Mục Lục Hình Học Lớp 11! Chương trình học toán học lớp 11 được chia thành hai phần: đại số & giải tích và hình học. Mục lục các bạn đang xem dưới đây là hình học lớp 11, chi tiết và đầy đủ nhất, giúp các bạn chuẩn bị bài thật tốt ở nhà.

Mục Lục Hình Học 11

Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

» Bài 1: Phép Biến Hình

» Bài 2: Phép Tịnh Tiến

» Bài 3: Phép Đối Xứng Trục

» Bài 4: Phép Đối Xứng Tâm

» Bài 5: Phép Quay

» Bài 6: Khái Niệm Về Phép Dời Hình và Hai Hình Bằng Nhau

» Bài 7: Phép Vị Tự

» Bài 8: Phép Đồng Dạng

» Câu Hỏi Ôn Tập Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

» Bài Tập Ôn Tập Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

» Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương II: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian. Quan Hệ Song Song

» Bài 1: Đại Cương Về Đường Thẳng Và Mặt Phẳng

» Bài 2: Hai Đường Thẳng Chéo Nhau Và Hai Đường Thẳng Song Song

» Bài 3: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Song Song

» Bài 4: Hai Mặt Phẳng Song Song

» Bài 5: Phép Chiếu Song Song. Hình Biểu Diễn Của Một Hình Không Gian

» Câu Hỏi Ôn Tập Chương II: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian. Quan Hệ Song Song

» Bài Tập Ôn Tập Chương II: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian. Quan Hệ Song Song

» Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương II: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian. Quan Hệ Song Song

Chương III: Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian

» Bài 1: Vectơ Trong Không Gian

» Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc

» Bài 3: Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng

» Bài 4: Hai Mặt Phẳng Vuông Góc

» Bài 5: Khoảng Cách

» Câu Hỏi Ôn Tập Chương III: Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian

» Bài Tập Ôn Tập Chương III: Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian

» Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương III: Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian

Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm – Hình Học Lớp 11

Toàn bộ nội dung chương trình học hình học lớp 11 ở trên. Hi vọng các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về chương trình học và chuẩn bị bài ở nhà thật tốt.
Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán hình lớp 11

Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Nội dung Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng môn Hình Học Lớp 11. Nội dung giúp các bạn nắm được toàn bộ lý thuyết của chương, hoàn thành các câu hỏi và bài tập trong sách giao khoa theo nhiều cách khác nhau. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các bạn xem chi tiết theo các … about Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 1: Phép Biến HìnhNội dung Bài 1: Phép Biến Hình thuộc Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng môn Hình Học Lớp 11. Bài học giúp các bạn hiểu và nắm được khái niệm về phép biến hình. Về kỹ năng sau khi học xong bài này, các bạn có thể nhận biết được một quy tắc đặt tương ứng mỗi … about Bài 1: Phép Biến Hình


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 2: Phép Tịnh TiếnNội dung Bài 2: Phép Tịnh Tiến thuộc Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng môn Hình Học Lớp 11. Các bạn sẽ được học định nghĩa phép tịnh tiến. Phép tịnh tiến có các tính chất của phép dời hình. Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến. Về kỹ năng, sẽ giúp các bạn … about Bài 2: Phép Tịnh Tiến


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Giải Bài Tập SGK: Bài 2 Phép Tịnh TiếnBài Tập 4 Trang 8 SGK Hình Học Lớp 11Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?Lời Giải Bài Tập 4 Trang 8 SGK Hình Học Lớp 11- Lấy điểm A bất kì thuộc a và điểm B bất kì … about Bài Tập 4 Trang 8 SGK Hình Học Lớp 11


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 2: Phép Tịnh TiếnBài Tập 3 Trang 7 SGK Hình Học Lớp 11Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho vectơ \(\vec{v} = (-1; 2)\), hai điểm A(3; 5), B(-1; 1) và đường thẳng d có phương trình \(x - 2y + 3 = 0\).a. Tìm toạ độ của các điểm A", B" theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo \(\vec{v}\).b. … about Bài Tập 3 Trang 7 SGK Hình Học Lớp 11


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 2: Phép Tịnh TiếnBài Tập 2 Trang 7 SGK Hình Học Lớp 11Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\). Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\) biến D thành A.Lời Giải Bài Tập 2 Trang 7 SGK … about Bài Tập 2 Trang 7 SGK Hình Học Lớp 11


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 2: Phép Tịnh TiếnBài Tập 1 Trang 7 SGK Hình Học Lớp 11Chứng minh rằng: \(M" = T_{\vec{v}}(M) ⇔ M = T_{-\vec{v}}(M")\).Lời Giải Bài Tập 1 Trang 7 SGK Hình Học Lớp 11Sử dụng định nghĩa của phép tịnh tiến: \(T_{\vec{v}}(M) = M" ⇔ \overrightarrow{MM"} = \vec{v}\)\(M" = T_{\vec{v}}(M) ⇔ … about Bài Tập 1 Trang 7 SGK Hình Học Lớp 11


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 3: Phép Đối Xứng TrụcNội dung Bài 3: Phép Đối Xứng Trục thuộc Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng môn Hình Học Lớp 11. Bài học giúp các bạn định nghĩa phép đối xứng trục. Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình. Trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng. … about Bài 3: Phép Đối Xứng Trục
Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 2, Bộ Năm 2021

Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 3: Phép Đối Xứng TrụcBài Tập 3 Trang 11 SGK Hình Học Lớp 11Trong các chữ cái sau, chữ nào có trục đối xứng.Lời Giải Bài Tập 3 Trang 11 SGK Hình Học Lớp 11- W, V, E, T, A, M: Mỗi chữ cái là một hình có trục đối xứng.- Chữ I có hai trục đối xứng.- Chữ O có vô số trục đối xứng là các … about Bài Tập 3 Trang 11 SGK Hình Học Lớp 11


Chương I: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng – Hình Học Lớp 11Bài 3: Phép Đối Xứng TrụcBài Tập 2 Trang 11 SGK Hình Học Lớp 11Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x - y+ 2 = 0\). Viết phương trình của đường thẳng d" là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.Lời Giải Bài Tập 2 Trang 11 SGK Hình Học Lớp 11Cách 1:Cho x = 0 suy ra -y + 2 = 0 … about Bài Tập 2 Trang 11 SGK Hình Học Lớp 11