Chuyên đề: Sự điện li

Axit, bazơ, muối hạt – Lý thuyết không hề thiếu nhất

a/ Axit và bazơ theo thuyết Areniut:

* Axit: Là hóa học khi chảy trong nước phân li cho ion H+

Axit: −H2O→ H+

* Bazơ: Là hóa học khi rã trong nước phân li mang lại ion OH–

Bazơ: −H2O→ OH–

*Axit các nấc: Những axit khi tan trong nước phân li những nấc đến ion H+.

Bạn đang xem: Phương trình điện li al oh 3

VD: H3PO4 → H+ + H2PO4–

H2PO4 → H+ + HPO42-

HPO4– → H+ + PO43-

* Bazơ nhiều nấc: Những bazơ lúc tan trong nước phân li các nấc đến ion OH

VD: Mg(OH)2 → Mg(OH)+ + OH–

Mg(OH)+ → Mg2+ + OH–

*Hiđroxit lưỡng tính: Là phần nhiều hiđrôxit lúc tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

A(OH)n : Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3.

Phân li theo kiểu bazơ:

VD: Zn(OH)2 → Zn2+ + 2OH–

Al(OH)3 → Al3+ + 3OH–

Phân li theo kiểu axit:

VD: Zn(OH)2 → ZnO22- + 2H+

Al(OH)3 → AlO2– + H3O+

b/ Axit, bazơ theo Bronsted:

Axit là hóa học (hoặc ion) dường proton H+

Bazơ là chất (hoặc ion) thừa nhận proton H+

Chú ý: Anion nơi bắt đầu axit còn H của axit yếu hèn (H2CO3, H2SO3, H2S, H3PO4, …) đa số là hóa học lưỡng tính, còn anion không thể H của axit yếu phần nhiều là bazơ.

Hằng số phân li axit (Ka) cùng bazơ (Kb):

CH3COOH → CH3COO– + H+ 

*

CH3COOH + H2O → CH3COO– + H+ 

*

NH3 + H2O → NH4+ + OH– 

*

-Vì nồng độ của nước được xem như hằng số buộc phải ta rất có thể bỏ qua nồng độ của nước trong biểu thức xác định hằng số phân li axit, tuyệt bazơ.

-Đối cùng với bazơ những nấc sẽ có rất nhiều hằng số phân li ở các nấc không giống nhau.

Xem thêm: Dịch Tên Dương Trong Tiếng Trung Quốc Của Bạn Dịch Từ Tiếng Việt

-Hằng số phân li bazơ chỉ phụ thuôc vào thực chất bazơ cùng nhiệt độ. Nếu cực hiếm Kb càng nhỏ thì lực bazơ cúa nó càng yếu ớt ( hay tính bazơ càng yếu ớt )

-Mối tương tác giữa hằng số Ka và Kb

Ka = 10-14 /Kb hay Ka . Kb = 10-14

Muối axit, muối hạt trung hoà:

+ muối bột axit: Muối tất cả anion cội axit còn kĩ năng phân li mang đến ion H+

ví dụ : NaHCO3; NaH2PO4; NaHSO4…

+ muối trung hoà: Muối có anion nơi bắt đầu axit ko còn tài năng phân li cho ion H+

lấy ví dụ như : NaCl , (NH4)2SO4, Na2CO3 …

+ muối hạt bazo: Muối tất cả nhóm –OH có thể thay thế bởi gốc axit được gọi là lấy ví dụ như : Mg(OH)2Cl ; Fe(OH)2Cl…

+ ngoài ra còn nói tới một số muối bột kép như : HCl.NaCl ; KCl.MgCl.6H2O; K2SO4.Al2(SO4)3…

+ muối bột phức : Cl ; SO4…

Sự điện li của muối trong nước: Hầu hết những muối (kể cả muối kép) khi tan nội địa phân li hoàn toàn thành cation kim loại (NH4+) cùng anion gốc axit .