trang bị thật AB để trước một thấu kính gồm tiêu cự f. Khi thay đổi khoảng cách d tự vật cho thấu kính thì số cường điệu k được mô tả bởi đồ thị bên. Xác minh giá trị của k khi d = 30 cm


*

A.

Bạn đang xem: Số phóng đại ảnh

k = 1 2

B. k = - 1 2

C. k = 1 4

D. k = - 1 4

cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm. Vật sáng AB là 1 trong đoạn thẳng để vuông góc trục bao gồm của thấu kính, giải pháp thấu kính 30 cm. Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất hình ảnh và số cường điệu k của ảnh.

A. Ảnh thật, biện pháp thấu kính đoạn 15 cm; số phóng đại k = -0,5.

B. Ảnh thật, cách thấu kính đoạn 15 cm; số phóng đại k = 0,5.

C. Ảnh ảo, phương pháp thấu kính đoạn 15 cm; số phóng đại k = 0,5.

D. Ảnh thật, biện pháp thấu kính đoạn 15 cm; số cường điệu k = 2.


Hãy nêu rõ:

- đặc thù của ảnh ảo A"B" tạo bởi vì thấu kính phân kì so với vật thật AB

- Quy mong về lốt đại số của những đại lượng d, d", f" trong bí quyết (35.1)

Một thứ sáng AB đăt vuông góc cùng với trục bao gồm của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f

Khi f

A. Ảnh thật, trái chiều và to hơn vật

B. Ảnh ảo, thuộc chiều và bé dại hơn vật

C. Ảnh ảo, ngược hướng và nhỏ tuổi hơn vật

D. Ảnh thật, thuộc chiều và nhỏ hơn vật.

A. hình ảnh thật, trái hướng và lớn hơn vật

B. ảnh ảo, thuộc chiều và bé dại hơn vật

C. ảnh ảo, trái hướng và nhỏ tuổi hơn vật

D. hình ảnh thật, thuộc chiều và nhỏ tuổi hơn vật


Một vật dụng sáng AB đăt vuông góc cùng với trục bao gồm của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật mang đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f.

Khi 0

A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật

B. Ảnh ảo, thuộc chiều và bé dại hơn vật

C. Ảnh ảo, cùng chiều và to hơn vật

D. Ảnh thật, thuộc chiều và nhỏ dại hơn vật

công thức tính số bội giác của kính lúp G = Đ/f ( cùng với D là khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận; f là tiêu cự của kính) dùng được vào trường phù hợp nào

A. đôi mắt cận nhìn chừng làm việc điệm cực cận

B. Mắt giỏi (không tất cả tật) nhìn chừng sống điểm rất cận

C. đôi mắt cận ngắm chừng ngơi nghỉ điệm cực viễn

D. Mắt tốt ngắm chừng làm việc điểm cực viễn


*

tra cứu cạnh của chiếc ao với cạnh của quần thể đất(Vật lý - Lớp 5)
*

1 trả lời


Tiêu cự – mặt phẳng tiêu diện-Tiêu cự: |f|=OF


*

*

Dạng bài xích Tập Thấu Kính 11 gồm Đáp Án thường xuyên Gặp

Dạng 1: bài tập thấu kính 11 có đáp án tương quan tới tiêu cự và độ tụ

Bài 1:Cho một thấu kính gồm hai mặt lồi. Khi đặt trong không khí gồm độ tụ D1 ,khi đặt trong chất lỏng có chiết suất là n’= 1,68 thì thấu kính lại có độ tụ D2 = -(D1/5).a) Vậy tách suất n của thấu kính là bao nhiêu?b) cho 1 mặt có bán kính cong vội 4 lần nửa đường kính cong của phương diện kia với D1 =2,5 dp. Nửa đường kính cong của nhị mặt này?

Đáp án: 1,5; 25cm; 100 cm.

Bài 2:Cho chất liệu thủy tinh làm thấu kính tất cả chiết suất n = 1,5.a) chúng ta hay search tiêu cự của các thấu kính khi đặt trong không khí. Nếu:


– nhì mặt lồi có bán kính 10cm và 30 cm

– mặt lồi có nửa đường kính 10cm với mặt lõm có bán kính 30cm.

Đáp án: a)15 cm; 30 centimet b)60 cm; 120 cm

b) Khi chúng được bỏ vào trong nước bao gồm chiết suất n’= 4/3, thì tiêu cự của thấu kính bên trên là bao nhiêu?

Bài 3:Một thấu kính hai xuất hiện lồi. Độ tụ là D1 lúc đặt trong ko khí, khi để trong chất lỏng tất cả chiết suất n’= 1,68 thấu kính lại có độ tụ D2 = -(D1/5).

a) Vậy phân tách suất n của thấu kính là bao nhiêu?b) Một phương diện có bán kính cong vội vàng 4 lần nửa đường kính cong của mặt kia và mang lại D1 =2,5 dp. Nửa đường kính cong của nhì mặt này là bao nhiêu? Đáp án: 1,5; 25cm; 100 cm.

Bài 4:Cho một thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Đặt nó trong không khí nó tất cả độ tụ 5 dp. Mang đến thấu kính vào hóa học lỏng gồm chiết suất n’ thì thấu kính gồm tiêu cự f’ = -1m. Tìm tách suất của thấu kính?

Đáp án: 1,67

Dạng 2:Bài tập thấu kính 11 có đáp ánliên quan cho mối quan hệ hình ảnh và vật – xác định tính chất ảnh

Bài 1:Cho thấu kính quy tụ có tiêu cự là 10cm. Thiết bị sáng AB là một trong đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính và giải pháp thấu kính 30cm. Hãy xác định số cường điệu ảnh, vị trí hình ảnh và đặc điểm ảnh. Sau đó, vẽ hình đúng tỷ lệ. Đáp số: d / = 15cm; k = ─ ½

Bài 2:Đặt vuông góc đồ vật sáng AB với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20 cm. Hãy xác minh tính chất hình ảnh của vật qua thấu kính cùng vẽ hình giữa những trường thích hợp sau:

a) Vật giải pháp thấu kính 30 cm.

b) Vật biện pháp thấu kính 20 cm.

c) đồ sẽ bí quyết thấu kính 10 cm.

Bài 3:Cho thấu kính phân kỳ gồm tiêu cự là 10cm. Đặt vuông góc vật dụng sáng AB với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20cm. Khẳng định số cường điệu ảnh,vị trí hình ảnh và đặc thù ảnh.

Đáp số: d / = ─ (20/3) cm; k = 1/3

Bài 4:Đặt vuông góc đồ gia dụng sáng AB với trục bao gồm của một thấu kính hội tụ và giải pháp thấu kính 10 cm. Nhìn qua thấu kính ta vẫn thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Hãy xác định tiêu cự của thấu kính, vẽ hình?

Đáp án: 15 cm.

Dạng 3:Bài tập thấu kính 11 gồm đáp ánliên quan mang lại hệ thấu kính ghép xa nhau

Bài 1:Cho nhị thấu kính quy tụ L1 cùng L2 bao gồm tiêu cự thứu tự là f1=30cm và f2=20cm đặt đồng trục cùng chúng phương pháp nhau L=60. Đặt vuông góc đồ vật sáng AB=3 centimet với trục chủ yếu (A sinh sống trên trục chính) trước L1 bí quyết O1 một khoảng chừng là d1. Hãy xác định vị trí, chiều, độ cao và đặc điểm của anh cuối A’B’ qua hệ thấu kính trên cùng vẽ ảnh với:a) d1=45 centimet b) d1=75 cm

Đáp số a) d’’=12cm; 2,4cm b) d’’=-20cm; 4cm

Bài 2:Một trang bị sáng AB cao 1cm để vuông góc của một hệ bao gồm hai thấu kính L1 với L2 đồng trục biện pháp L1 một khoảng chừng d1=30cm. Thấu kính L1 là thấu kính quy tụ và gồm tiêu cự f1=20cm , thấu kính L2 là thấu kính phân kì tiêu cự là f2=-30cm, nhì thấu kính phương pháp nhau L=40cm. Xác định vị trí, chiều, độ cao và tính chất của ảnh cuối cùng A’B’ qua hệ thấu kính trên.

Xem thêm: How To Uninstall Magisk From Android Phone Or Tablet, How To Unroot Your Android Phone Or Tablet

Đáp số: d’2 = 60cm>0 => hình ảnh A’B’ là hình ảnh thật

K= -6 vậy ảnh A’B’ trái hướng với vật dụng AB

A’B’=AB=6cm

Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

Chứng minh phương pháp thấu kính hội tụ

xét ngôi trường hợp đồ gia dụng sáng AB để vuông góc cùng với trục bao gồm của thấu kính hội tụ.

d = OA: khoảng cách từ vị trí của vật cho thấu kínhd’ = OA’: khoảng cách từ vị trí của ảnh đến thấu kínhf = OF = OF’: tiêu cự của thấu kínhA’B’: độ cao của ảnhAB: độ cao của thiết bị

a/ ngôi trường hợp đồ dùng thật qua thấu kính hội tụ cho hình ảnh thật


ΔA’B’O đồng dạng với ΔABO =>A′B′AB=A′OAO=d′dA′B′AB=A′OAO=d′d(1)ΔA’B’F’ đồng dạng cùng với ΔOIF’ =>A′B′OI=A′F′OF′A′B′OI=A′F′OF′=OA′−OF′OF′=d′−ffOA′−OF′OF′=d′−ff(2)từ (1) và (2) =>d′d=d′−ffd′d=d′−ff=>1f=1d+1d′1f=1d+1d′