Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ. Số thựcCăn 2 liệu có phải là số hữu tỉ không? Cách bệnh minhBài 96 trang 48 SGK Toán 7 tập 1Bài 97 trang 49 SGK Toán 7 tập 1Bài 98 trang 49 SGK Toán 7 tập 1Bài 99 trang 49 SGK Toán 7 tập 1Bài 12. Số thựcBài 87 trang 44 SGK Toán 7 tập 1Bài 88 trang 44 SGK Toán 7 tập 1Bài 89 trang 45 SGK Toán 7 tập 1Bài 90 trang 45 SGK Toán 7 tập 1Bài 91 trang 45 SGK Toán 7 tập 1Bài 11. Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc haiBài 82 trang 41 SGK Toán 7 tập 1Bài 83 trang 41 SGK Toán 7 tập 1Bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1Bài 85 trang 42 SGK Toán 7 tập 1Bài 86 trang 42 SGK Toán 7 tập 1Bài 10. Làm cho tròn sốBài 73 trang 36 SGK Toán 7 tập 1Bài 74 trang 36 SGK Toán 7 tập 1Bài 75 trang 36 SGK Toán 7 tập 1Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1Bài 77 trang 37 SGK Toán 7 tập 1Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 65 trang 34 SGK Toán 7 tập 1Bài 66 trang 34 SGK Toán 7 tập 1Bài 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1Bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1Bài 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bởi nhauBài 54 trang 30 SGK Toán 7 tập 1Bài 55 trang 30 SGK Toán 7 tập 1Bài 56 trang 30 SGK Toán 7 tập 1Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1Bài 7. Tỉ trọng thứcBài 44 trang 26 SGK Toán 7 tập 1Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1Bài 47 trang 26 SGK Toán 7 tập 1Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1Bài 6. Lũy vượt của một trong những hữu tỉ ( tiếp theo)Bài 34 trang 22 SGK Toán 7 tập 1Bài 35 trang 22 SGK Toán 7 tập 1Bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1Bài 5. Lũy quá của một vài hữu tỉBài 27 trang 19 SGK Toán 7 tập 1Bài 28 trang 19 SGK Toán 7 tập 1Bài 29 trang 19 SGK Toán 7 tập 1Bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1Giải bài bác 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1Bài 4. Giá bán trị hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phânBài 26 trang 16 SGK Toán 7 tập 1Bài 25 trang 16 SGK Toán 7 tập 1Bài 24 trang 16 SGK Toán 7 tập 1Bài 23 trang 16 SGK Toán 7 tập 1Bài 22 trang 16 SGK Toán 7 tập 1Bài 3. Nhân, phân chia số hữu tỉBài 16 trang 13 SGK Toán 7 tập 1Bài 15 trang 12 SGK Toán 7 tập 1Bài 14 trang 12 SGK Toán 7 tập 1Bài 13 trang 12 SGK Toán 7 tập 1Bài 12 trang 12 SGK Toán 7 tập 1Bài 2.


Bạn đang xem: Số hữu tỉ số thực


Xem thêm: Tải Game Vương Quốc Sao Iphone, Ipad, Tải Game Vương Quốc Sao Cho Iphone, Ipad

Cộng, trừ số hữu tỉBài 10 trang 10 SGK Toán 7 tập 1Bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1Bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1Bài 7 trang 10 SGK Toán 7 tập 1Bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1Bài 1. Tập hòa hợp Q những số hữu tỉBài 5 trang 8 SGK Toán 7 tập 1Bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 1Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1
Môn VănMôn AnhMôn ToánMôn HóaPhân tích Tây TiếnPhân tích Việt BắcTranh tô màuTả cây phượngAbout us on about.me
Bài văn tả mẹTả nhỏ mèoPhân tích người lái xe đò sông ĐàPhân tích bài xích thơ Tỏ lòngPhân tích Đất nướcPhân tích hai đứa trẻPhân tích nhân vật Huấn CaoĐịnh hướng nghề nghiệp