Chromi là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Cr và số hiệu nguyên tử bằng 24, là nguyên tố đầu tiên của nhóm 6, là 1 kim loại cứng, giòn, có độ nóng chảy cao. Vậy để tìm hiểu số oxi hóa của crom trong hợp chất CrO3 là gì, mời các bạn trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau cùng Top lời giải nhé:

Trắc nghiệm: Số oxi hóa của crom trong hợp chất CrO3 là:

A. +2.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của crom trong hợp chất cro3 là

B. +3.

C. +4.

D. +6.

Trả lời:

Đáp án D. +6.

Số oxi hóa của crom trong hợp chất CrO3 là+6.

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án D:


Quy tắc xác định số oxi hóa như sau:

- Quy tắc 1 : Số oxi hóa của các nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

Ví dụ : Số oxi hóa của các nguyên tố Na, Fe, H, O, Cl trong đơn chất tương ứng Na, Fe, H2, O2, Cl2 đều bằng 0.

- Quy tắc 2 : Trong hầu hết các hợp chất :

Số oxi hóa của H là +1 (trừ các hợp chất của H với kim loại như NaH, CaH2, thì H có số oxi hóa –1).

Số oxi hóa của O là –2 (trừ một số trường hợp như H2O2, F2O, oxi có số oxi hóa lần lượt là : –1, +2).

- Quy tắc 3 : Trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0. Theo quy tắc này, ta có thể tìm được số oxi hóa của một nguyên tố nào đó trong phân tử nếu biết số oxi hóa của các nguyên tố còn lại.

- Quy tắc 4 : Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tử trong ion đó bằng điện tích của nó.

Chú ý: Để biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn để biểu diễn điện tích của ion thì viết số trước, dấu sau.

+ Nếu điện tích là 1+ (hoặc 1–) có thể viết đơn giản là + (hoặc -) thì đối với số oxi hóa phải viết đầy đủ cả dấu và chữ (+1 hoặc –1).

+ Trong hợp chất, kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm luôn có số oxi hóa lần lượt là : +1, +2, +3.

Dựa vào quy tắc trên, ta có thể xác định số oxi hóa của Crom trong hợp chất CrO3 như sau:

Gọi số oxi hóa của Crom là x, ta có: 1x + 3x(-2) = 0 → x = 6

*

Như vậy, với nội dung giải thích trên, ta có thể kết luận rằng: Số oxi hóa của crom trong hợp chất CrO3 là +6.

=> Chọn đáp án D.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về crom trioxit:

Câu 1: Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng

B. Dung dịch NaOH đặc, đun nóng

C. Dung dịch HNO3 đặc, đun nóng

D. Dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng

Đáp án: B. Dung dịch NaOH đặc, đun nóng

Crom không phản ứng với dung dịch kiềm.

Câu 2: Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c) CrO3. Oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính có thứ tự là

A. b, a, c

B. c, b, a

C. c, a, b

D. a, b, c

Đáp án cần chọn là: B. c, b, a

Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c) CrO3. Oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính có thứ tự là

Oxit axit: CrO3

Oxit bazơ: CrO

Oxit lưỡng tính: Cr2O3

Câu 3:

Câu 11: Phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. 2CrO3 + 2NH3 −to→Cr2O3 + N2 + 3H2O.

B. 4CrO3 + 3C −to→2Cr2O3+ 3CO2.

C. 4CrO3 + C2H5OH −to→2Cr2O3 + 2CO2 + 3H2O.

D. 2CrO3 + SO3 −to→Cr2O7 + SO2.

Đáp án: D. 2CrO3 + SO3 −to→Cr2O7 + SO2.

2CrO3 + SO3 −to→Cr2O7 + SO2 là phản ứng không đúng.

Xem thêm: Ví Viettelpay Có Mất Phí Không? Biểu Phí 2022 Tải Viettelpay

----------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu về số oxi hóa của crom trong hợp chất CrO3 là gì. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.