Si cùng F2 là hai nguyên tố hóa học tất cả trong từ bỏ nhiên. Những người do dự khi cho Si vào bình chứa F2 sẽ sở hữu tác cồn hay tạo thành phản ứng gì? Để đáp án những do dự này, mời độc giả cùng cửa hàng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây.