Chúng ta cùng ôn tập lại chương Vectơ, chương mở đầu của chương trình THPT cũng tương tự tính đặc biệt của bài học là nền tảng cho những bài học tiếp theo. Nói cách khác Vectơ được ứng dụng rất lớn rãi so với đời sống cùng thực tiễn…

SƠ ĐỒ TƯ DUY HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VECTƠ
Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy vecto 10

*

Xem cụ thể nội dung những bài học:

Bài 1 các định nghĩaBài 2 Tổng và hiểu của nhì vectơBài 3 Tích của một vectơ với một sốBài 4 Hệ trục tọa độ

Cho chén bát giác gần như ABCDEFGH trung khu I. Các vectơ không giống vectơ không, thuộc phương với vectơ (vecAB) và nhận các đỉnh của chén bát giác là cội và ngọn là?


*

Hướng dẫn: 

Như việc đã nói rất rõ rằng tìm các vectơ cùng phương cùng với vectơ (vec AB).Bạn vẫn xem: Sơ đồ tứ duy vecto 10

Đầu tiên ta liệt kê các đoạn thẳng tuy nhiên song cùng với AB, sẽ là đoạn EF, CH với GD.Vậy ứng với những đoạn trên, ta có (vec CH,vec HC,vec EF,vec FE,vec GD,vec DG,vec BA)

 Bài 2: 

Hãy vẽ vectơ tổng của Vectơ (vec AB&vec CD)và hiệu của 2 vectơ (vec CD&vec AB) sau:


*

Hướng dẫn: 

Giả sử độ dài đơn vị tính bằng ô, ta có:

Tổng nhì vectơ (vec AB&vec CD) trên là vectơ (vec a)


*

*

Như hình trên, bạn cũng có thể viết lại như sau:

(2vecAC=vecAE)

(-vecAD=vecDA=vecEG)

(vecAB=vecEF)

Vậy (vecAB+2vecAC-vecAD=vecAG)

Bằng Pytago, ta dễ dàng tính toán được (|vecAG|=sqrt97(cm))

 Bài 4: 

Trong mặt phẳng tọa độ. Mang đến 3 điểm (A(1;1); B(-4;3);C(-5;-2)).

Tìm tọa độ đỉnh D làm sao để cho ABCD là hình bình hành 

Hướng dẫn: 

ABCD là hình bình hành, suy ra (vecAB=vecDC)

Mà (vecAB=(-4-1;3-1)Leftrightarrow vecAB=(-5;2))

Suy ra (left{beginmatrix x_D=-5+5 y_D=-2-2 endmatrixright.)

Vậy (D(0;-4))


Câu 2:

Cho hình mẫu vẽ sau, độ to của vectơ tổng (veca+vecb+vecc) là:
Xem thêm: Cấu Trúc Tương Lai Đơn Và Tương Lai Gần, Thì Tương Lai Đơn

Bên cạnh đó những em có thể xem phần khuyên bảo Giải bài bác tập Hình học 10 Ôn tập chương I sẽ giúp những em nỗ lực được các phương thức giải bài tập tự SGK hình học tập 10 Cơ bản và Nâng cao.

bài tập 1.73 trang 46 SBT Hình học 10

bài tập 1.74 trang 46 SBT Hình học 10

bài xích tập 1.75 trang 46 SBT Hình học tập 10

bài bác tập 1.76 trang 46 SBT Hình học tập 10

bài tập 1.77 trang 46 SBT Hình học tập 10

bài xích tập 1.78 trang 46 SBT Hình học tập 10

bài bác tập 1.79 trang 47 SBT Hình học 10

bài bác tập 1 trang 27 SGK Hình học tập 10

bài bác tập 2 trang 27 SGK Hình học 10

bài xích tập 1.80 trang 47 SBT Hình học tập 10

bài tập 3 trang 27 SGK Hình học tập 10

bài xích tập 4 trang 27 SGK Hình học 10

4. Hỏi đáp về bài xích 5 chương 1 hình học tập 10

Nếu có vướng mắc cần giải đáp các em rất có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 vẫn sớm trả lời cho các em. 

Danh mục Toán Lớp 10 Điều hướng bài viếtPhương Pháp Học tốt ToánHình học tập 9 bài bác 5: Ứng dụng thực tiễn các tỉ con số giác của góc nhọn thực hành ngoài trời