thắc mắc 1 trang 70 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học tập 10. Trong khía cạnh phẳng Oxy đến đường trực tiếp  là vật dụng thị của hàm số...

Bạn đang xem: Phương trình đường thẳng toán 10

Xem giải mã


thắc mắc 2 trang 71 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10. Hãy kiếm tìm một điểm gồm tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng tất cả phương trình tham số...

Xem giải thuật


thắc mắc 3 trang 72 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học tập 10. Tính hệ số góc của mặt đường thẳng d bao gồm vectơ chỉ phương là ...

Xem giải mã


thắc mắc 4 trang 73 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 4 trang 73 SGK Hình học tập 10. đến đường trực tiếp Δ tất cả phương trình...

Xem giải mã


thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học tập 10. Hãy chứng minh nhận xét trên....

Xem giải thuật


câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy tìm kiếm tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng tất cả phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem lời giải


thắc mắc 7 trang 76 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10. Trong phương diện phẳng Oxy, hãy vẽ những đường thẳng có phương trình sau đây:...

Xem lời giải


thắc mắc 8 trang 77 SGK Hình học tập 10

Xét vị trí tương đối của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi mặt đường thẳng sau:...

Xem giải thuật


câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm tâm I với cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem lời giải


bài bác 1 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 1 trang 80 SGK Hình học 10. Lập phương trình thông số của đường thẳng d trong những trường hòa hợp sau:

Xem lời giải


thắc mắc 10 trang 80 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 10 trang 80 SGK Hình học 10. Tính khoảng cách từ những điểm M(-2; 1) với O(0; 0) đến đường thẳng  gồm phương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Thông Tin Khai Báo Y Tế Học Sinh, Hướng Dẫn Khai Báo Y Tế Đối Với Học Sinh

Xem giải mã


bài bác 2 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 2 trang 80 SGK Hình học 10.Lập phương trình tổng thể của con đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

Xem giải mã


bài bác 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài bác 3 trang 80 SGK Hình học 10. Mang lại tam giác ABC có:

Xem lời giải


bài 4 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học tập 10. Viết phương trình tổng thể của con đường thẳng

Xem giải thuật


bài xích 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài bác 5 trang 80 SGK Hình học tập 10. Xét địa chỉ tương đối của các cặp mặt đường thẳng sau đây:

Xem giải mã


bài xích 6 trang 60 sgk hình học tập 10

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 10. Cho đường trực tiếp d tất cả phương trình tham số

Xem lời giải


bài xích 7 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 7 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng

Xem lời giải


bài bác 8 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 8 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Xem lời giải


bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài xích 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm bán kính của con đường tròn

Xem giải mã


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.