usogorsk.com reviews đến độc giả file PDF Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cấp (tải xuống miễn phí), nhằm mục tiêu giúp các bạn tra cứu cấp tốc lý thuyết, kỹ năng và ngôn từ chương trình SGK Sinh học tập 12 nâng cao.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học tập 12 nâng cao:Lời nói đầu.PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC.CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ.Bài 1. Gen, mã di truyền và quy trình nhân song của ADN.Bài 2. Phiên mã cùng dịch mã.Bài 3. Điều hoà buổi giao lưu của gen.Bài 4. Đột biến chuyển gen.Bài 5. Nhiễm sắc đẹp thể.Bài 6. Đột biến cấu trúc nhiễm nhan sắc thể.Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm nhan sắc thể.Bài 8. Bài tập chương I.Bài 9. Thực hành: coi phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.Bài 10. Thực hành: quan liêu sát những dạng tự dưng biến số lượng nhiễm dung nhan thể bên trên tiêu bạn dạng cố định tuyệt trên tiêu phiên bản tạm thời.CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN.Bài 11. Quy giải pháp phân li.Bài 12. Quy chế độ phân li độc lập.Bài 13. Sự tác động của nhiều gen với tính đa hiệu của gen.Bài 14. Dt liên kết.Bài 15. Di truyền liên kết với giới tính.Bài 16. Di truyền không tính nhiễm sắc thể.Bài 17. Ảnh hưởng trọn của môi trường đến sự bộc lộ của gen.Bài 18. Bài xích tập chương II.Bài 19. Thực hành: Lai giống.CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ.Bài 20. Kết cấu di truyền của quần thể.Bài 21. Trạng thái cân đối của quần thể giao phối ngẫu nhiên.CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC.Bài 22. Chọn giống trang bị nuôi với cây trồng.Bài 23. Chọn giống vật dụng nuôi và cây cối (tiếp theo).Bài 24. Tạo ra giống bằng technology tế bào.Bài 25. Chế tạo giống bằng công nghệ gen.Bài 26. Sinh sản giống bằng công nghệ gen (tiếp theo).CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI.Bài 27. Phương pháp nghiên cứu vãn di truyền người.Bài 28. Di truyền y học.Bài 29. Dt y học (tiếp theo).Bài 30. Bảo đảm vốn gen di truyền của loài người.Bài 31. Ôn tập phần năm: di truyền học.PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ.CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ.Bài 32. Vật chứng giải phẫu học đối chiếu và phôi sinh học so sánh.Bài 33. Vật chứng địa lí sinh học.Bài 34. Minh chứng tế bào học với sinh học tập phân tử.CHƯƠNG II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA.Bài 35. Lý thuyết tiến hoá cổ điển.Bài 36. Thuyết tiến hoá hiện tại đại.Bài 37. Các yếu tố tiến hoá.Bài 38. Các yếu tố tiến hoá (tiếp theo).Bài 39. Quy trình hình thành các đặc điểm thích nghi.Bài 40. Loài sinh học tập và những cơ chế giải pháp li.Bài 41. Quy trình hình thành loài.Bài 42. Xuất phát chung và khunh hướng tiến hoá của sinh giới.CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT.Bài 43. Sự vạc sinh cuộc sống trên Trái Đất.Bài 44. Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua những đại địa chất.Bài 45. Sự tạo nên loài người.Bài 46. Thực hành: bằng chứng về bắt đầu động trang bị của loại người.PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC.CHƯƠNG I. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG.Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái.Bài 48. Ảnh tận hưởng của các yếu tố sinh thái lên đời sống sinh vật.Bài 49. Ảnh tận hưởng của các yếu tố sinh thái lên cuộc sống sinh đồ vật (tiếp theo).Bài 50. Thực hành: khảo sát vi nhiệt độ của một quần thể vực.CHƯƠNG II. QUẦN THỂ SINH VẬT.Bài 51. Tư tưởng về quần thể và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể.Bài 53. Những đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo).Bài 54. Phát triển thành động số lượng cá thể của quần thể.CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT.Bài 55. Quan niệm và các đặc trưng cơ bạn dạng của quần xã.Bài 56. Các mối dục tình giữa các loài vào quần xã.Bài 57. Quan hệ dinh dưỡng.Bài 58. Diễn cầm sinh thái.Bài 59. Thực hành: Tính độ phong phú của loài và form size quần thể theo phương pháp đánh bắt thả lại.CHƯƠNG IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.Bài 60. Hệ sinh thái.Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái.Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái.Bài 63. Sinh quyển.Bài 64. Sinh thái học và việc quản lý tài nguyên thiên nhiên.Bài 65.


Bạn đang xem: Sách sinh 12 nâng cao


Xem thêm: 4 Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng

Ôn tập phần sáu (Tiến hoá) và phần bảy (Sinh thái học).Bài 66. Tổng kết toàn cấp.