Phân tử mARN được phiên mã tử mạch mã gốc có chiều 3" → 5" → phân tử mARN bao gồm chiều 5" → 3".

Bạn đang xem: Quá trình đọc mã di truyền trên marn theo chiều

Mã di truyền được đọc thường xuyên từ 5" → 3"


Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về quy trình nhân song ADN (tái bạn dạng ADN) sinh sống tế bào nhân thực?

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

II. Trong một chu kì tế bào, ADN vào nhân hay nhân đôi những lần.

III. Trong quá trình nhân song ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia dỡ xoắn cùng làm tách 2 mạch của phân tử và tổng đúng theo mạch bắt đầu theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.

IV. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở các điểm trong mỗi phân tử ADN tạo thành nhiều đơn vị nhân song (đơn vị tái bản).


Câu 6:


Cho những loại đột biến sau đây:

I. Đột mất tích đoạn NST. II. Đột thay đổi thể ba.

III. Đột biến đổi lặp đoạn NST. IV. Đột lay động đoạn tương hỗ.

Số loại bất chợt biến hoàn toàn có thể làm chuyển đổi chiều nhiều năm phân tử ADN là:


Câu 7:


Trong các phát biểu sau, gồm bao nhiêu phân phát biểu đúng khi nói về quá trình dịch mã?

I. Đối với sinh vật dụng nhân thực, quá trình tổng phù hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở vào nhân tế bào.

II. Toàn bộ bộ tía trên mARN hầu như mang tin tức mã hóa axit amin

III. Trước cỗ ba mở đầu trên phân tử mARN có một trình từ nuclêôtit đặc trưng giúp tiểu đơn vị bé nhỏ của ribôxôm rất có thể nhận biết để phụ thuộc vào mARN.

IV. Trên một phân tử mARN tất cả thể có không ít ribôxôm gia nhập dịch mã đồng thời giúp tăng năng suất tổng đúng theo prôtêin.


Câu 8:


Loại axit nuclêic như thế nào sau đây là thành phần kết cấu của ribôxôm?


Câu 9:


Một chủng loại thực vật, xét 6 gene mã hóa 6 chuỗi polipeptit vị trí đoạn không đựng tâm đụng của một nhiễm sắc thể. Từ trên đầu mút nhiễm dung nhan thể, những gen này thu xếp theo thiết bị tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

I. Đột bặt tăm 1 cặp nuclêôtit trọng tâm gen M đã làm thay đổi trình từ coodon của các phần tử mARN được phiên mã từ những gen N, P, Q, S với T.

II. Nếu xảy ra đột lay chuyển đoạn nhiễm sắc thể tạo nên gen N gửi vào vị trí giữa gen S cùng gen T thì có thể làm biến đổi mức độ buổi giao lưu của gen N.

III. Nếu xẩy ra đột trở nên lặp đoạn nhiễm nhan sắc thể chứa gen N và gen p. Thì luôn có hại cho thể bỗng dưng biến.

IV. Nếu xảy ra đột biến đổi điểm ở gene S thì rất có thể không làm đổi khác thành phần những loại nuclêôtit của gen này.


Câu 10:


Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến NST?


Câu 11:


Trong các phát biểu sau, gồm bao nhiêu tuyên bố đúng?

I. Trong cấu trúc phân tử mARN cùng tARN đều sở hữu các liên kết hiđrô.

II. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch rời trên phân tử mARN theo hướng 5" → 3".

III. Trong quy trình nhân đôi ADN, trên mạch khuôn 5" → 3" thì mạch new được tổng loại gián đoạn.

IV. Enzim ADN pôlimeraza tổng vừa lòng mạch mới theo chiều 3" → 5".


Câu 12:


Trong quá trình nhân đôi ADN, quy trình nào sau đây không xảy ra?


Câu 13:


Các tế bào của toàn bộ các loại sinh vật bây giờ đều thực hiện chung một các loại mã di truyền, phần nhiều dùng cùng trăng tròn loại axit amin để kết cấu nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ


Câu 14:


Cho các phát biểu dưới đây về sự nhân song ADN vào một tế bào của một loài thực vật:

I. ADN chỉ nhân đôi một lần tại trộn S của chu kỳ luân hồi tế bào.

II. Trên từng chạc chữ Y, enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng tác động lên một trong hai mạch đơn.

III. ARN pôlimeraza có tác dụng xúc tác xuất hiện mạch ADN new theo chiều 5’ –3’.

IV. Xét bên trên một đơn vị tái bản, sự cởi xoắn luôn diễn ra theo nhì hướng ngược nhau.

Số phát biểu đúng là:


Câu 15:


Cho những phát biểu bao gồm nội dung sau:

(1) khi ADN tiến hành quy trình nhân đôi, trong điều kiện không tồn tại tác nhân bỗng dưng biến thì vẫn có thể phát sinh hốt nhiên biến gen.

(2) ren ở tế bào hóa học bị đột biến thành gen lặn thì kiểu hình đột nhiên biến vẫn được biểu hiện.

Xem thêm: Cơ Cấu Dân Số Thể Hiện - Đặc Trưng Và Phân Loại Cơ Cấu Dân Số

(3) Đột đổi mới gen làm thay đổi cấu trúc của gen luôn luôn dẫn tới làm đổi khác cấu trúc và chức năng của prôtêin.

(4) Đột trở nên giao tử và tự dưng biến chi phí phôi, gen bỗng nhiên biến hoàn toàn có thể được biểu hiện ngay ra thành hình trạng hình ở cơ thể phát sinh tự dưng biến.Có từng nào phát biểu đúng?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam