

1.2. Ví dụ đối chiếu hai phân số không giống mẫu

(Largedfrac12)và(Largedfrac23)

Các em triển khai lần lượt công việc sau để so sánh hai phân số

Bước 1: do mẫu số của 2 phân số không giống nhau, nên những em cần triển khai quy đồng mẫu số nhị phân số ta có:

MSC=6

*

Bước 2: triển khai so sánh 2 phân số có cùng mẫu mã số 3/6 cùng 4/6

Vì 3

Bước 3: Kết luận

Vậy(Largedfrac12)

2. Cách so sánh 2 phân số khác mẫu số

2.1. Quy tắc:

Từ ví dụ tại vị trí 1 đúc kết các tóm lại về đối chiếu 2 phân số khác chủng loại số

*

2.2. Chú ý:

*

3. Bài bác tập vận dụng toán lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số (Có trả lời giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1: So sánh 2 phân số (Largedfrac78)

a)(Largedfrac78) với (Largedfrac45)

b) (Largedfrac94)và(Largedfrac109)

c) (Largedfrac57)và(Largedfrac59)

Bài 2: sắp tới xếp những phân số sau theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

(Largedfrac34);(Largedfrac73);(Largedfrac910)

Bài 3: Rút gọn gàng rồi đối chiếu hai phân số

a) (Largedfrac1112)và(Largedfrac68)

b)(Largedfrac2050)và(Largedfrac15)

3.2. Hướng dẫn làm bài

Bài 1:

a) (Largedfrac78=dfrac7 imes58 imes5=dfrac3540)

(Largedfrac45=dfrac4 imes85 imes8=dfrac3240)

Vì(Largedfrac3540>dfrac3240) nên(Largedfrac78>dfrac45)

b)

(Largedfrac94=dfrac9 imes94 imes9=dfrac8136)

(Largedfrac109=dfrac10 imes49 imes4=dfrac4036)

Vì(Largedfrac8136>dfrac4036) nên(Largedfrac94>dfrac109)

Bài 2:

(Largedfrac34=dfrac3 imes304 imes30=dfrac90120)

(Largedfrac73=dfrac7 imes403 imes40=dfrac280120)

(Largedfrac910=dfrac9 imes1210 imes12=dfrac108120)

Vì(Largedfrac90120

Bài 3:

a) Rút gọn:

(Largedfrac68=dfrac6:28:2=dfrac34)

Quy đồng phân số:

(Largedfrac34=dfrac3 imes34 imes3=dfrac912)

Vì(Largedfrac1112>dfrac912) nên(Largedfrac1112>dfrac68)

b)

Rút gọn:

(Largedfrac2025=dfrac20:525:5=dfrac45)

Vì(Largedfrac45>dfrac15) nên(Largedfrac2025>dfrac15)

4. Bài bác tập tự luyện so sánh hai phân số khác chủng loại số (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: so sánh hai phân số

a)(Largedfrac2340)và(Largedfrac380)

b) (Largedfrac43) cùng (Largedfrac25)

c)(Largedfrac1235)và(Largedfrac67)

d) (Largedfrac2233) và(Largedfrac2223)

Bài 2: sắp xếp những phân số sau theo thiết bị tự từ to đến bé:

(Largedfrac47);(Largedfrac58);(Largedfrac1556)

Bài 3: Rút gọn gàng rồi so sánh các phân số sau:

a) (Largedfrac24)và(Largedfrac68)

b) (Largedfrac2427)và (Largedfrac2550)

c) (Largedfrac121122)và (Largedfrac1011)

d)(Largedfrac90180)và(Largedfrac3240)

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) (Largedfrac2340)> (Largedfrac380)

b) (Largedfrac43)> (Largedfrac25)

c) (Largedfrac1235)

d)(Largedfrac2233)

Bài 2: Theo lắp thêm tự từ khủng đến bé: (Largedfrac58);(Largedfrac47);(Largedfrac1556)

Bài 3:

a)(Largedfrac24)

b) (Largedfrac2427) > (Largedfrac2550)

c)(Largedfrac121122)>(Largedfrac1011)

d) (Largedfrac90180)

5. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4 đối chiếu hai phân số khác mẫu số

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): đối chiếu hai phân số

a) (Largedfrac34)và(Largedfrac45)

b) (Largedfrac56)và(Largedfrac78)

c) (Largedfrac25)và (Largedfrac310)

Lời giải:

a) (Largedfrac34=dfrac3 imes54 imes5=dfrac1520)

(Largedfrac45=dfrac4 imes45 imes4=dfrac1620)

Vì(Largedfrac1520

b) (Largedfrac78=dfrac7 imes68 imes6=dfrac4248)

(Largedfrac56=dfrac5 imes86 imes8=dfrac4048)

Vì(Largedfrac4248>dfrac4048) nên(Largedfrac78>dfrac56)

c)(Largedfrac25=dfrac2 imes25 imes2=dfrac410)

Vì(Largedfrac410>dfrac310) nên(Largedfrac25>dfrac310)

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): Rút gọn gàng rồi so sánh hai phân số

a) (Largedfrac610)và (Largedfrac45)

b) (Largedfrac34) và (Largedfrac612)

Lời giải:

a) Rút gọn:

(Largedfrac610=dfrac6:210:2=dfrac35)

Vì(Largedfrac35

b)

Rút gọn:

(Largedfrac612=dfrac6:312:3=dfrac24)

Vì(Largedfrac34>dfrac24) nên(Largedfrac34>dfrac612)

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4):

Mai ăn(Largedfrac38)cái bánh, Hoa nạp năng lượng (Largedfrac25)cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ?

Lời giải:

(Largedfrac38=dfrac3 imes58 imes5=dfrac1540)

(Largedfrac25=dfrac2 imes85 imes8=dfrac1640)

Vì(Largedfrac1640>dfrac1540) nên(Largedfrac25>dfrac38)

Vậy Hoa ăn nhiều bánh hơn.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 Năm 2021-2022, Sách Giáo Khoa Trực Tuyến Lớp 6 Năm Học 2021

Vậy là usogorsk.com vẫn hướng dẫn các em các bước chinh phục toán lớp 4 đối chiếu 2 phân số khác chủng loại số. Cũng khá dễ yêu cầu không?

Trên hệ thống còn nhiều bài tập tương quan đến phân số lớp 4 vô cùng cần thiết với những em, hãy đọc để học xuất sắc hơn từng ngày nhé.

usogorsk.com luôn sát cánh với quá trình học tập của những em, văn bản nào cực nhọc cứ nhằm usogorsk.com lo!