Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành biên soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, bội phản Ứng Hóa Học, Mol Và giám sát và đo lường Hóa Học, Oxi – không gian , Hidro – Nước với Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 8 :

Bài 1. Bắt đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Hóa học – hóa học 8Bài 3. Bài thực hành 1Bài 4. Nguyên tử – hóa học 8Bài 5. Nguyên tố chất hóa học – hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài luyện tập 1 – hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – hóa học 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề đánh giá 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự biến đổi chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định nguyên lý bảo toàn trọng lượng – hóa học 8Bài 16. Phương trình hóa học – chất hóa học 8Bài 17. Bài rèn luyện 3Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 8Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – chất hóa học 8Bài 19. đổi khác giữa trọng lượng thể tích với lượng chấtBài 20. Tỉ khối của chất khíBài 21. Tính theo phương pháp hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23. Bài rèn luyện 4Đề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 8Đề đánh giá học kì 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc điểm của oxiBài 25. Sự lão hóa – bội nghịch ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – bội nghịch ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – chất hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản bội ứng lão hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – phản bội ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – chất hóa học 8Bài 35. Bài thực hành 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – muối – hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề đánh giá 15 phút – Chương 5 – hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 8


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học lớp 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ rã của một hóa học trong nước – chất hóa học 8Bài 42. Mật độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44.

Xem thêm: 20+ Những Hình Trái Tim Đẹp Nhất Thế Giới, Hình Nền Trái Tim Đẹp Nhất Cho Tình Yêu Lứa Đôi

Bài luyện tập 8 – chất hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề chất vấn 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 8Đề đánh giá học kì 2 – hóa học 8