Khi học mang lại phương trình con đường tròn bạn chạm mặt khó khăn hãy xem ngay những tin tức mà trung học phổ thông Chuyên Lam sơn của cửa hàng chúng tôi cung cấp dưới đây để hoàn toàn có thể hiểu rõ kiến thức và kỹ năng hơn.

Bạn đang xem: Phương trình đường tròn lớp 12


1. Phương trình mặt đường tròn 

Phương trình đường tròn tâm I(a; b), bán kính R là:

(x – a)2 – (y – b)2 = R2

Nếu a2 + b2 – c > 0 thì phương trình x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 là phương trình của đường tròn tâm I(a;b), chào bán kính:


*

=> ví như a2 + b2 – c = 0 thì chỉ có 1 điểm M(x; y) thoả mãn phương trình x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0

=> ví như a2 + b2 – c 2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0

Nhận xét

*

2. Phương trình tiếp con đường của mặt đường tròn

*

3. Các dạng bài tấp về pt đường tròn

*

*

*

*

*

Ví dụ 1:

Đề bài

Cho nhị điểm A(3; -4) với B(-3; 4).Viết phương trình mặt đường tròn (C) nhận AB là con đường kính.

Lời giải :

Gọi I là mặt đường tròn nhận AB là đường kính

⇒ I là trung điểm của AB ⇒ I (0; 0)

AB=(−3−3)2+(4+4)2=10⇒R=AB2=5">AB=√(−3−3)2+(4+4)2=10⇒R=AB2=5AB=(−3−3)2+(4+4)2=10⇒R=AB2=5

Phương trình mặt đường tròn (C) thừa nhận AB là 2 lần bán kính là: x2 + y2 = 25

Ví dụ 2:

Đề bàiHãy cho thấy thêm phương trình nào trong số phương trình sau đó là phương trình con đường tròn:

2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0;x2 + y2 – 2x – 6y + trăng tròn = 0;x2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0.

Xem thêm: Chiến Tranh Có Thể Kéo Dài 5 Năm 10 Năm 20 Năm, 10 Năm, Theo Dòng Sử Việt

Lời giải bỏ ra tiết

2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;

Phương trình trên ko là phương trình đường tròn vì hệ số của x2">x2x2 và y2">y2y2 khác nhau.